loading...

راهنمای خرید کادو

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی مجموعه : رازهای موفقیت رشته نیروی دریایی چه کارهایی را باید انجام داد ؟    در رشته ي نیروی دریایی بازار کار ودر آمد خوبی دارد در ادامه می&zwn

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

نازنین بازدید : 18 یکشنبه 19 بهمن 1399 نظرات (0)

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

رشته نیروی دریایی چه کارهایی را باید انجام داد ؟ 

 

در رشته ي نیروی دریایی بازار کار ودر آمد خوبی دارد در ادامه می‌توانید با معرفی انواع دروس ها و بازار کار در رشته نیروی دریایی تالاب را دنبال نمایید . 

 

نیروی دریایی

 

دریا سالار “الفرد تیرهامان” ابداع كننده استراتژی دریایی در اوایل قرن بیستم می گوید:

“اقیانوسهای كره زمین، حبابی پر آب هستند كه جدار زمین را پوشاندهاند. هر كشور و یا ائتلافی از كشورها كه قدرت فرماندهی بر این دریاهای بزرگ را داشته باشد، می‌تواند ثروت جهان را كنترل كند و از این طریق بر كره زمین مسلط شود.

 

البته شرط اساسی و لازم برای این كار، وجود یك نیروی دریایی نیرومند است كه دارای پایگاههای عملیاتی در داخل كشور و ماوراء دریاها باشد و با انبوهی از كشتیرانی تجارتی، تكمیل و پشتیبانی شود.”

 

این استراتژی دریایی توسط قدرتهای بزرگ جهانی در جنگ جهانی اول و بعد ها در جنگ جهانی دوم و سال های جنگ سرد دنبال شد و با پیشرفت پر شتاب فناوری ناشی از جنگ جهانی دوم، آمریكا و شوروی سابق از استراتژی دریایی برای دستیابی به مزایا ملی و اهداف استراتژیكی خود انتها بهره را بردند.

 

كشور آمریكا هم اكنون نیز از پیروان ثابت قدم استراتژی دریایی است و ناوگان رزمی و بازرگانی وابسته به آن در تمام آب هاي حساس جهان حضور داشته و قدرت خود رابه منظور اعمال سیاستهای خارجی این كشور مورد بهرهبرداری قرار می دهد و این قدرت را از محلهای حضورشان به سرزمینهای مورد نظر نفوذ داده و منتقل میسازد.

 

كشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ناب «دسترسی به خلیج فارس و دریای مازندران»، وسعت مناطق دریایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای دریانوردی دراین مناطق، از موقعیت خوبی برای دریانوردی برخوردار است

 

و برای حفظ مزایا ملی حیاتی در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای مازندران و شركت در فعالیتهای دریایی و دریانوردی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ؛ باید یك نیروی دریایی مقتدر، متفكر، متعهد، طراح و مطابق با معیار های مطرح در قرن بیست و یكم داشته باشد.

دانشگاه علومدریایی امامخمینی«ره» واقع در نوشهر، مهر ماه 1360 در همین راستا فعالیت خودرا شروع كرد.

 

این دانشگاه در حال حاضر در 5 رشته عرشه ، تفنگچي دریایی، مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی، مهندسی دریایی و مدیریت و كمیسر دریایی دانشجو میپذیرد.

 

كه دراین میان رشته مدیریت و كمیسر دریایی دانشجویان خودرا از هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علومتجربی و علومانسانی انتخاب میكند كه ما آنرا دربخش رشتههای شناور معرفی كردیم.

 

عرشه «ناوبری و فرماندهی كشتی »:
هدف این رشته تربیت جوانانی است كه پس از فارغالتحصیلی بتوانند هدایت یگانهای شناور نظامی یا بازرگانی را برعهده بگیرند.

 

دراین راستا دانش و تخصص لازم را در زمینه ناوبری، عملیات دریایی، توپخانه و موشك، ملوانی، ضد زیردریایی، هواشناسی، آبنگاری «شناخت لایههای مختلف آب»، غواصی، یگانهای شناور قشری و زیر قشری، مبانی علوم پروازی و تخلیه و بارگیری به دست میآورند.

 

البته دانشجویان شاخه نظامی به صورت تخصصیتر توپخانه، موشك و سلاحها و تجهیزات زیرسطحی را مطالعه میكنند و شاخه بازرگانی تخلیه و بارگیری رابه صورت گستردهتر و تخصصیتر می‌خوانند.

 

اما آنچه مهم است این است كه هدف اصلی دانشگاه علومدریایی امامخمینی تربیت ناوبر نظامی است و برای ناوبر تجاری در صورتی دانشجو پذیرفته می‌شود كه ارگانهای دیگر اعم از شركت ملی نفتكش، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و شیلات اعلام نیاز كنند. یعنی؛ این دسته از دانشجویان بورسیه ارگانها و سازمان های دیگر هستند.

 

درسهای این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه مشترك در دو شاخه نظامی و تجاری:

ریاضی، برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك، شیمی عمومی.

 

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری تجاری :
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، اصول حسابداری، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه، ناوبری الكترونیكی، قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی،

 

ملوانی، هواشناسی، مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، تاریخ جنگهای دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، تخلیه و بارگیری كالاهای خطرناك در روی كشتیهای بالاتر از 500 تن، ناوبری رادار و سیستم arpa ، اصول مخابرات رادیویی،

 

بقا در دریا، مبارزه با آتش، ملوانی، دریانوردی نجومی و ساحلی، عملیات نجات جان افراد، نگهبانی در پل فرماندهی، راهبری موتورهای رانش، دریانوردی ساحلی و تخمینی، سیستمهای كنترل سكان و هدایت، مخابرات و كاربرد زبان تخصصی رادیویی،

 

محاسبات مربوط به تعادل كشتی، كاربری سیستمهای ناوبری الكترونیكی، كاربری دستگاههای رادیویی، آموزش استانداردهای مخصوصاً كشتیهای ناب.

 

 

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری نظامی:
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، مبانی مهندسی الكترونیك، سیستمهای مخابراتی و رادار دریایی، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه،

 

قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی، ملوانی، توپخانه و مهمات، توپخانه و موشك، سلاح و تجهیزات زیرسطحی، سینماتیك و مانور، عملیات دریایی، مبانی علوم پروازی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، جنگهای الكترونیكی، هواشناسی،

 

مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، طرح، تاریخ جنگهای دریایی، هنر جنگ دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، دریانوردی، افسر نگهبان پل فرمانده.

 

 

تفنگچي دریایی :
دانشجویان رشته تفنگچي دریایی برای خدمت در تیپهای تفنگداری آموزش می‌بینند و دروس تخصصی انها حاوی عملیات آبخاكی می‌شود «هجوم از دریا به ساحل دشمن و تسخیر خطوط ساحلی و سرپلها»

 

در واقع هنگام عملیات آبخاكی در مرحله اول تفنگداران دریایی عملیات خودرا شروع میكنند و سپس نوبت به سایر نیروهای نظامی می‌شود.

بنابر این فارغالتحصیلان این رشته باید توانایی غواصی در عمق كم و هدایت یگانهای شناور كوچك و توپخانه را داشته باشند.

 

 

دروس پایه :
ریاضی، فیزیك مكانیك، فیزیك حرارت، فیزیك موج و ارتعاش، شیمی عمومی، آشنایی با كامپیوتر و برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك الكتریسیته و مغناطیس.

 

 

دروس اصلی و تخصصی:
اصول مهندسی دریایی، مبانی مهندسی برق، مبانی سیستمهای مخابراتی و رادار، جغرافیای نظامی، اصول مدیریت، دستمزد دریایی، قوانین راه، اصول و قواعد اساسی رزم، تاكتیك آفندی «پدافندی»، سیستمهای الكتریكی و الكترونیكی كشتی،

 

تحقیق عملیاتی، مدیریت تداركات، تحلیل رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پرسنلی در ارتش، تاریخ سیاسی معاصر ایران، فنون و تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها، زبان خارجه تخصصی، جنگهای آبخاكی، ناوبری، نقشهخوانی،

 

نقشهبردرای، غواصی، جنگ الكترونیكی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، عملیات دریایی، جنگافزارهای تفنگداری دریایی

توپخانه و موشك، توپخانه و مهمات دریایی، هواشناسی، تخلیه و بارگیری رزمی، تخریب و مواد منفجره، جنگهای نوین،

 

شناورها و خودرو های آبخاكی، آبنگاری، پدافند هوایی، تاریخ و قدرت دریایی، مبانی اطلاعات، ملوانی، مینهای دریایی و نحوه جمعآوری آن ها.

 

 

مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی :
فارغالتحصیل مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی رهبری و هدایت صحیح، تعمیرات و نگه‌داری تمامی دستگاههای الكترونیكی موجود در ناو را برعهده می گیرد.

 

اهمیت این مسأله زمانی آشكار می شود كه بدانیم دستگاههای توپخانه و موشكی «هدایت آتش در یك ناو» كاملاً الكترونیكی است. گفتنی است فارغالتحصیلان این رشته باید با مهندسی برق گرایش قدرت و مخابرات آشنا باشند.

منبع:

https://www.talab.org/psychology/success/کار-نیروی-دریایی.html

منبع
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 137
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 21
 • باردید دیروز : 27
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 21
 • بازدید ماه : 310
 • بازدید سال : 1,572
 • بازدید کلی : 3,323