loading...

راهنمای خرید کادو

معرفی بهترین هدیه ها

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

نازنین بازدید : 17 پنجشنبه 07 اسفند 1399 نظرات (0)

همه ما آن را دوست داریم: هر وقت به مکان می رویم ، همه چیز مرتب است ، همه ظروف فوق العاده تمیز هستند و هیچ جایی گرد و غبار نیست. ما اغلب فکر می کنیم که شما باید استعداد تمیز نگه داشتن خانه خود را داشته باشید ، اما همیشه اینطور نیست.

 

وی بسیاری از نکات کلیدی را از افرادی جمع کرده است که پاکی را مهارت مفیدی می دانند.

 

1- بین نظم و نظافت تفاوت وجود دارد.

خانه شما ممکن است کاملا تمیز باشد ، اما فقط در صورت وجود مواردی مانند اسباب بازی ، لباس ، کتاب یا مقاله در تمام سطوح باز.

 

تمیز نگه داشتن مکان بدون ازدحام زیاد بسیار مهم است. فقط به آن فکر کنید: یک آپارتمان آراسته و کوچک با کمی گرد و غبار بهتر از یک مکان کاملا تمیز اما بهم ریخته است.

 

نکاتی برای نظافت منزل ، روشهای نظافت منزل
بین ترتیب تفاوت وجود دارد

 

2. هیچ چیز غیر ضروری

اگر تعداد زیادی از وسایل مورد نیاز را نداشته باشند افراد کمی می توانند جای خود را خوب نشان دهند.

 

از خرید وسایلی که از قبل دارید اجتناب کنید: به عنوان مثال ، 3 برس مو به جای یک یا تعداد زیادی عینک. اگر می دانید که از قبل به اندازه کافی از این غذاها دارید. آنها را خریداری نکنید. قبل از خرید آباژور جدید ، مطمئن شوید که می توانید با چراغ قدیمی چه کار کنید.

 

راهنمای نظافت منزل ، نکاتی درباره نظافت منزل
از خرید تجهیزات اضافی خودداری کنید

 

3. کمدی برای وسایل اضافی در خانه

اگر میهمان ناراحت است ، سریع همه وسایل را داخل کمد بیندازید و پس از رفتن مهمان کمد را مرتب کنید.

 

ترتیب خانه ها ، مهارت نظافت منزل
چیزهای اضافی را در این کمدی قرار دهید

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

4- قبل از خارج شدن از اتاق آن را بررسی کنید.

عادت کنید: وقتی اتاق را ترک می کنید ، چیزی را که متعلق به خودتان نیست ، ببرید. این وسایل می توانند لیوان ، کتاب یا لباس کثیف باشند که باید شسته شوند.

 

به این ترتیب آپارتمان شما بسیار بهتر و مرتب به نظر می رسد.

 

راه ها و روش هایی برای نظافت منزل ، نکاتی برای نظافت منزل
همیشه وسایل اضافی را داخل خانه بیاورید تا خانه را مرتب کنید

 

5- تمیز کردن راهی برای آرامش است

استفاده از این عادت بسیار مهم است که باید در مورد برخی مسائل فکر کنید یا فقط با سازماندهی امور در اطراف خود آرام شوید. بعد از یک روز کاری سخت ، هنگام تمیزکاری ، اساساً فکر خود را در ذهن خود نگه می دارید.

 

همه ما آن را دوست داریم: هر وقت به مکان می رویم ، همه چیز مرتب است ، همه ظروف فوق العاده تمیز هستند و هیچ جایی گرد و غبار نیست. ما اغلب فکر می کنیم که شما باید استعداد تمیز نگه داشتن خانه خود را داشته باشید ، اما همیشه اینطور نیست.

 

وی بسیاری از نکات کلیدی را از افرادی جمع کرده است که پاکی را مهارت مفیدی می دانند.

 

1- بین نظم و نظافت تفاوت وجود دارد.

خانه شما ممکن است کاملا تمیز باشد ، اما فقط در صورت وجود مواردی مانند اسباب بازی ، لباس ، کتاب یا مقاله در تمام سطوح باز.

 

تمیز نگه داشتن مکان بدون ازدحام زیاد بسیار مهم است. فقط به آن فکر کنید: یک آپارتمان آراسته و کوچک با کمی گرد و غبار بهتر از یک مکان کاملا تمیز اما بهم ریخته است.

 

نکاتی برای نظافت منزل ، روشهای نظافت منزل
بین ترتیب تفاوت وجود دارد

 

2. هیچ چیز غیر ضروری

اگر تعداد زیادی از وسایل مورد نیاز را نداشته باشند افراد کمی می توانند جای خود را خوب نشان دهند.

 

از خرید وسایلی که از قبل دارید اجتناب کنید: به عنوان مثال ، 3 برس مو به جای یک یا تعداد زیادی عینک. اگر می دانید که از قبل به اندازه کافی از این غذاها دارید. آنها را خریداری نکنید. قبل از خرید آباژور جدید ، مطمئن شوید که می توانید با چراغ قدیمی چه کار کنید.

 

راهنمای نظافت منزل ، نکاتی درباره نظافت منزل
از خرید تجهیزات اضافی خودداری کنید

 

3. کمدی برای وسایل اضافی در خانه

اگر میهمان ناراحت است ، سریع همه وسایل را داخل کمد بیندازید و پس از رفتن مهمان کمد را مرتب کنید.

 

ترتیب خانه ها ، مهارت نظافت منزل
چیزهای اضافی را در این کمدی قرار دهید

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

4- قبل از خارج شدن از اتاق آن را بررسی کنید.

عادت کنید: وقتی اتاق را ترک می کنید ، چیزی را که متعلق به خودتان نیست ، ببرید. این وسایل می توانند لیوان ، کتاب یا لباس کثیف باشند که باید شسته شوند.

 

به این ترتیب آپارتمان شما بسیار بهتر و مرتب به نظر می رسد.

 

راه ها و روش هایی برای نظافت منزل ، نکاتی برای نظافت منزل
همیشه وسایل اضافی را داخل خانه بیاورید تا خانه را مرتب کنید

 

5- تمیز کردن راهی برای آرامش است

استفاده از این عادت بسیار مهم است که باید در مورد برخی مسائل فکر کنید یا فقط با سازماندهی امور در اطراف خود آرام شوید. بعد از یک روز کاری سخت ، هنگام تمیزکاری ، اساساً فکر خود را در ذهن خود نگه می دارید.

 

همه ما آن را دوست داریم: هر وقت به مکان می رویم ، همه چیز مرتب است ، همه ظروف فوق العاده تمیز هستند و هیچ جایی گرد و غبار نیست. ما اغلب فکر می کنیم که شما باید استعداد تمیز نگه داشتن خانه خود را داشته باشید ، اما همیشه اینطور نیست.

 

وی بسیاری از نکات کلیدی را از افرادی جمع کرده است که پاکی را مهارت مفیدی می دانند.

 

1- بین نظم و نظافت تفاوت وجود دارد.

خانه شما ممکن است کاملا تمیز باشد ، اما فقط در صورت وجود مواردی مانند اسباب بازی ، لباس ، کتاب یا مقاله در تمام سطوح باز.

 

تمیز نگه داشتن مکان بدون ازدحام زیاد بسیار مهم است. فقط به آن فکر کنید: یک آپارتمان آراسته و کوچک با کمی گرد و غبار بهتر از یک مکان کاملا تمیز اما بهم ریخته است.

 

نکاتی برای نظافت منزل ، روشهای نظافت منزل
بین ترتیب تفاوت وجود دارد

 

2. هیچ چیز غیر ضروری

اگر تعداد زیادی از وسایل مورد نیاز را نداشته باشند افراد کمی می توانند جای خود را خوب نشان دهند.

 

از خرید وسایلی که از قبل دارید اجتناب کنید: به عنوان مثال ، 3 برس مو به جای یک یا تعداد زیادی عینک. اگر می دانید که از قبل به اندازه کافی از این غذاها دارید. آنها را خریداری نکنید. قبل از خرید آباژور جدید ، مطمئن شوید که می توانید با چراغ قدیمی چه کار کنید.

 

راهنمای نظافت منزل ، نکاتی درباره نظافت منزل
از خرید تجهیزات اضافی خودداری کنید

 

3. کمدی برای وسایل اضافی در خانه

اگر میهمان ناراحت است ، سریع همه وسایل را داخل کمد بیندازید و پس از رفتن مهمان کمد را مرتب کنید.

 

ترتیب خانه ها ، مهارت نظافت منزل
چیزهای اضافی را در این کمدی قرار دهید

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

4- قبل از خارج شدن از اتاق آن را بررسی کنید.

عادت کنید: وقتی اتاق را ترک می کنید ، چیزی را که متعلق به خودتان نیست ، ببرید. این وسایل می توانند لیوان ، کتاب یا لباس کثیف باشند که باید شسته شوند.

 

به این ترتیب آپارتمان شما بسیار بهتر و مرتب به نظر می رسد.

 

راه ها و روش هایی برای نظافت منزل ، نکاتی برای نظافت منزل
همیشه وسایل اضافی را داخل خانه بیاورید تا خانه را مرتب کنید

 

5- تمیز کردن راهی برای آرامش است

استفاده از این عادت بسیار مهم است که باید در مورد برخی مسائل فکر کنید یا فقط با سازماندهی امور در اطراف خود آرام شوید. بعد از یک روز کاری سخت ، هنگام تمیزکاری ، اساساً فکر خود را در ذهن خود نگه می دارید.

 

همه ما آن را دوست داریم: هر وقت به مکان می رویم ، همه چیز مرتب است ، همه ظروف فوق العاده تمیز هستند و هیچ جایی گرد و غبار نیست. ما اغلب فکر می کنیم که شما باید استعداد تمیز نگه داشتن خانه خود را داشته باشید ، اما همیشه اینطور نیست.

 

وی بسیاری از نکات کلیدی را از افرادی جمع کرده است که پاکی را مهارت مفیدی می دانند.

 

1- بین نظم و نظافت تفاوت وجود دارد.

خانه شما ممکن است کاملا تمیز باشد ، اما فقط در صورت وجود مواردی مانند اسباب بازی ، لباس ، کتاب یا مقاله در تمام سطوح باز.

 

تمیز نگه داشتن مکان بدون ازدحام زیاد بسیار مهم است. فقط به آن فکر کنید: یک آپارتمان آراسته و کوچک با کمی گرد و غبار بهتر از یک مکان کاملا تمیز اما بهم ریخته است.

 

نکاتی برای نظافت منزل ، روشهای نظافت منزل
بین ترتیب تفاوت وجود دارد

 

2. هیچ چیز غیر ضروری

اگر تعداد زیادی از وسایل مورد نیاز را نداشته باشند افراد کمی می توانند جای خود را خوب نشان دهند.

 

از خرید وسایلی که از قبل دارید اجتناب کنید: به عنوان مثال ، 3 برس مو به جای یک یا تعداد زیادی عینک. اگر می دانید که از قبل به اندازه کافی از این غذاها دارید. آنها را خریداری نکنید. قبل از خرید آباژور جدید ، مطمئن شوید که می توانید با چراغ قدیمی چه کار کنید.

 

راهنمای نظافت منزل ، نکاتی درباره نظافت منزل
از خرید تجهیزات اضافی خودداری کنید

 

3. کمدی برای وسایل اضافی در خانه

اگر میهمان ناراحت است ، سریع همه وسایل را داخل کمد بیندازید و پس از رفتن مهمان کمد را مرتب کنید.

 

ترتیب خانه ها ، مهارت نظافت منزل
چیزهای اضافی را در این کمدی قرار دهید

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

4- قبل از خارج شدن از اتاق آن را بررسی کنید.

عادت کنید: وقتی اتاق را ترک می کنید ، چیزی را که متعلق به خودتان نیست ، ببرید. این وسایل می توانند لیوان ، کتاب یا لباس کثیف باشند که باید شسته شوند.

 

به این ترتیب آپارتمان شما بسیار بهتر و مرتب به نظر می رسد.

 

راه ها و روش هایی برای نظافت منزل ، نکاتی برای نظافت منزل
همیشه وسایل اضافی را داخل خانه بیاورید تا خانه را مرتب کنید

 

5- تمیز کردن راهی برای آرامش است

استفاده از این عادت بسیار مهم است که باید در مورد برخی مسائل فکر کنید یا فقط با سازماندهی امور در اطراف خود آرام شوید. بعد از یک روز کاری سخت ، هنگام تمیزکاری ، اساساً فکر خود را در ذهن خود نگه می دارید.

 

همه ما آن را دوست داریم: هر وقت به مکان می رویم ، همه چیز مرتب است ، همه ظروف فوق العاده تمیز هستند و هیچ جایی گرد و غبار نیست. ما اغلب فکر می کنیم که شما باید استعداد تمیز نگه داشتن خانه خود را داشته باشید ، اما همیشه اینطور نیست.

 

وی بسیاری از نکات کلیدی را از افرادی جمع کرده است که پاکی را مهارت مفیدی می دانند.

 

1- بین نظم و نظافت تفاوت وجود دارد.

خانه شما ممکن است کاملا تمیز باشد ، اما فقط در صورت وجود مواردی مانند اسباب بازی ، لباس ، کتاب یا مقاله در تمام سطوح باز.

 

تمیز نگه داشتن مکان بدون ازدحام زیاد بسیار مهم است. فقط به آن فکر کنید: یک آپارتمان آراسته و کوچک با کمی گرد و غبار بهتر از یک مکان کاملا تمیز اما بهم ریخته است.

 

نکاتی برای نظافت منزل ، روشهای نظافت منزل
بین ترتیب تفاوت وجود دارد

 

2. هیچ چیز غیر ضروری

اگر تعداد زیادی از وسایل مورد نیاز را نداشته باشند افراد کمی می توانند جای خود را خوب نشان دهند.

 

از خرید وسایلی که از قبل دارید اجتناب کنید: به عنوان مثال ، 3 برس مو به جای یک یا تعداد زیادی عینک. اگر می دانید که از قبل به اندازه کافی از این غذاها دارید. آنها را خریداری نکنید. قبل از خرید آباژور جدید ، مطمئن شوید که می توانید با چراغ قدیمی چه کار کنید.

 

راهنمای نظافت منزل ، نکاتی درباره نظافت منزل
از خرید تجهیزات اضافی خودداری کنید

 

3. کمدی برای وسایل اضافی در خانه

اگر میهمان ناراحت است ، سریع همه وسایل را داخل کمد بیندازید و پس از رفتن مهمان کمد را مرتب کنید.

 

ترتیب خانه ها ، مهارت نظافت منزل
چیزهای اضافی را در این کمدی قرار دهید

5 راز ساده برای تمیز کردن خانه

4- قبل از خارج شدن از اتاق آن را بررسی کنید.

عادت کنید: وقتی اتاق را ترک می کنید ، چیزی را که متعلق به خودتان نیست ، ببرید. این وسایل می توانند لیوان ، کتاب یا لباس کثیف باشند که باید شسته شوند.

 

به این ترتیب آپارتمان شما بسیار بهتر و مرتب به نظر می رسد.

 

راه ها و روش هایی برای نظافت منزل ، نکاتی برای نظافت منزل
همیشه وسایل اضافی را داخل خانه بیاورید تا خانه را مرتب کنید

 

5- تمیز کردن راهی برای آرامش است

استفاده از این عادت بسیار مهم است که باید در مورد برخی مسائل فکر کنید یا فقط با سازماندهی امور در اطراف خود آرام شوید. بعد از یک روز کاری سخت ، هنگام تمیزکاری ، اساساً فکر خود را در ذهن خود نگه می دارید.

 

ترفندهایی برای تمیز کردن کاشی های حمام

نازنین بازدید : 6 پنجشنبه 07 اسفند 1399 نظرات (0)

برای تمیز کردن کاشی های حمام از این ترفند ساده استفاده کنید!

آنچه شما نیاز دارید:

 • بطری اسپری خالی
 • سرکه سفید
 • صابون سبز
 • جوش شیرین و / یا کلر
 • سطل یا سبد خشکشویی خالی
 • اسفنج تمیز کردن
 • مسواک قدیمی (برس)
 • دستکش خانگی

 

به روش های زیر تمیز کنید.

برای شروع ، ابتدا لباس های قدیمی و دستکش خود را بپوشید. سرکه سفید را از بالا به پایین روی کاشی های حمام بپاشید. اجازه دهید سرکه حدود 15 تا 30 دقیقه روی کاشی ها بماند. تمیز کردن با سرکه بعد از مدتی آهک و چربی را حل می کند. اکنون کاشی های حمام خود را با قسمت زرد اسفنج خود تمیز کنید. قسمت سبز یا صورتی اسفنج می تواند به شما بدهد! همه چیز را با آب گرم خوب بشویید.

تمیز کردن جوش شیرین

دو قاشق غذاخوری صابون سبز را با 8 قاشق غذاخوری جوش شیرین مخلوط کرده و روی کاشی ها بزنید. این باعث می شود کاشی های حمام تمیز و براق شوند.

ترفندهایی برای تمیز کردن کاشی های حمام

اگر درزهای کاشی تمیز نشوند چه می کنید؟

با استفاده از مسواک قدیمی کل مفاصل را کلر بزنید. کلر را به مدت 15 تا 30 دقیقه بگذارید. سپس درزها را به خوبی با آب بشویید و تمیز کنید!

ریسه ال ای دی

نازنین بازدید : 9 دوشنبه 04 اسفند 1399 نظرات (0)

ریسه ال ای دی از کجا بخرم؟ قیمت ریسه ال ای دی چقدر است؟ ریسه تزئینی برای عکاسی چه بخرم؟ اگر شما هم بدنبال جواب سوالات هستید.

بهتون پیشنهاد میکنم تا انتها این مقاله را بخوانید چون قراره انواع ریسه ال ای دی رو بررسی کنیم و در آخر بهترین ریسه ها را برای خرید بهتون معرفی کنیم؟؟

انواع ریسه برای تزئین

ریسه ها روشنایی های باریک و بلندی هستند که برای تزئین نور استفاده می شوند. این محصولات از طریق تولید نور غیر مستقیم در زیبایی محیط نقش غیر مستقیم دارند.

این ریسه ها انواع مختلفی دارند و بر اساس شرایط و موقعیت های مختلف قابل استفاده هستند. استفاده از این ریسه ها در محیط هایی مانند هتل ها ، خانه ها ، مغازه ها و مراکز مذهبی امکان پذیر است.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: معرفی میکروفون یقه ای ارزان قیمت با کیفیت

ریسه ال ای دی

ریسه ها به دو دسته شلنگ و نوار تقسیم می شوند:

انواع شیلنگ ریسه

ریسه شلنگ معمولی

انواع قدیمی آن ریسه های شلنگ هستند و روشنایی آنها مانند لامپ های رشته ای است و دارای ویژگی های مشابه لامپ های معمولی است.

میزان مصرف برق در این ریسه ها زیاد است و همچنین گرمای زیادی تولید می کنند. رنگ های مختلف در ریسه های شلنگ معمولی از شلنگ های رنگی استفاده می کنند و خود لامپ نقشی در تولید رنگ ندارد.

بسته های این ریسه ها 100 متر است ، اما برش ها یک متر خواهد بود.

ریسه شلنگی نور

ریسه شلنگ LED یا ریسه شلنگ ال ای دی

این لامپ ها از لامپهای LED برای روشنایی استفاده می کنند. مصرف برق لامپهای LED مناسب است و می توان از آنها در هر محیطی استفاده کرد.

علاوه بر این ، این لامپ ها گرمای زیادی تولید نمی کنند. همچنین تنوع رنگ در این ریسه ها به دلیل وجود لامپ های رنگی در داخل آنها است.

ریسه نواری نور

این ریسه ها فقط در صورت روشن بودن رنگ خود را نشان می دهند که برای تزئین خانه ها ، ویترین مغازه ها و … مناسب است.

ریسه LED شلنگ فاقد کنترل از راه دور است و کنترل آن برای روشن و خاموش شدن به صورت دستی انجام می شود.

لازم به ذکر است که این ریسه ها در اندازه های 2 متری موجود هستند و باید آنها را بصورت زوج (مضربی از عدد دو) خریداری کنید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: جعبه کادویی شیک چی بخریم؟

ریسه شیلنگ فلکسی

تفاوت اصلی این ریسه با انواع دیگر این است که نوری که توسط آن تولید می شود پراکنده نیست و به طور یکنواخت مشاهده می شود.

یکنواختی نور انعطاف پذیر نقش به سزایی در زیباتر نشان دادن آن دارد. استفاده از این ریسه ها برای سقف مناسب نیست و در فضاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و از آنها زیر پل ها ، برای نمای ساختمان ها و …. استفاده می شود.

ریسه شلنگی

به دلیل ضد آب بودن و عمر طولانی این ریسه ها ، می توان از آنها در هر محیطی استفاده کرد. قطر بدنه این محصول 1.2 سانتی متر است.

ریسه شلنگ فلکسی نئون

این ریسه ها گرانترین هستند و نمی توانند به عنوان ریسه فلکسی مورد استفاده قرار گیرند و برای نمای ساختمان استفاده می شوند.

این ریسه ها همان نور را تولید می کنند که در غیاب نور نقطه 

https://saripan.ir/ریسه-ال-ای-دی-تزئینی/

کادو چی بخرم؛ راهنمای خرید کادو برای پسران جوان

نازنین بازدید : 13 سه شنبه 28 بهمن 1399 نظرات (0)

اصلی ترین چالش و دغدغه های ما بعد از دعوت شدن به یک مراسم یا اگر مراسمی توسط خودمان برگزار شود جدا از ملزومات مرتبط به جشن و… تهیه ی یک هدیه ی مناسب برای میزبان یا میهمانی هست که مهمانی به افتخار او برگزار شده است، زمانی این مسئله سخت تر میشود که بخواهیم برای یک پسر جوان یا نوجوان که در آستانه ی جوانی است هدیه تهیه کنیم، اگر شما هم دچار این دغدغه هستید برای رفع این دغدغه این مقاله را تا انتها بخوانید و به ما کمک کنید!

 

شما با خواندن این مقاله میتوانید از تخفیف‌های ویژه‌ای که فروشگاه زود کادو برای مخاطبین ما در نظر گرفته است برخوردار شوید؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید!

 

یک مسئله ی درگوشی، اگر برای قرار اول یا تولد یا هر مناسبتی مربوط به دوست پسر یا کراش تون هست این مقاله برای شماست! کادوی تولد باید یک وسیله ی کاربردی، هیجان انگیز و خارج از عادت های همیشگی باشد؛اولین مساله ای که باید به آن توجه کرد بودجه ای هست که شما قصد هزینه کرد آن را برای هدیه دارید.

 

کادو برای پسر جوان تا پانصد هزار تومان

اگر قصد ندارید هزینه ی زیادی کنید و میخواهید یک کادوی نرمال برای هدیه دادن بخرید این قسمت مقاله برای شماست

 

نوجوانی

با توجه به بازه ی سنی که در ابتدای مقاله اشاره کردیم (کادوی تولد برای پسر نوجوان) ابتدا به خرید هدیه برای پسران 14 سال تا 18 ساله میپردازیم؛

 

این سن که به دوره ی نوجوانی شناخته میشود دوره ی شناخت افراد از خود و محیطشان میباشد و در حال شناخت خود و عقاید خود هستند پس هر هدیه ای ممکن است امروز مورد توجه شان باشد اما فردا نه و بالعکس! در این بازه ی سنی پیشنهاد میشود با توجه به هیجانات موجود:

 

بلیط بانجی جامپینگ

کارتینگ

یک بیمه ی عمر 

دایره المعارف

یک ست ورزشی به همراه پرچم و سایر ملزومات ورزشی مورد علاقه برای تیم مورد علاقه

بلیط تماشای فوتبال در استادیوم

یک تبلت نیمه هوشمند

یک ساعت ورزشی جی شاک 

این ها هدایای پیشنهادی زیر پاصد هزار تومان برای بازه ی 14 تا 18 سال و ویژه ی خرید کادو برای پسران نوجوان است اما میتوانید از همین هدایا برای آقایان 14 تا 27 سال و یا حتی بیشتر هم استفاده کنید.

 

بقول یک ضرب المثل قدیمی:

 

مرد های بزرگ همون نوجوون هایی هستن که ریش درآوردن!

 

اگر با کالایی موافق هستید و به بقیه پیشنهاد میدهید که این هدیه را برای بقیه تهیه کنند و همچنین اگر با هدیه ای مخالف هستید، چرایی مخالفت خود و در آخر اگر کالایی را مناسب میدانید که در این لیست اضافه نشده است برای ما کامنت بگذارید و از زودکادو کد تخفیف 10 تا 100 درصدی ویژه شما کاربران فعال دریافت کنید.

 

برای بازه ی سنی بالاتر یا همان جوانی و ابتدای جوانی باید محتاطانه تر خرید کنید، دراین دوره افراد خود را شناخته و وارد اجتماع شده و طبعا تا حد زیادی علایق آن ها مشخص است

ابتدای جوانی

 

همچنان این معرفی هدایا برای پسران 14 تا 27 ساله است اما با تمرکز بر دوره ی جوانی و 18 تا 24 سالگی پیشنهاد میکنیم که برای این دسته از پسران جوان :

 

بلیط کنسرت خواننده ی مورد علاقه

ماگ با طرح خاص

زیر لیوانی 

فندک و جاسیگاری خاص

تیشرت 

بازی کامپیوتری (xbox ، ps4)

یک البوم موسیقی کم یاب یا خاص

عینک دودی

کتاب

اشتراک دانلود فیلم یا موسیقی

کتونی های های کپی

اگر با کالایی موافق هستید و به بقیه پیشنهاد میدهید که این هدیه را برای بقیه تهیه کنند و همچنین اگر با هدیه ای مخالف هستید، چرایی مخالفت خود و در آخر اگر کالایی را مناسب میدانید که در این لیست اضافه نشده است برای ما کامنت بگذارید و از زودکادو کد تخفیف 10 تا 100 درصدی ویژه شما کاربران فعال دریافت کنید.

 

چند قدم تا سی سالگی

خب حالا اگر مخاطب شما بین 24 تا 27 سال سن دارد و در انتهای نمودار پسران جوان 14 تا 27 ساله است و به زودی وارد سی سالگی میشود پیشنهاد میکنیم این لیست را به انتها رسانده و لیست کادو های بالای پانصد هزار تومان را هم چک کنید، احتمالا دید خوبی به شما برای خرید هدیه می دهد؛ پیشنهاد میکنیم که برای این دسته از پسران جوان :

 

دستبند چرم

بردگیم

پیپ

ویپ

بلیط کنسرت

یک کتاب نفیس

جعبه ی فیلم

دوربین عکاسی آنالوگ

یک تخته ی چاپ شده از عکس خودش

یک گلدان گل

موزر برقی 

پک کامل لوازم بهداشتی

کیت لوازم ورزشی تیم مورد علاقه

این لیست هدایایی هست با هزینه ای کمتر از 500 هزار تومان میتوانید برای پسر جوان تهیه کنید در اینجا جوان منظور از پسران 14 تا 27 سال است.

 

اگر با کالایی موافق هستید و به بقیه پیشنهاد میدهید که این هدیه را برای بقیه تهیه کنند و همچنین اگر با هدیه ای مخالف هستید، چرایی مخالفت خود و در آخر اگر کالایی را مناسب میدانید که در این لیست اضافه نشده است برای ما کامنت بگذارید و از زودکادو کد تخفیف 10 تا 100 درصدی ویژه شما کاربران فعال دریافت کنید؛ خب حالا نوبت هدایای خاص تر و بالای 500 هزار تومان است.

 

کادو برای پسر جوان بالای پانصد هزار تومان

دراینجا چند پیشنهاد داریم برای کل بازه ی سنی 14 تا 27 سال پسران جوان:

 

ساعت مچی 

انگشتر

گردن بند

کتونی اصل

کیف چرم یا لپ تاپ

کفش چرم و رسمی

پیراهن رسمی و شلوار رسمی

پیراهن و شلوار غیررسمی و اسپرت

کت و شلوار

ست کامل لباس زیر

ست کامل لباس ورزشی

ادکلن

ps4

xbob

بردگیم و بازی کامپیوتری

عروسک و ماکت شخصیت مورد علاقه سینمایی

کتاب فاخر

گوشی تلفن همراه

قاب دست ساز موبایل

پوستر فیلم اختصاصی

پوستر و تابلوی صورت فلکی ماه تولد

اسپیکر بلوتوث دار به همراه یک فلش پر از موسیقی های بند و خواننده ی دلخواهش

بلیط سفر

خودرو

تور کویر 

بلیط دوره ی آموزش غواصی

ماساژور برقی

یک جلسه ماساژ رایگان

ست روان نویس و خودکار های دیپلماتیک

یک کلاه فرمول 1

دستمال گردن یا کراوات 

شال و کلاه زمستانی

دستکش چرم

جعبه ابزار کاملی برای ماشین یا منزل

قطب نما و کیسه خواب

چاقوی سوئیسی

قلیون سلطنتی به همراه تنباکوی اصل

کیسه بوکس

مجسمه ی مربوط به حوزه ی فعالیت

اگر با کالایی موافق هستید و به بقیه پیشنهاد میدهید که این هدیه را برای بقیه تهیه کنند و همچنین اگر با هدیه ای مخالف هستید، چرایی مخالفت خود و در آخر اگر کالایی را مناسب میدانید که در این لیست اضافه نشده است برای ما کامنت بگذارید و از زودکادو کد تخفیف 10 تا 100 درصدی ویژه شما کاربران فعال دریافت کنید.

 

حالا اگر برای کراش خود یا دوست پسر و معشوقه ی خود هدیه میخرید خواندن موارد زیر خالی از لطف نیست و این مورد مهم را فراموش نکنید که بر روی هدیه خود حتما یک دست نوشته ی کوتاه یا بلند که احساسات خود را به نگارش درآوره باشید را قرار بدهید!

 

اغلب یک شعر کوتاه از فردی از هزاران هدیه با ارزش تر و چشم گیر تر است.

https://saripan.ir/%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1-22-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/

برای هدیه دادن می توانید سبک ها و روش های مختلف را برای دادن هدیه انتخاب نمایید و سعی کنید که این مرد جوان را غافلگیر و سوپرایز نمایید. قبلا مقاله ای در مورد نحوه هدیه دادن به آقایان نوشته شده که می توانید برای مطالعه به آن مراجعه کنید، همچنین می توانید با توجه به نسبتی که با آن پسر دارید نامه ای و یا متنی همراه آن کادو بنویسید و هدیه کنید مثلا اگر آن پسر نامزد و یا دوست پسرتان بود می توانید نامه ای عاشقانه و یا متنی عاشقانه با دست خط خود برای او بنویسید و تقدیم اش کنید. در مورد متن برای هدیه قبلا توضیح داده شده است که می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و آن را مطالعه کنید.

10 کاربرد شگفت انگیز و جالب لیموترش

نازنین بازدید : 8 شنبه 25 بهمن 1399 نظرات (0)

10 کاربرد شگفت انگیز و جالب لیموترش

 

بوی غذا روی خروجی سینك مدت طولانی باقی می‌ماند و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوع در آشپزخانه می‌شود.

 

1- تمیز كردن سینك: سینك ظرفشویی یكی از آلوده‌ترین قسمت‌های خانه است. آبلیمو و نمك را مخلوط و به صورت خمیر تقریبا سفت درآورید. آن را آرام روی سینك برنجی، مسی یا ‌استیل و شیرآلات بمالید سپس آبكشی كنید. این تركیب لكه‌های زنگ را نیز از بین می‌برد.

    
2- از بین‌بردن بوی بد سینك: بوی غذا روی خروجی سینك مدت طولانی باقی می‌ماند و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوع در آشپزخانه می‌شود. انتشار بوی پیاز و تن شب قبل و نشستن آن روی پارچه‌ها و وسایل تبدیل به یك معضل می‌شود. استفاده از اسپری‌های خوشبوكننده نیز چاره كار نیست. برای از بین بردن این بو، لیمو را برش زده، داخل سینك بیندازید (پوست لیمو و پرتقال نیز همین كار را انجام می‌دهند).
    

3- حذف رسوبات آهك: آهك موجود در آب، رسوباتی از خود بر جا می‌گذارد كه اگر تمیز نشود به مرور زمان باعث انسداد لوله‌های فاضلاب می‌شود. برای جلوگیری از این مسئله، یك عدد آبلیمو را داخل سینك فشار دهید. بگذارید مدتی به همین حالت باقی بماند. سپس شیر آب را باز كنید.

    
4- تمیزكردن ماشین ظرفشویی: هر چند وقت یك بار لازم است ماشین ظرفشویی، این وسیله رفاهی، را تمیز كنید. بقایای غذای خشك شده یا مواد شوینده را با مالیدن یك تكه لیمو از بدنه فلزی این وسیله پاك كنید. سپس با یك پارچه مرطوب و بعد با یك پارچه خشك و تمیز آن را پاك كنید. از آب خیلی داغ برای پاك كردن تكه‌های غذا استفاده كنید.

 
5- تمیز كردن شعله‌پخش‌كن گاز: تمیز كردن شعله‌پخش‌كن گاز زمانی كه خمیر كیك و روغن سیب‌زمینی سرخ شده و مواد غذایی مختلف روی آن جمع شده باشد، كار سختی است. آب لیمو، آب و جوش‌شیرین را به صورت خمیر درآورید. آن را روی مواد سر رفته بریزید. 15 دقیقه صبر كنید. با آب و اسفنج آن را تمیز كنید.
 

6- تمیز كردن پنجره‌ها: زمانی كه جای انگشت، دوده و تارعنكبوت روی قاب پنجره‌ها را می‌گیرد، زیبا نخواهند بود. از طرفی شیشه‌ها هیچ وقت تمیز باقی نمی‌مانند. بخصوص پنجره آشپزخانه كه در معرض روغن قرار دارد. برای پاك كردن آن‌ها از 2 قاشق غذاخوری آبلیمو، ½ پیمانه سركه سفید و ¼ پیمانه آب گرم استفاده كنید.10 کاربرد شگفت انگیز و جالب لیموترش

 
تمیز كردن صحیح وسایلی مانند تخته گوشت از انتشار بوی نامطبوع جلوگیری می‌كند. بعد از شستن تخته، روی آن مقداری آبلیمو بمالید تا از بوی سیر و پیاز و ماهی خلاص شوید.
 

7- از بین بردن بوی نامطبوع: بوی غذای آشپزخانه به پرده‌ها، رومیزی و پارچه‌ها و دستمال‌ها سرایت می‌كند. پارچه‌ها، بوی خوب یا بد را مانند آهن‌ربا جذب می‌كنند. اما بوی بد مدت بیشتری باقی می‌ماند. خوشبختانه آبلیمو و چند نوع ادویه بوی بد آشپزخانه را از بین می‌برند. ظرف كوچكی را از آب پر كنید. چند تكه پوست لیمو و حدود 1 قاشق چای‌خوری میخك و برگ رزماری داخل آن بیندازید. بگذارید آب به جوش آید تا بوی خوش را در كل اتاق‌های خانه استشمام كنید.

 
8- خوشبو كردن هوای آشپزخانه: آشپزخانه محیطی است كه بوی مواد مختلف در فواصل مختلف از آن استشمام می‌شود. در عین حال پررفت‌وآمدترین و شلوغ‌ترین قسمت‌های یك خانه است.

 

خیلیها ترجیح می‌دهند بیشتر كارهای خود را در آشپزخانه انجام دهند. برای از بین بردن تداخل بوها و استشمام بوی مطبوع، فر را تا 300 درجه فارنهایت گرم كنید. یك لیموی درسته را روی سینی فر بگذارید. در فر را كمی باز بگذارید. صبر كنید تا لیمو حدود 15 دقیقه آرام بپزد. فر را خاموش كنید. بگذارید لیمو سرد شود سپس آن را خارج كنید.

رازهای اتو کشی صحیح

نازنین بازدید : 6 شنبه 25 بهمن 1399 نظرات (0)

اما اتو کشیدن لباس ها نه تنها کار چندان ساده ای نیست بلکه اگر با رعایت روش صحیح آن انجام نشود مشکل تر شده و نتیجه آن نیز رضایت بخش نخواهد بود.

 

چه بسا بی توجهی در هنگام اتوکاری به سوختن، خراب شدن و در نهایت از بین رفتن و بی استفاده شدن لباس های گاه گرانقیمت نیز منجر شود. در زمان ما اتوکشی به دو روش انجام می شود و با استفاده از اتو پرسی و یا به وسیله اتوهای دستی.

 

این دو نوع اتو در حقیقت به دو شیوه متفاوت لباس ها را صاف می کنند؛ اولی با پرس کردن و فشردن پارچه آن را صاف می کند و اتوی دستی با کشیده شدن بر روی سطح پارچه چروک های آن را باز می کند.

 

هر یک از این دو روش برای انواع خاصی از پارچه ها و لباس ها مناسب تر هستند و برخلاف تصور ما همیشه و برای همه لباس ها یکسان و قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.

 

گرچه ما اغلب در منزل از اتوهای دستی برای اتو کردن تقریباً تمام لباس ها و انواع پارچه های مختلف استفاده می کنیم. پارچه های ظریف مانند ژرسه ها، لباس های پشمی و همچنین لباس های پیلی دار باید به وسیله اتوی پرسی اتوکشی شوند.

 

اما برای صاف کردن ملحفه ها، پارچه های نخی، پلی استر و ابریشم اتوی دستی مناسب تر است.

 

جدا از نوع اتویی که مورد استفاده قرار می دهید برای رسیدن به نتیجه مطلوب و پیشگیری از آسیب دیدن لباس ها همیشه به خاطر داشته باشید قبل از شروع اتوکشی به اطلاعات درج شده در قسمت داخلی لباس ها که شما را از قابلیت پارچه برای اتوکشی و میزان درجه مناسب آن آگاه می کند توجه کنید و چنانچه استفاده از اتو برای پارچه لباس مجاز باشد درجه اتو را روی میزان ذکر شده تنظیم کنید.

 

پس از تنظیم درجه اتو به تناسب جنس پارچه لباس رعایت برخی اصول دیگر نیز می تواند در حفظ وضعیت لباس به بهترین شکل و برای مدتی طولانی تر مفید باشد به عنوان مثال هنگام اتو کردن پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی به ویژه اگر رنگی تیره دارند برای جلوگیری از برق افتادن پارچه آن را از پشت اتو کنید یا یک قطعه پارچه تمیز نخی را روی آن انداخته و سپس اتو بکشید.

 

برای اینکه نقش درزها و جای دوخت زیپ روی پارچه به صورت براق باقی نماند هنگام اتو کشیدن این قسمت ها نیز از یک قطعه پارچه استفاده کنید و اتو را مستقیماً روی لباس نگذارید. اگر پارچه و لباس شما بر اثر اتو کشیدن برق افتاده پارچه نخی مرطوبی را روی قسمت براق شده قرار دهید و اتو بکشید، تا بخار حاصله برق افتادگی را از میان ببرد.

 

لباس هایی که از پارچه های درشت بافت دوخته شده را نیز همیشه از پشت اتو بزنید. برای اتو کشیدن ملحفه ها و قطعات پارچه ای بزرگ ابتدا آنها را تا بزنید و به صورت یک قطعه کوچک تر چندلا درآورید سپس با باز کردن هر تا یک بخش از آن را اتو کنید.

 

(مانند ورق زدن یک کتاب) هنگام اتو زدن پرده ها یک صندلی در پشت میز اتو قرار دهید و قسمت هایی از پرده را که اتو زده اید روی صندلی بگذارید تا به این ترتیب از افتادن پرده روی زمین و چروک شدن دوباره آن و همچنین سنگینی و کشیده شدن باقی مانده پارچه پرده جلوگیری شود.

 

برای اتو کردن لباس های ابریشمی ابتدا آنها را کمی با آب مرطوب کنید و سپس از پشت در حالی که یک قطعه پارچه نخی روی آن قرار داده اید اتو بزنید.

 

برای اتو کردن لباس های پیلی دار مانند دامن پیلی دار ابتدا بخش پیلی دار لباس را به قسمت های حدود ۱۵ سانتی متر تقسیم کنید و پیلی های لباس را در هر ۱۵ سانت مرتب کرده و با اتو پرس یا فشردن اتو دستی روی آن اتو کنید تا سرد شود و سپس ۱۵ سانتی متر دیگر از آن را به همین ترتیب اتو بزنید.

 

هنگام اتو کشیدن دکمه های پلاستیکی را با قرار دادن یک قاشق مرباخوری روی آنها بپوشانید تا با برخورد اتوی داغ صدمه نبینند.

 

اگر چیزی مانند پارچه نایلونی بر اثر غفلت به زیر اتو چسبید تا اتو داغ است آن را با یک حوله مرطوب شده با محلول آب و جوش شیرین تمیز کنید و سپس یک دستمال نخی خشک روی آن بکشید

https://www.talab.org/housekeeping/life-skills/رازهای-اتو-کشی-صحیح.html

چگونه باید رختخواب انتخاب کرد؟

نازنین بازدید : 4 شنبه 25 بهمن 1399 نظرات (0)

چگونه باید رختخواب انتخاب کرد؟

 

توصیه می‌شود که رختخواب و تشک تان را همزمان عوض کنید و آنها را از مارک های یکسان انتخاب نمایید تا در کنار هم، آسایش بیشتری را برای شما فراهم آورند.

زیرانداز باید سفت و محکم باشد، نه توخالی باشد و نه برآمده؛ برآمده نباشد که تشک را از شکل نیندازد ضمناً باید طوری باشد که برای رعایت اصول بهداشت، جریان هوا از تشک عبور کند.

 

در رابطه با تشک، باید یکی از این فناوری ها را بنابر نیازها و تمایلات تان (خصوصاً شیوۀ نگه داری) انتخاب کنید، تکنولوژی ها عبارتند از: لاتکس، فوم پلی اورتان و فنری.

اندازۀ یک تشک دو نفرۀ مناسب به این ترتیب است: 160 × 200 سانتی متر و حتی 180× 200 سانتی متر.

 

لوازم خواب جانبی در صورتی ضروری است که اختلاف وزن دو نفر خیلی زیاد و یا یکی از دو نفر، طی مدت خواب خیلی بی قرار و ناآرام باشد.

 

در صورت داشتن حساسیت: یک تشک مجهز یا از جنس کتان که ضد باکتری، ضد کنه و ضد قارچ باشد، انتخاب کنید.

ضمناً می‌توانید از یک رواندازِ تشک و یا یک بالش ضد حساسیت هم استفاده کنید.

 

بالش تان باید طوری باشد که باعث شود سر و گردن تان در یک راستا باشند.

 
مطمئن شوید که انتخاب تان متناسب با نیازهای تان است

چند دقیقه روی رختخواب داراز بکشید، چشم های تان را ببندید و روی آنچه که احساس می‌کنید تمرکز نمایید.

به پشت (طاق باز) بخوابید: اگر بتوانید یک دست را از میان پهلوی تان و تشک عبور دهید، این تشک بیش از حد سفت است.

روی یک آرنج تان فشار بیاورید: اگر فرو رفت، به این معناست که تشک بیش از اندازه محکم نیست.

ضمناً به دو نفره امتحان کردن رختخواب هم، فکر کنید!

 

چه طور باید از تشک تان مراقبت کنید؟

هر رختخوابی گرد و خاک، کنه و البته مقدار زیادی رطوبت در خود جمع می‌کند: بدن ما هر شب 40 cl آب از دست می‌دهد. بنابراین تشک مان در سال باید حدود 150 لیتر آب از هر فردی جذب کند!

 

توصیه هایی برای نگه داری از رختخواب:

به طور منظم، روی تشک و زیراندازتان را جاروبرقی بکشید.

بگذارید رختخواب تان هوا بخورد ( مثلاً می‌توانید، رختخواب تان را عمودی قرار دهید.)

به طور مرتب، ملافه و روانداز تشک تان را عوض کنید.

دمای هوای اتاق را نهایتاً تا 19 درجه سانتیگراد نگه دارید تا جلوی رشد کنه ها گرفته شود.

هر روز هوای اتاق تان را تهویه کنید (البته به جز ایام گرده افشانی اگر حساست دارید)

تولدت مبارک داداشی

نازنین بازدید : 6 سه شنبه 21 بهمن 1399 نظرات (0)

تولدت مبارک داداشی احتمالا شما هم به دنبال تبریک تولد برای داداش خود بودید و به اینجا رسیدید ما در این مقاله میخواهیم بهترین باحال ترین تولدت مبارک داداشی ها را بهت بگیم 😄 پس اگر بدنبال پیام تبریک تولد داداش خاص هستید این مقاله را از دست ندهید.

https://saripan.ir/تولدت-مبارک-داداشی-💖-🧐/

تولدت مبارک داداشی

تولد داداش یکی از بهترین بهانه هایی است که میتوانیم از او قدر دانی کنیم قطعا همه داداش ها در زندگی ما تاثیر گذار هستند و تمامی تلاش خود را میکنند تا همیشه و همه جا کمک حال ما باشند و مانند یک دوست به ما در مراحل مختلف زندگی کمک کند.

ما در این مقاله قصد داریم حداقل کاری را میتوان برای تشکر از زحمات یک داداش انجام داد را که تبریک روز تولدش است. بهترین پیام تولدت مبارک داداشی ها رو لیست کنیم.

 

تولدت مبارک داداشی

تولدت مبارک داداشی ، من احساس خوشبختی میکنم که یک برادر و یک دوست مثل تو دارم. روزت مملو از عشق و شادی باشد.

 

در روز تولدت برای تو شادی، سلامتی، خوشبختی، عشق و همه چیزهایی که هزینه زیادی ندارند آرزو میکنم. تولدت مبارک داداش

 

وقتی به یک دوست خوب احتیاج دارم، تو رو دارم. تو در همه گرفتاری ها من مثل سپر شدی. مرسی که هستی داداشی، من تو رو خیلی دوست دارم. تولدت مبارک داداشی

 

پیام تبریک داداش

تو بهتری برادر دنیا هستی، چون تو زندگی من همیشه برای من دوست، راهنما و معلم عالی بودی. ممنون که انقدر فوق العاده ای، تولدت مبارک داداشی

 

برادر عزیزم، آرزو میکنم سالی بسیار شاد، شاد در پیش رو داشتی باشی. خداوند همیشه یار و نگهدار تو باشد همانطور که تو برای من بودی انشالله که زندگی سرشار از خوشی و سلامتی و طولانی داشته باشی. تولدت مبارک

 

تولدت مبارک داداشی میخوام بدونی که همیشه تو قلب منی و از خدا میخوام بهترین ها رو سر راحت بزاره و همیشه خوشبخت باشی

 

تبریک تولد داداشی

ممکنه روزی نور خورشید تموم بشه ولی عشق من به تو تا ابد باقی خواهد ماند. تولدت مبارک برادر عزیزم

 

هر روز خدارو شکر میکنم که خدا برادری مثل تو به من داد. روز تولدت میخوام ازت تشکر کنم تو بهترین برادری هستی که میتوانستم داشته باشم. تولدت مبارک داداشی

 

زنجیره ای از آغازهاست…

 

تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.

 

امیدوارم تمامی آغازهای تو،

 

از نیزه های آفتاب پر فروغ گردند.

 

و تمامی رویاهای تو،

 

گرمی پیروزی را نوید دهند

 

تولدت مبارک داداشی

 

تو دنیای بی سروته من چی دارم به جز خودت

 

می خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدت

 

تویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین

 

که با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین

 

داداش تولدت مبارک

چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟

نازنین بازدید : 20 یکشنبه 19 بهمن 1399 نظرات (0)

هر خانومی حتماً می خواهد که رفتار نیکو و متشخص باشد اما واقعا چگونه یک خانوم متشخص و واقعی باشیم ؟ 

 

بانوی زیبا , برای برخی افراد رعایت اصول آداب و رفت و آمد دیگر قدیمی شده اما رفتار خوب و پسندیده هیچ وقت از مد نمی افتد. اگر می‌خواهید تصویر خوبی از خودتان بعنوان یک بانو در جامعه داشته باشید باید بدانید که برخی کارها و رفتارها را نباید انجام بدهید چون جلوه خوبی بشما نمی‌دهد.

 

ما فهرستی از اشتباهات رفتاری آورده که یک زن واقعی هرگز نباید مرتکب این اشتباهات شود. سعی کنید همه ی این موارد را در ذهنت ان نگه دارید تا تصویر خوبی از خودتان بسازید.

 

استفاده از لباس ها و اکسسوری هاي تقلبی بی کیفیت

نیاز نیست همه ی پولتان را خرج لباسهای گرانقیمت و برند کنید. اما خریدن کپی هاي بی کیفیت و خیلی ارزان هم کار درستی نیست. پس اگر میخواهید ظاهر خوبی نداشته باشید دنبال اجناس بی کیفیت و تقلبی بروید. میتوانید لباس هایي بخرید که هم شیک هستند و هم باکیفیت.

 

برندهایی هم هستند که قیمت زیاد بالایی ندارند. شاید مشهور نباشند اما زیبا و باکیفیت هستند.

چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟

میتوانید لباس هایي بخرید که هم شیک و هم باکیفیت هستند

 

اشتباهات مد

یک بانو واقعی هیچ وقت ژاکت خیلی گشاد یا شلوارک خیلی تنگ نمیپوشد چون میداند چطور لباس هایي مناسب استایل خودش انتخاب کند. هیچ وقت لباسهای گشاد بخاطر آسان بودنشان نمی‌پوشد، لباس هایش را باسلیقه و مناسب تیپ بدنش انتخاب میکند.

 

خمیده بودن

یکی از قوانین مهم برای خانمها داشتن یک ژست خوب است. وقتی زیادی خمیده می شینید مانند این میماند که دارید بار سنگینی را میکشید. حالت درست نشستن شاید در اوایل کمی سخت باشد اما بعد از مدت کوتاهی به درست نشستن و درست راه رفتن عادت میکنید.

 

چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟

وقتی زیادی خمیده می شینید مانند این میماند که دارید بار سنگینی را می‌کشید

 

مراقب خود نبودن

یک زن واقعی همیشه مراقب خودش هست. ورزش میکند، برنامه خوراکی سالمی دارد، مراقب سلامت پوستش هست ودر صورت لزوم به دکتر مشاور مراجعه میکند.

 

آرایش زیاد

یک زن واقعی مراقب پوستش هست بهمین علت پوست خوبی دارد. آن همیشه زیباست حتی بدون آرایش.

 

رفتارهای عصبی

یک زن واقعی میداند چطوری عادت هاي عصبی خودرا بازرسی کند و هیچ وقت با بازی کردن با موها، تکان دادن پاها و هر رفتار دیگری که بی قراری اش را نشان میدهد ظاهرش را از بین نمی‌برد. هیچ وقت به چیزهای کوچک گیر ندهید. یک زن واقعی برای هر کاری وقت به اندازه کافی دارد.

 

تمام کردن ظرف سوپ

برای خوردن یک قاشق آخر ظرف سوپ باید ظرف را کج کنید. رفتار درست غذا خوردن این است که سوپ را تا ته آن نخورید. حتی اگر سوپ خیلی باشد بازهم نباید تا قاشق آخر را بخورید.

 

چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟

رفتار درست غذا خوردن این است که سوپ را تا ته آن نخورید

 

بی ادبی و شایعه پراکنی

بی ادبی، شایعه پراکنی و ناله و شکایت کردن برای یک خانوم واقعی ممنوع است. و البته وقتش را هم با گوش دادن به شایعه پراکنی ها و ناله و شکایت هاي دیگران نمیکشد.

 

بلند سخن گفتن و بلند خندیدن

یک خانوم واقعی هنگام صحبت کردن مراقب تن صداش هست. بلند خندیدن و فریاد زدن و زبان توهین آمیز قابل پذیرش نیست. مخاطب شما چه مادربزرگ باشد، چه بچه ۳ ساله و چه رئیس جمهور باید با یک تن صدا حرف بزنید.

 

بحث کردن

یک زن واقعی اعتقادات خودش را دارد و ۱۰۰ درصد به آن خاطرجمعی دارد. آن هیچ وقت عقایدش رابه دیگران تحمیل نمی‌کند ودر مورد آن بحث نمی‌کند و وقتی همه ی چیز گفته شده چرا برای ثابت کردن خودش به دیگران خودش را اذیت کند؟

 

غذا خوردن در راه

قوانین آداب و رفت و آمد میگوید هنگام غذاخوردن پشت میز باید از کارد و چنگال استفاده کرد. بنابر این حتی اگر عاشق پیتزا هستید آنرا در رستوران سفارش ندهید. اگر عجله دارید در حال راه رفتن چیزی نخورید اینکار مناسب یک بانو واقعی نیست. باید طوری برنامه ریزی کنید که چند دقیقه اي حتی برای یک فنجان قهوه وقت داشته باشید.

 

بیش از حد ساده و بی غل و غش بودن

با غریبه ها صحبت کردن در مورد خودتان رفتار پسندیده اي برای یک بانو نیست. یک زن واقعی در برقراری تماس با دیگران زياده روي نمیکند. جزئیات زندگی اش، کارش و افکارش را برای دیگران بازگو نمیکند.

 

تاخیر داشتن

بیشتر از ۱۵ دقیقه دیر کردن رفتار مناسبی برای یک بانو نیست چه در قرارهای کاری و چه در قرارهای خصوصی.

 

باز گذاشتن چتر برای خشک شدن

هیچ وقت چتر را برای خشک شدن باز رها نکنید. وقتی وارد منزل شدید چتر را ببندید، تکانش بدهید و آویزون کنید تا کاملا خشک شود.

منبع:

نکاتی برای جوان زندگی کردن و عمر بیشتر در زندگی

نازنین بازدید : 37 یکشنبه 19 بهمن 1399 نظرات (0)

چگونه بیشتر زندگی کنیم ؟ بیشتر زندگی کردن افراد بستگی به خودشان دارند که چگونه از خود مراقبت میکنند و چگونه از منع هاي مصرف استفاده نمیکنند و به بدن خود آسیب نمی زنند . عمر طولانی , علی رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته، افزایش سن و پیری روندی اجتناب ناپذیر در زندگی انسان قلمداد می‌شود. با این وجود، عوامل گوناگونی می‌توانند بر طول عمر انسان تاثیر گذار باشند. نکاتی برای جوان زندگی کردن و عمر بیشتر در زندگی به گزارش تالاب به نقل از “ریدرز دایجست”، گاهی اوقات افزایش طول عمر می‌تواند به سادگی چند ترفند سبک زندگی باشد. مراقبت از دیگران دو مطالعه جدید دو عامل کلیدی برای طول عمر بیشتر انسان را نشان داده اند. طی یک مطالعه هشت ساله با حضور 100 هزار زن، آنهایی که بر اساس جواب پرسشنامه ها افراد خوش بین‌تری بودند نسبت به افراد بدبین 14 درصد احتمال کمتری داشت مرگ را تجربه کنند. مراقبت از یکی از عزیزان. در مطالعه اي دیگر که توسط پژوهشگران دانشگاه میشیگان انجام شد، مردان و زنانی که بیشتر وقت خودرا صرف دقت و مراقبت از همسرشان می‌کردند، 36 درصد احتمال کمتری داشت طی بازه زمانی هفت ساله مطالعه جان خودرا از دست بدهند. تعیین هدف به گفته پژوهشگران مرکز دکتری دانشگاه راش در شیکاگو که با 1,200 فرد مسن گفتگو داشتند، تعیین هدف در زندگی میتواند به طول عمر انسان اضافه کند. طی بازه زمانی پنج ساله این مطالعه، افراد مسنی که اهداف قطعی داشتند نسبت به افراد بی هدف احتمال کمتری داشت مرگ را تجربه کنند. نکاتی برای جوان زندگی کردن و عمر بیشتر در زندگی عمر طولانی قرار گرفتن در دسترس ویتامین نور خورشید سطوح پایین ویتامین D با پوکی استخوان، دیابت، فشار خون بالا و سرطان مرتبط است، از این رو باید دقت مخصوصاً اي به آن داشته باشید. نتایج مطالعه اي جدید نشان داده است، بزرگسالانی که به میزان کافی ویتامین D دریافت نمی‌کنند، 26 درصد احتمال بیشتری دارد مرگ زودرس را تجربه کنند. جدا از منابع خوراکی ویتامین D، شما می‌توانید روزانه 10 تا 15 دقیقه در مقابل نور خورشید قرار بگیرید تا به ساخت این ویتامین در بدن کمک شود. همینطور، می‌توانید از مکمل هاي ویتامین D استفاده کنید تا از فواید ضد پیری این ماده مغذی بهره‌مند شوید. دقت به حالات DNA عادات سالم میتوانند به ترمیم DNA کمک کنند. طی یک مطالعه کمپانی کنندگان مصرف مواد خوراکی کامل گیاهی به همراه دریافت 10 درصد کالری ها از چربی، 30 دقیقه پیاده روی برای شش روز در هفته، استفاده از تکنیک هاي کاهش استرس و حضور هفتگی در گروه پشتیبان را دنبال کردند. به گزارش تالاب نتایج بیانگر کاهش سطوح کلسترول بد «LDL» و استرس بوده و همینطور افزایش 29 درصدی در تلومراز مشاهده شد. این آنزیم وظیفه ترمیم و افزایش طول تلومرها، مجموعه هاي پروتئینی در انتهای کروموزوم ها که برای ایمنی و طول عمر حیاتی هستند، را بر عهده دارد. تلومرهای کوتاه و سطوح پایین تلومراز خطر افزایش یافته بیماری قلبی و سرطان و همینطور روال ضعیف بهبودی درصورت ابتلا به بیماری را سبب میشوند. نکاتی برای جوان زندگی کردن و عمر بیشتر در زندگی عمر طولانی با ورزش فعال نگه داشتن قلب به گفته پزشک آز، دو کار بسیار مهمی که می‌توانید برای جوان و سالم باقی ماندن انجام دهید، پیاده روی و پرهیز از انزوا هستند. هنگامیکه نمی‌توانید یک چهارم مایل «حدود 400 متر» را طی پنج دقیقه طی کنید، احتمال مرگ شما طی سه سال بطور قابل توجهی افزایش مییابد. اما حتی با 15 دقیقه پیاده‌روی در روز نیز از فواید بسیاری بهره‌مند خواهید شوید. از سمت دیگر، تشکیل یک اجتماع و پرهیز از انزوا اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر قلب شما علتی برای ضربان نداشته باشد، توانایی انجام اینکار را نخواهد داشت. تنهایی بلند مدت میتواند به سلامت شما آسیب وارد کند. کاهش مصرف گوشت قرمز نتایج یک مطالعه 10 ساله روی 545 هزار آمریکایی نشان داد، آنهایی که روزانه حدود چهار اونس «113 گرم» گوشت قرمز مصرف می‌کردند، در مقایسه با آنهایی که یک اونس «28 گرم» یا کمتر مصرف میکردند، حداقل 30 درصد احتمال بیشتری داشت مرگ زودرس را تجربه کنند. اگر چه مطالعات پیشین یک رژیم خوراکی سرشار از گوشت قرمز رابا خطر بیشتر بیماری قلبی و سرطان روده بزرگ پیوند داده بودند اما این اولین مطالعه بزرگی بود که چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن عمر متوسط را بررسی کرده است.

منبع:

https://www.talab.org/psychology/success/عمر-بیشتر.html

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

نازنین بازدید : 18 یکشنبه 19 بهمن 1399 نظرات (0)

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

رشته نیروی دریایی چه کارهایی را باید انجام داد ؟ 

 

در رشته ي نیروی دریایی بازار کار ودر آمد خوبی دارد در ادامه می‌توانید با معرفی انواع دروس ها و بازار کار در رشته نیروی دریایی تالاب را دنبال نمایید . 

 

نیروی دریایی

 

دریا سالار “الفرد تیرهامان” ابداع كننده استراتژی دریایی در اوایل قرن بیستم می گوید:

“اقیانوسهای كره زمین، حبابی پر آب هستند كه جدار زمین را پوشاندهاند. هر كشور و یا ائتلافی از كشورها كه قدرت فرماندهی بر این دریاهای بزرگ را داشته باشد، می‌تواند ثروت جهان را كنترل كند و از این طریق بر كره زمین مسلط شود.

 

البته شرط اساسی و لازم برای این كار، وجود یك نیروی دریایی نیرومند است كه دارای پایگاههای عملیاتی در داخل كشور و ماوراء دریاها باشد و با انبوهی از كشتیرانی تجارتی، تكمیل و پشتیبانی شود.”

 

این استراتژی دریایی توسط قدرتهای بزرگ جهانی در جنگ جهانی اول و بعد ها در جنگ جهانی دوم و سال های جنگ سرد دنبال شد و با پیشرفت پر شتاب فناوری ناشی از جنگ جهانی دوم، آمریكا و شوروی سابق از استراتژی دریایی برای دستیابی به مزایا ملی و اهداف استراتژیكی خود انتها بهره را بردند.

 

كشور آمریكا هم اكنون نیز از پیروان ثابت قدم استراتژی دریایی است و ناوگان رزمی و بازرگانی وابسته به آن در تمام آب هاي حساس جهان حضور داشته و قدرت خود رابه منظور اعمال سیاستهای خارجی این كشور مورد بهرهبرداری قرار می دهد و این قدرت را از محلهای حضورشان به سرزمینهای مورد نظر نفوذ داده و منتقل میسازد.

 

كشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ناب «دسترسی به خلیج فارس و دریای مازندران»، وسعت مناطق دریایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای دریانوردی دراین مناطق، از موقعیت خوبی برای دریانوردی برخوردار است

 

و برای حفظ مزایا ملی حیاتی در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای مازندران و شركت در فعالیتهای دریایی و دریانوردی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ؛ باید یك نیروی دریایی مقتدر، متفكر، متعهد، طراح و مطابق با معیار های مطرح در قرن بیست و یكم داشته باشد.

دانشگاه علومدریایی امامخمینی«ره» واقع در نوشهر، مهر ماه 1360 در همین راستا فعالیت خودرا شروع كرد.

 

این دانشگاه در حال حاضر در 5 رشته عرشه ، تفنگچي دریایی، مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی، مهندسی دریایی و مدیریت و كمیسر دریایی دانشجو میپذیرد.

 

كه دراین میان رشته مدیریت و كمیسر دریایی دانشجویان خودرا از هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علومتجربی و علومانسانی انتخاب میكند كه ما آنرا دربخش رشتههای شناور معرفی كردیم.

 

عرشه «ناوبری و فرماندهی كشتی »:
هدف این رشته تربیت جوانانی است كه پس از فارغالتحصیلی بتوانند هدایت یگانهای شناور نظامی یا بازرگانی را برعهده بگیرند.

 

دراین راستا دانش و تخصص لازم را در زمینه ناوبری، عملیات دریایی، توپخانه و موشك، ملوانی، ضد زیردریایی، هواشناسی، آبنگاری «شناخت لایههای مختلف آب»، غواصی، یگانهای شناور قشری و زیر قشری، مبانی علوم پروازی و تخلیه و بارگیری به دست میآورند.

 

البته دانشجویان شاخه نظامی به صورت تخصصیتر توپخانه، موشك و سلاحها و تجهیزات زیرسطحی را مطالعه میكنند و شاخه بازرگانی تخلیه و بارگیری رابه صورت گستردهتر و تخصصیتر می‌خوانند.

 

اما آنچه مهم است این است كه هدف اصلی دانشگاه علومدریایی امامخمینی تربیت ناوبر نظامی است و برای ناوبر تجاری در صورتی دانشجو پذیرفته می‌شود كه ارگانهای دیگر اعم از شركت ملی نفتكش، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و شیلات اعلام نیاز كنند. یعنی؛ این دسته از دانشجویان بورسیه ارگانها و سازمان های دیگر هستند.

 

درسهای این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه مشترك در دو شاخه نظامی و تجاری:

ریاضی، برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك، شیمی عمومی.

 

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری تجاری :
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، اصول حسابداری، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه، ناوبری الكترونیكی، قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی،

 

ملوانی، هواشناسی، مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، تاریخ جنگهای دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، تخلیه و بارگیری كالاهای خطرناك در روی كشتیهای بالاتر از 500 تن، ناوبری رادار و سیستم arpa ، اصول مخابرات رادیویی،

 

بقا در دریا، مبارزه با آتش، ملوانی، دریانوردی نجومی و ساحلی، عملیات نجات جان افراد، نگهبانی در پل فرماندهی، راهبری موتورهای رانش، دریانوردی ساحلی و تخمینی، سیستمهای كنترل سكان و هدایت، مخابرات و كاربرد زبان تخصصی رادیویی،

 

محاسبات مربوط به تعادل كشتی، كاربری سیستمهای ناوبری الكترونیكی، كاربری دستگاههای رادیویی، آموزش استانداردهای مخصوصاً كشتیهای ناب.

 

 

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری نظامی:
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، مبانی مهندسی الكترونیك، سیستمهای مخابراتی و رادار دریایی، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه،

 

قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی، ملوانی، توپخانه و مهمات، توپخانه و موشك، سلاح و تجهیزات زیرسطحی، سینماتیك و مانور، عملیات دریایی، مبانی علوم پروازی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، جنگهای الكترونیكی، هواشناسی،

 

مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، طرح، تاریخ جنگهای دریایی، هنر جنگ دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، دریانوردی، افسر نگهبان پل فرمانده.

 

 

تفنگچي دریایی :
دانشجویان رشته تفنگچي دریایی برای خدمت در تیپهای تفنگداری آموزش می‌بینند و دروس تخصصی انها حاوی عملیات آبخاكی می‌شود «هجوم از دریا به ساحل دشمن و تسخیر خطوط ساحلی و سرپلها»

 

در واقع هنگام عملیات آبخاكی در مرحله اول تفنگداران دریایی عملیات خودرا شروع میكنند و سپس نوبت به سایر نیروهای نظامی می‌شود.

بنابر این فارغالتحصیلان این رشته باید توانایی غواصی در عمق كم و هدایت یگانهای شناور كوچك و توپخانه را داشته باشند.

 

 

دروس پایه :
ریاضی، فیزیك مكانیك، فیزیك حرارت، فیزیك موج و ارتعاش، شیمی عمومی، آشنایی با كامپیوتر و برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك الكتریسیته و مغناطیس.

 

 

دروس اصلی و تخصصی:
اصول مهندسی دریایی، مبانی مهندسی برق، مبانی سیستمهای مخابراتی و رادار، جغرافیای نظامی، اصول مدیریت، دستمزد دریایی، قوانین راه، اصول و قواعد اساسی رزم، تاكتیك آفندی «پدافندی»، سیستمهای الكتریكی و الكترونیكی كشتی،

 

تحقیق عملیاتی، مدیریت تداركات، تحلیل رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پرسنلی در ارتش، تاریخ سیاسی معاصر ایران، فنون و تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها، زبان خارجه تخصصی، جنگهای آبخاكی، ناوبری، نقشهخوانی،

 

نقشهبردرای، غواصی، جنگ الكترونیكی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، عملیات دریایی، جنگافزارهای تفنگداری دریایی

توپخانه و موشك، توپخانه و مهمات دریایی، هواشناسی، تخلیه و بارگیری رزمی، تخریب و مواد منفجره، جنگهای نوین،

 

شناورها و خودرو های آبخاكی، آبنگاری، پدافند هوایی، تاریخ و قدرت دریایی، مبانی اطلاعات، ملوانی، مینهای دریایی و نحوه جمعآوری آن ها.

 

 

مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی :
فارغالتحصیل مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی رهبری و هدایت صحیح، تعمیرات و نگه‌داری تمامی دستگاههای الكترونیكی موجود در ناو را برعهده می گیرد.

 

اهمیت این مسأله زمانی آشكار می شود كه بدانیم دستگاههای توپخانه و موشكی «هدایت آتش در یك ناو» كاملاً الكترونیكی است. گفتنی است فارغالتحصیلان این رشته باید با مهندسی برق گرایش قدرت و مخابرات آشنا باشند.

منبع:

https://www.talab.org/psychology/success/کار-نیروی-دریایی.html

منبع

آموزش تبدیل هارد اینترنال به هارد اکسترنال

نازنین بازدید : 37 جمعه 17 بهمن 1399 نظرات (0)

این هارد در آینده می تواند به جا به جایی داده های حجیم تر از ظرفیت USB ها به کار شما بیاید. در این آموزش قصد داریم که بررسی کنیم که بهترین روش برای کار کشیدن از یک هارد داخلی به جای هارد خارجی چگونه است.

 

 

 

شاید تاکنون برای شما اتفاق افتاده باشد که کامپیوتر خود را ارتقا داده و یا با خریدن یک مدل جدیدتر شروع به فروختن اجزای قدیمی آن کرده باشید. یکی از اجزایی که این روزها قیمت آن سر به فلک کشیده یا همون جناب هارد اینترنال از جمله مواردی است که معامله آن بیشتر به چشم می خورد. اما چه خوب است که اگر یک هارد اینترنال مثلا ۴۰ گیگی دارید به جای فروختن و یا کنار گذاشتن اقدام به تبدیل آن به یک هارد اکسترنال قابل جا به جایی کنید. این هارد در آینده می تواند به جا به جایی داده های حجیم تر از ظرفیت USB ها به کار شما بیاید. در این آموزش قصد داریم که بررسی کنیم که بهترین روش برای کار کشیدن از یک هارد داخلی به جای هارد خارجی چگونه است.

 

 

 

قبل از اینکه آموزش مربوط به چگونگی تبدیل هارد داخلی PC به هارد اکسترنال را شروع کنیم. قصد داریم برای شما توضیحاتی درباره اینکه چرا می بایست هارد قدیمی خود را به هارد اکسترنال تبدیل نمایید، ذکر کنیم.

 

 

 

شما میتوانید به فروشگاه های اینترنتی و یا فروشگاه های مجاز فروش سخت افزار مراجعه کرده و قیمت جدیدترین هاردهای اکسترنال را جستجو کنید. بعد از کمی بررسی متوجه خواهید شد با انجام اینکار علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست میتوانید با کمترین هزینه از قطعات سخت افزار کامپیوترها یا لپ تاپ های قدیمی خود بهترین استفاده لازم را ببرید. ما در زیر مهم ترین دلایل و مزیت های تبدیل هارد داخلی کامپیوتر به هارد اکسترنال را برای شما ذکر خواهیم کرد :

 

 

 

• اولین دلیل میزان هزینه ای است که قرار است برای داشتن یک هارد اکسترنال صرف کنید. شما میتوانید با کمی تحقیق و جستجو یک هارد با قیمت مناسب و تکنولوزی جدید خریداری کنید ولی فراموش نکنید شما با اینکار به محیط زیست آسیب زده و از طرفی از منابعی که در حال حاضر در اختیار دارید به درستی استفاده نکرده اید. به همین دلیل هم نظر اقتصادی و هم فنی تبدیل هاردهای اینترنال قدیمی به هارد اکسترنال به صرفه تر خواهد بود زیرا قیمت باکس های تبدیل تقریبا یک سوم هاردهای اکسترنال های رایج در بازار است.

 

 

 

• مزیت دوم این است که شما از کیفیت و مشخصات درایو خود اطلاع دارید زیرا وقتی از هارد های قدیمی خود استفاده میکنید از مشخصات و میزان بهره وری آن آگاهی دارید ولی وقتی یک هارد اکسترنال خریداری میکنید شما دقیقا نمیدانید آیا این همان کارایی لازم را برای شما را خواهد داشت یا خیر.

 

 

 

• دلیل سوم اینکه اگر شما هارددیسکی دارید که حاوی اطلاعات است و میخواهید آن را بازیابی کنید به راحتی میتوانید آن را به یک هارددیسک خارجی تبدیل کرده و اطلاعات خود را بازیابی کنید. شاید به این فکر میکنید که برای انجام اینکار میتواید همان درایو را به صورت درایو داخلی نصب و استفاده کنید ولی خب باید بدانید که اینکار زمان بیشتری نیاز دارد و همینطور ممکن است امکان سوار کردن هارد موردنظر بر روی کامپیوتر یا لپ تاپ شما وجود نداشته باشد. از این رو بهترین حالت تبدیل تبدیل هارد اینترنال به اکسترنال برای بازیابی اطلاعات در چنین شرایطی است.

 

منبع:

https://saripan.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-9/

مقابله با ترس از ابتلا به کرونا

نازنین بازدید : 17 چهارشنبه 15 بهمن 1399 نظرات (0)

 کرونا, بیماری کرونا, ترس از کرونا

ترس از کرونا

 

بیماری کرونا (corona) یا هر بیماری به علت ناشناخته شدن، یک موقعیت ترس را در بدن ایجاد می کند. معمولاً اتفاقاتی که به هر صورت به بدن اسیب وارد می کنند علاوه بر اسیب های جسمانی، یک ترومای روانی هم ایجاد می کنند که شوک نام دارد. علت این شوک هم این است که شخص دچار مجموعه ای از معضلات می شود و امکان برگشت یا احساس زنده ماندن و در خطر بودنش را می فهمد.

آشنایی و فهم درست از یک مسئله و یا یک موجودیت غیرقابل انکار، سبب می شود تا با آن با اعتماد به نفس بالاتری روبرو شویم و به جای ترس تلاش کنیم با شیوه های معقولانه تر، به بی اثر یا کم اثر کردن مشکل کمک کنیم. اما ناگفته نماند که احساس ترس در انسان، مدام باعث بقای آن شده است؛ ولی این ترس باید ترس منطقی باشد و نه عامل تضعیف!

 

گرچه ترس یک عکس العمل طبیعی است، ولی زمانی که ترس آنچنان جدّي و شدید شود که با علایم جسمی، روانی، عاطفی و رفتاری، زند گی روزانه شخص را مختل کند، بعنوان بیماری شناخته می شود.

 

کرونا, بیماری کرونا, ترس از کرونا

 بیماری کرونا

 

در حال حاضر مواجهیم با:

ـ ترس و نگرانی شدید از مریض شدن یا مریض بودن

ـ استرس زیاد در خصوص سلامت خویش و اطرافیان

ـ تجربه حالات جسمی و روانی از علایم شبیه به بیماری کرونا (corona) 

ـ مراجعات غیرلازم پزشکی و آزمایشگاهی

 

لازم است با تمهیدات مطلوب، این حجم شدید از نگرانی و تشویش عمومی را مدیریت و کنترل کرد. در کنکاش دلایل ترس های ناشی از بیماری کرونا (corona) میتوان به خصوصیت های شخصیتی فرد، مسئله گفت وگوهای روزانه در جامعه، عکس العمل شخص به فشارهای روانی زندگی، باورهای اشتباه، تجربه های تلخ گذشته، شایعه و نحوه برخورد و صحبت خانواده ها اشاره کرد. از طرفی چنين ترسی، میتواند یکی از آزار دهنده ترین وسواس ها باشد. ضمن توجه به دلایل یاد شده، مروری می کنیم بر:

 

کرونا, بیماری کرونا, ترس از کرونا

درمان کرونا

 

شیوه های درست مبارزه و درمان:

ـ اموزش راه‌های پيش‌گيري و درمان بیماری های رایج از سوی مراکز رسمی( به ویژه وزارت بهداشت)

ـ آگاهی رسانی درست و مرتب از سوی رسانه های رسمی کشور

ـ خودداری جدّي از انکار و دروغ در خبرهای حوزه سلامت

ـ مدیریت شایعه در جامعه( به خصوص مدیریت فضای مجازی)

ـ خودداری از انتشار و اظهارنظرهای اشتباه و غیرکارشناسی در مورد ابتلا به بیماری کرونا

منبع:

https://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/coping8-fear-corona.html

راه هایی ساده برای تقویت حافظه

نازنین بازدید : 20 چهارشنبه 15 بهمن 1399 نظرات (0)

 تقویت حافظه, راه های تقویت حافظه, برای تقویت حافظه

تقویت حافظه

 

آیا واقعا راهی برای تقویت حافظه وجود دارد؟ احتمالا وقتی دسته‌کلیدتان را گم می‌کنید یا جواب بعضی سؤالات ساده را درست سرِ جلسه‌ی آزمون‌های سرنوشت‌ساز فراموش می‌کنید، بلافاصله با خودتان گفته‌اید، ای کاش حافظه‌ی بهتری داشتم! خوشبختانه برای تقویت حافظه، راه‌های ساده و زیادی وجود دارد.

روی چیزهایی که مطالعه می کنید، تمرکز کنید

تمرکز، یکی از مولفه‌های اصلیِ حافظه است. برای اینکه اطلاعات از حافظه‌ی کوتاه‌مدت به حافظه‌ی بلند‌مدت شما منتقل شوند، باید به صورت فعّال و مستمر به این اطلاعات توجه کنید. سعی کنید مطالب جدید را در شرایطی یاد بگیرید که هیچ عاملی (مثل تلویزیون، موسیقی و …) تمرکز شما را به هم نمی‌زند.

 

اگر هم‌اتاقی‌های شلوغ یا بچّه‌های پر سرو‌صدایی دارید، احتمالا به این سادگی‌ها نمی‌توانید از شرِ حواس‌پرتی خلاص شوید. در این شرایط می‌توانید زمانی را برای تنهایی‌های خود، کنار بگذارید. از هم‌اتاقی‌های‌تان بخواهید، کمی تنهای‌تان بگذارند و از همسرتان خواهش کنید یک ساعتی از بچّه‌ها مراقبت کند تا بتوانید روی کارتان تمرکز کنید.

 

  بیشتر بخوانید: راه های افزایش تمرکز

 

یادگیری یک مهارت جدید

بدیهی است که هرچه بیشتر از مغزتان کار بکشید، عملکرد مغز بهبود می‌یابد. مثلا یادگیری یک ساز جدید موجب خواهد شد در تبدیل اطلاعات دیداری (نُت موسیقی) به یک کار عملی (نواختن ساز) مهارت بیشتری پیدا کنید. یا مثلا یادگیری یک زبان جدید، مغزتان را با طرز تفکری متفاوت مواجه خواهد کرد و ناگزیرتان می‌کند خودتان را به شیوه‌ی دیگری ابراز کنید.

 

حتی می‌توانید یک قدمِ بلندتر بردارید و به یادگیری رقص اقدام کنید. مطالعات نشان داده است یادگیری رقص در سالخوردگان به پیشگیری از آلزایمر کمک می‌کند.

 

تقویت حافظه, راه های تقویت حافظه, برای تقویت حافظه

راه های تقویت حافظه

 

تکرار

اگر از مطالعه گروهی لذت می برید، مطمئن شوید که درست بعد از کلاس این کار را انجام می دهید. تکرار فوری، خواندن و بحث در مورد اطلاعاتی که آموخته اید، باعث می شود بسیار آسان تر، مفاهیم را در حافظه بلندمدت خود تثبیت کنید. با انجام تمرین ساده تکرار مطالب، می توانید از یکی از قدرتمندترین روش های به خاطرسپاری بهره ببرید.

 

علاوه بر این، هر فردی، برداشت متفاوتی از شنیدن و درک مفاهیم دارد، بنابراین شنیدن تحلیل های مختلف از یک مطلب باعث می شود درک کامل تری از آن ایجاد شود.

 

تقویت حافظه, راه های تقویت حافظه, برای تقویت حافظه

راه های افزایش حافظه

 

تفکر و تعمق کنید تا حافظه فعالتان بهتر شود

حافظه فعال تقریبا شبیه دفترچه یادداشت مغز شماست، جایی که اطلاعات جدید موقتا نگهداری می شوند.  هنگامی که نام کسی یا آدرسی که می خواهید بروید را می شنوید این اطلاعات را در حافظه فعالتان نگه می دارید تا اینکه کارتان با این اطلاعات تمام شود. اگر این اطلاعات بیشتر از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان اجازه می دهد به کل پاک شوند. اما اگر استفاده داشته باشند، به حافظه بلند مدت سپرده می شوند. آنجا می توانند تقویت شده و بعدا به یاد آورده شوند.

 

حافظه فعال چیزی است که هر روز استفاده می کنیم، پس اگر قویتر باشد، زندگی روزانه ما را خیلی راحت تر می کند. در اکثر بالغین این حافظه در حدود حداکثر 7 مورد را می تواند در خود نگه دارد. اگر شما از ظرفیت حداکثری حافظه تان استفاده نمی کنید مدیتیشن می تواند شما را در تقویت حافظه یاری دهد.

 

تحقیقات نشان داده شرکت کنندگانی که قبلا هیچ تجربه ای در مدیتیشن نداشتند، تنها در 8 هفته توانستند حافظه فعالشان را بهبود ببخشند. مدیتیشن با قدرت خود به ما کمک می کند تمرکز کنیم، همچنین پس از 2 هفته اثرات مثبت اثبات شده ای روی نمرات آزمون های استاندارد و حافظه فعال داشته است.

 

چرا مدیتیشین برای حافظه مفید است؟ درطول مدیتیشن مغز شما در پردازش اطلاعات مانند حالت عادی فعال نیست.

 

بنابر این در این زمان استراحت کوتاهی به مغز شما داده می شود که ذهن خود را خالی کنید. در این حالت نه تنها استرس کمتری را احساس خواهید کرد بلکه چیزهای بیشتری هم به یاد می آورید.

منبع:

با ترک برخی از رفتارهای مخرب، گامی به سوی خوشبختی بردارید

نازنین بازدید : 6 چهارشنبه 15 بهمن 1399 نظرات (0)خوشـبـخـتـی, خوشبـخـت, کامیابی و خوشبختی

راه رسیدن به خوشبختی

 

داشتن برخی از رفتار های مخرب اشتباه باعث می شود که ما نتوانیم از زندگی لذت ببریم و احساس شادی و خوشبختی کنیم. ما در این مقاله تعدادی از این رفتار های مخرب را آورده ایم که با ترک آنها میتوانید به خوشبختی نزدیک تر شوید.

با ترک برخی از رفتارها، گامی به سوی خوشبختی بردارید

خستگی 

خستگی و بی حالی ممکن است نشانه سبک غلط زندگی شما باشد. اگر علت خستگی و بی حالی شما خواب نادرست و تغذیه نامناسب شما باشد، باید در سبک زندگی خود تجدید نظر کنید. سعی کنید زودتر بخوابید و اتاق خواب شما به اندازه کافی تاریک باشد تا کیفیت خواب شما مناسب باشد.

 

صبح ها حتما صبحانه خوب بخورید و از مصرف غذاهای سنگین و چرب پرهیز کنید و تغذیه مناسبی داشته باشید. اگر فکر می کنید مشکل روحی دارید حتما به مشاور روانشناس مراجعه کنید. اگر مشکل شما همچنان پابرجا بود احتمالا بیماری جسمی دارید که از آن بی خبرید و بهتر است به پزشک مراجعه نمایید. برای افزایش انرژی اصلا سراغ نوشابه های انرژی زا نروید.

 

توصیه می کنیم ورزش کنید تا از حالت بی حالی و خواب آلودگی رها شوید. اگر در اداره هستید از پله ها پایین و بالا بروید. مصرف مایعات و به خصوص آب را فراموش نکنید. همچنین سعی کنید محیط کار شما نور کافی داشته باشد. زیرا نور کم می تواند دلیل خستگی و بی حالی شما باشد.

 

بهانه آوردن 

بهانه کافی است. کارتان را بکنید یا نکنید اما بهانه نیاورید. از مغز شگفت انگیز خود برای توجیه کردن و بهانه آوردن که چرا فلان اقدام را انجام نداده‌اید، استفاده نکنید. کاری صورت دهید و دست به کار شوید. برای خودتان تکرار کنید مسئولیت به گردن من است.

 

بازندگان عذر و بهانه می‌آورند و برندگان پیشرفت می‌کنند و به جلو می‌روند. از کجا می‌فهمید که عذر و بهانه‌ی شما اعتبار دارد یا ندارد؟ بسیار ساده است. به اطراف خود نگاه کنید و بپرسید: آیا کس دیگری وجود دارد که از عذر و بهانه‌های شبیه به من استفاده کند و موفق باشد؟؟

 

وقتی این سئوال را می‌پرسید اگر صادق باشید باید اذعان کنید که هزاران و حتی میلیون‌ها نفر وجود دارند که حال و روزی به مراتب بد‌تر از شما داشته‌اند اما به موفقیت دست یافته‌اند.

 

خوشـبـخـتـی, خوشبـخـت, کامیابی و خوشبختی

عامل خوشبختی

 

مقایسه کردن

همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست: من فقط دارم به ظاهر زندگی آن فرد نگاه می کنم. خیلی وقت ها به تجربه فهمیده ام که همیشه همه چیز آنطور که در ظاهر به نظر می رسد نیست. آنهایی که اط نظر مالی خیلی موفق به نظر می رسند خیلی وقت ها روابط بسیار اسفناکی دارند. آنهایی که آزادی خیلی وسیعی دارند، معمولاً خیلی تنها هستند. خیلی مهم است که از رو جلد یک کتاب درمورد آن قضاوت نکنیم.

 

باید قدر آنچه که داریم بدانیم و به خاطر آن سپاسگذار باشیم. این ممکن نیست مگر اینکه کنترل افکارتان را به دست گیرید، قدرشناس بودن را تمرین کنید و ارزش واقعی خودتان را کشف کنید.

 

داشتن کینه 

کینه ای بودن بد است و اصلا مورد تایید نمیباشد زیرا که این کار میتواند روانتان را بیمار می کند دائما در حال حرص خوردن باشید و اضطراب، وسواس و افسردگی را درون وجود خود به وجود آورید.

 

کینه ای بودن بد است زیرا که باعث میشود شما هیچگاه از زندگی لذت نبرید و دائما به این فکر باشید که چه کسی چی گفت و چکاری انجام داد و چرا این کار را کرد.

 

افراد کینه ای تمام فکر و ذهن خود به جای اینکه در راه پیشرفت و موفقیت های خود صرف نمایند صرف این کرده اند که به مسائل و رفتار دیگران بیندیشند و قطعا بازی دنیا را باخته اند زیرا که شما تنها باید در حیطه ای اندیشه کنید که قادر به تغییر آن باشید و شما اصلا نمیتوانید کسی را تغییر دهید مگر خودتان را.

منبع:

راهنمای خرید قهوه ساز و اسپرسوساز خانگی

نازنین بازدید : 20 یکشنبه 12 بهمن 1399 نظرات (0)

اگر به دنبال راهنمای کاملی برای خرید دستگاه قهوه ساز هستید ، به مکان مناسب رسیده اید.

 

در این مقاله ما تمام نکات خرید یک قهوه ساز خوب را به شما آموزش خواهیم داد. بنابراین شما به چیز دیگری احتیاج ندارید.

 

آیا این مقاله برای من مفید است؟

اگر مانند یکی از افراد زیر هستید ، این برای شما عالی است:

 

 

 

* خانم رضایی خانه دار است.  اسپرسور ساز خانگی او از این پس می خواهد به جای چای در خانه برای خودش و خانواده اش قهوه درست کند. اما او نمی داند چه چیزی نیاز دارد.

 

* آقای احمدی کارمند است. او می خواهد در محل کار قهوه بنوشد تا خستگی خود را از بین ببرد. اما او نمی داند برای استفاده در محیط کار چه وسیله ای بخرد.

 

* خانم یاوری دوست دارد برای میهمانان قهوه درست کند. اما او نمی داند چه کاری باید انجام دهد.

 

* آقای بهاری عاشق اسپرسو است. او می خواهد اسپرسو ساز خوبی بخرد اما اطلاعات کافی ندارد.

 

 

 

انواع قهوه

قبل از اینکه با انواع قهوه سازها آشنا شویم ، ببینیم چند نوع قهوه داریم.

 

عکس زیر انواع قهوه را به شما نشان می دهد:

 

انواع قهوه

 

 

 

قهوه ساز اسپرسو

ما دو دستگاه ساخت اسپرسو داریم:

 

دستگاه اسپرسو

توانا

 

 

موکاپات ساده ترین و ارزان ترین روش تهیه قهوه اسپرسو است.

 

موکاپات را قهوه روگازی نیز می گویند.

 

 

 

عکس موکاپات را در زیر مشاهده می کنید:

 

 

 

 

 

ویژگی های موکاپات چیست؟

کار با آن آسان است

ارزان است

مناسب برای یک تا چهار نفر

مناسب برای کار (فقط به گاز نیاز داریم)

اسپرسوی او بدون کرم است

قیمت قهوه موکاپات چقدر است؟

قیمت موکاپات به اندازه آن بستگی دارد.

 

از موکاپات یک نفر داریم تا موکاپات 6 نفر.

 

ما معمولاً آن را یک جام تک موکاپات می نامیم. زیرا هر بار که او فقط یک فنجان (فنجان) قهوه به ما می دهد.

 

ماکاپات دو نفره را دو فنجان می نامیم. ما از سه نفر موکاپات را سه فنجان می نامیم. تا آخر

جلوگیری از دوده گرفتن مبل در زمستان

نازنین بازدید : 8 سه شنبه 07 بهمن 1399 نظرات (0)

 

 

دوده گرفتن مبل

 

 

 

 

هرچه هوا سردتر می‌شود، نیاز به اضافه كردن لوازم گرمازای كمكی در خانه بیشتر می‌شود. در همین راستا حتی آن دسته از افرادی كه به دلیل دوده حاصل از لوازم گرم كننده، از روشن كردن تعدادی از رادیاتورها و یا حتی بخاری و شومینه به عنوان لوازم گرمازای فرعی در خانه صرف نظر كرده بودند نیز تغییر عقیده داده و مشكل كثیفی لوازم را به احتمال مبتلا شدن به سرماخوردگی ترجیح داده اند.

 

 

در واقع مسئله این است كه حرارت ناشی از منابع گرمازا، هوای اطراف و همچنین گردوغبارهای موجود در آن را سوزانده و پوششی از دوده حاصله، بر روی لوازم و وسایل موجود ایجاد می‌كند. وجود این لایه دوده‌ای گذشته از نیاز به نظافت مكرر، بر روی لوازم دكوراسیونی پارچه ای مشكل بیشتری را به همراه خواهد داشت زیرا نه تنها امكان شست وشوی این قبیل لوازم شامل پرده، روكش مبلمان و فرش به صورت پیاپی و در فواصل كم زمانی وجود ندارد،

 

 


بلكه كاربرد مواد پاك كننده به كهنه شدن زودرس و از دست رفتن رنگ و لعاب اولیه پارچه خواهد انجامید. از آنجایی كه پارچه های مورد استفاده برای روكش مبلمان و پرده ها به خصوص در بخش پذیرایی خانه معمولاً نسبت به بقیه مكان ها از قیمت بیشتری برخوردار بوده و تعویض آنها حتی هر چند سال یك بار نیز برای همه خانواده ها امكان پذیر نیست،

 

 

باید فكر چاره ای بود. در چنین شرایطی بهترین راه، كاربرد پیراهن مبل است به خصوص در صورتی كه رنگ پارچه مبلمان روشن باشد كه این نیاز بسیار ضروری خواهد بود ولی همواره هنگامی كه موضوع استفاده از پیراهن مبل مطرح می‌شود، ذهن اغلب افراد به پیراهن‌های با پارچه ساده و كم ارزش ملحفه‌ای (چلوار و چیت) و محیطی سرد و بی روح كه حاصل كاربرد آنها است معطوف می‌شود.حال آنكه شما می‌توانید برای پیراهن سرویس مبلمان خود دو و یا حتی سه نوع پارچه ساده و طرح‌دار كه با یكدیگر به لحاظ طرح و رنگ هماهنگی دارند و از نظر كیفیت نیز در برابر شست وشوهای مكرر مقاومت می‌كنند،

 


  منبع:
https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/furniture-winter.html

کره فاسد را ازکجا بشناسیم؟

نازنین بازدید : 28 سه شنبه 07 بهمن 1399 نظرات (0)

 

 

 

کره فاسد

 

 

 

 
 


کره از جمله لبنیاتی است که می توان فاسد بودن یا نبودن آن را به سادگی تشخیص داد. یکی از نشانه های کره فاسد، تغییر رنگ آن است.

 

 

 

رنگ کره سالم باید به طور طبیعی، زرد پررنگ مایل به نارنجی باشد اما کره ای که فاسد شده به رنگ سبز یا قرمز درمی آید یا حتی آبی می شود. این رنگ ها، رنگ فساد میکروبی است و به ما نشان می دهند که میکروب ها از چربی کره استفاده کرده اند و باعث فساد آن شده اند.

 

 

 

یکی دیگر از راه های تشخیص فساد کره، توجه به تغییر در طعم آن است. کره فاسد به خاطر اکسیدشدن چربی ها، طعم تند و تیزی پیدا می کند و این موضوع بر می گردد به نگهداری اش در دما یا بسته بندی نامناسب. اگر کره در فریزر و دمای زیر ۱۸ یا ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود، می توان گفت که فساد میکروبی در آن راه نخواهد داشت.

 

 

 

 

بعضی مواقع ما مقداری از کره را استفاده می کنیم و مابقی آن را درون یخچال قرار می دهیم و می بینیم که قسمت هایی از کره بریده شده، تیره و خشک شده ولی بقیه آن سالم مانده است. این اصلا نشانه فاسد شدن کره نیست، بلکه ۸۰ درصد کره را چربی تشکیل می دهد و ۱۵ تا ۱۶ درصد آن را آب و این خشکی و تیره شدن سطح آن به دلیل از دست رفتن آب است نه چربی!

 

 

 

 

 

 

 

منبعه:

بنابراین کره ای که کمی خشک یا تیره رنگ می شود از نظر بهداشتی دچار فساد نشده است. نکته دیگر در مورد زمان ماندگاری کره است. کره اگر در دما و بسته بندی مناسب نگهداری شود، ۶ ماه تا یک سال ارزش تغذیه ای خودش را از دست نمی دهد و می تواند سالم و بدون تغییر باقی بماند. فقط این را فراموش نکنید که اگر کره اکسید بشود، ترکیبات اکسید شده آن می تواند مضر و سرطان زا باشد. کره اکسیدشده بلافاصله تغییر طعم می دهد و مصرف کننده می تواند فساد آن را از بوی تندش تشخیص بدهد.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/corrupt-region.html

5 راه مديريت زمان در آشپزخانه

نازنین بازدید : 9 سه شنبه 07 بهمن 1399 نظرات (0)

 

آشپزخانه

 

 

قسمت مهمي از هر روز، معمولا در آشپزخانه به تهيه و برنامه‌ريزي براي تعيين نوع غذا مي‌گذرد. اگر اين‌ فعاليت روزانه با بي‌دقتي و از سر بي‌حوصلگي انجام شود، ممکن است تاثير منفي بر سلامت غذا داشته و خستگي جسمي درپي داشته باشد. با کمي دقت و مدیریت زمان براي انجام اين کار مي‌توان به نتيجه‌اي دلخواه رسيد.


1- ابتدا نگاهي کلي به کابينت‌ها و جايي که موادغذايي را نگه‌ مي‌داريد، بيندازيد. از موادي که بايد تهيه شود يک فهرست تهيه کنيد و با يک‌بار رفتن به فروشگاه همه آنچه در يک ‌ماه آينده مي‌خواهيد را تهيه کنيد.

 

2- اگر از قبل بدانيد چه غذايي را مي‌خواهيد درست کنيد، وقت کمتري را در آشپزخانه صرف خواهيد کرد. پس غذاهايي را که دوست‌ داريد و مي‌دانيد مصرفش براي شما مفيد‌تر است، براي مدت يک ‌ماه روي کاغذ فهرست کنيد و سعي کنيد طبق برنامه‌اي که داريد، غذاهاي روزانه‌تان را تهيه و آماده کنيد.


3- اگر قد بلندي داريد از کابينت‌هاي بالايي آشپزخانه و نزديک به گاز و يخچال براي نگهداري مواد مورد نظر استفاده کنيد. اگر قد متوسط يا کوتاهي داريد بهتر است از کابينت‌هاي ردیف پایین بهره بگیرید. در اين صورت مي‌توانيد در کوتاه‌ترين زمان غذاي مورد نيازتان را تهيه کنيد.

 

 

4- ‌سبزيجات و مواد لازم براي آشپزي را مي‌توانيد خرد شده و آماده در فريزر نگهداري کنيد تا بتوانيد غذا را سريع آماده کنيد.


5- زماني که کل اعضاي خانواده حضور دارند يا ميهماني داريد، بهتر است از همه ظرف‌هاي آشپزخانه استفاده نکنيد و هر ظرفي که هنگام آشپزي کثيف شد را همان موقع بشوييد، در اين‌ صورت هنگامي که ميهماني به پايان مي‌رسد، با انبوهي از ظرف‌هاي کثيف مواجه نمي‌شويد.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/management-kitchen.html

نکاتی برای خرید باربیکیو

نازنین بازدید : 5 یکشنبه 28 دي 1399 نظرات (0)غذاهایی که بر روی آتش پخته شده و یا روی باربیکیو کباب می شوند طعمی اصیل به خود می گیرند؛ به طوری‌ که می شود گفت این طعم تکرار نشدنی است و به‌ هیچ‌ عنوان غذاهای خانگی پخته‌ شده بر روی گاز و یا فر به این اندازه لذیذ نیستند.

 

نکاتی برای خرید باربیکیو, تکنیک های خرید باربیکیو

استفاده از باربیکیو در تمامی نقاط جهان طرفداران زیادی دارد

 

استفاده از باربیکیو در تمامی نقاط جهان طرفداران زیادی دارد به گونه ای که در بسیاری از کشورها مهمانی هایی برای استفاده از باربیکیو ترتیب می دهند که به آن باربیکیو پارتی گویند.

 

در کشور ما نیز از گذشته استفاده از منقل و کباب پز و بطور کلی کباب طرفداران بسیار زیادی داشته و دارد.

 

با گذشت زمان و ترویج زندگی شهری، منقل ها و کباب پزها  که عمدتا با ذغال و هیزم کار می کردند و مشکلات خود از قبیل کثیفی دوده و خاکستر و دود زیاد و روشن کردن سخت ذغال و آماده سازی طولانی و … را داشتند، جای خود را به انواع باربیکیو ها داده اند.

 

به نوعی کباب پز که در فضای باز مانند باغ، ویلا، بالکن و حیاط خلوت از آن استفاده می شود، باربیکیو گفته می شود. در واقع باربیکیو یک روش پخت است که با قرار دادن انواع مواد غذایی مانند گوشت بر روی حرارت در فضای باز ایجاد می شود. منبع تامین حرارت در باریکیو زغال، اجاق گاز برقی یا گازی و چوب می باشد که به صورت زغال داغ یا میله های برقی در باربیکیو وجود دارد.

 

دستگاه باربیکیو یا کباب پز در انواع مختلفی مانند کباب پز رومیزی، کباب پز ایستاده، کباب پز گازی، کباب پز برقی و کباب پز ذغالی وجود دارد.

 

بعضی انواع ایستاده کباب پزها قابلیت تنظیم ارتفاع نیز دارند. نوع برقی و گازی باربیکیو برای استفاده در مکان های سرپوشیده ای که در آن ها امکان اتصال به گاز یا برق وجود دارد و نوع ذغالی کباب پز برای استفاده در مکان های باز و مکان  هایی که در آن ها امکان تأمین انرژی به صورت دیگر وجود ندارد، مناسب تر است.

 

باربیکیو گازی

پرکاربردترین نوع باربیکیو در جهان باربیکیو گازی می باشد و عمده ترین سوختی که در طراحی و ساخت این نوع باربیکیو استفاده می شود، گاز مایع یا گاز شهری است و می توان گفت که برای خانه های امروزی استفاده از باربیکیو گازی مناسب تر است، زیرا از این مدل باربیکیوها می توان در محیط هایی مانند حیاط، تراس و پشت بام با اطمینان خاطر استفاده نمود و چون نسبت به سایر باربیکیو ها راحت تر تمیز می شود، طرفدار بیشتری خواهند داشت. البته شایان ذکر است که باربیکیو گازی می تواند ساختارهای مختلفی مانند آجری، سنگی، چدنی و استیل داشته باشد.

 

خرید باربیکیو,راهنمای خرید باربیکیو

پرکاربردترین نوع باربیکیو در جهان باربیکیو گازی می باشد

 

باربیکیو ذغالی

این مدل از باربیکیو جز، پر طرفدار ترین نوع باربیکیو بوده و دلیل آن هم این است که اکثر افراد علاقه زیادی به درست کردن کباب بر روی ذغال دارند و همین مسئله باعث شده باربیکیو ذغالی در شمار محبوب ترین باربیکیوها قرار بگیرید. اما شایان ذکر است که در زمان خرید باربیکیو ذغالی باید نکاتی را رعایت کنید تا بتوانید خرید مناسبی را داشته باشید.

 

• قبل از خرید باربیکیو باید نیاز سنجی انجام شود و با توجه به نیاز های فعلی و احتمالی آینده خرید خود را انجام داد.

 

• ابتدا حداقل و حداکثر ابعاد و اندازه ای که برای بابیکیو در نظر دارید را مشخص کرده و بر طبق آن باربیکیو ذغالی مناسبی را خریداری کنید.

 

• بهتر است بدانید که باربیکیو ذغالی هم به صورت ثابت و هم به شکل قابل حرکت می باشد و در زمان خرید باید مشخص کنید که می خواهید باربیکیو به صورت ثابت قرار بگیرید یا امکان جابجا کردن آن هم وجود داشته باشد.

 

• از آنجایی که باربیکیو ذغالی انواغ مختلفی دارد، پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه اقدام به خرید نمایید، در مورد انواع باربیکیو ذغالی اطلاعات کافی را کسب کرده تا بتوانید خرید موفقی داشته باشید.

 

• در زمان خرید باربیکیو باید برندی را انتخاب کنید که متناسب با سطح رضایت مندی شما باشد. به همین خاطر قبل از خرید درباره انواع برندهای باربیکیو ذغالی اطلاعات کسب نمایید.

منبع:

صوتی و تصویریفناوری Screen Protector تلویزیون چیست و چرا استفاده می شود ؟

نازنین بازدید : 21 یکشنبه 28 دي 1399 نظرات (0)

با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و تغییر در لوازم خانگی ، شاهد صفحه نمایش های بزرگتر ، با ضخامت کمتر و البته قیمت خیره کننده هستیم. یکی از صفحه های اصلی به تلویزیون ما متصل است که با اندازه بزرگ معمولاً گوشه ای از اتاق نشیمن یا اتاق دیگر خانه ما را اشغال می کند.

قیمت محافظ صفحه تلویزیون

اگر در مورد تلویزیون های امروز و نحوه کار آنها اطلاعات کمی داشته باشید ، بدون شک می دانید که پنل تلویزیون اصلی ترین و همچنین گرانترین قسمت آن و همچنین حساس ترین قسمت آن است. به همین دلیل محافظت از این قسمت برای جلوگیری از ضررهای هنگفت مالی مهم است. مخصوصاً اگر در خانواده فرزندان كوچكي داريد كه پرانرژی و بسيار بدجنس هستند ، پيشنهاد مي كنم اين مقاله را قبل از پرتاب جسم در تلويزيون خود بخوانيد يا آن را كاملا بزنيد. منسوخ شده ، یک راه حل در نظر بگیرید.

 

همچنین به خاطر داشته باشید که در صورت خرابی پانل های LCD ، LED و تلویزیون OLED قابل تعمیر نیستند و فقط می توانند تعویض شوند. البته در وهله اول با توجه به تحریم های فعلی می توانید پنل مشابهی پیدا کنید. و دوم اینکه ، آماده پرداخت هزینه های هنگفتی باشید که حدود 70 تا 80 درصد از قیمت کل تلویزیون است.

 

راه حل چیست؟

 

با توجه به شیوع این مشکل و خسارات مالی که بسیاری از مصرف کنندگان در سراسر جهان از این منظر دیده اند ، برخی از شرکت ها و کارگاه ها اقدامات ابتکاری را برای تولید صفحه های محافظ قابل نصب بر روی صفحه تلویزیون شما انجام داده اند. از آن در برابر ضربه های احتمالی محافظت می کند. شاید نزدیک ترین و مشابه دستگاه از نظر آنچه می توان در مورد این محافظ ها گفت ، گلس گوشی ها است.

 

بیشتر بخوانید: طراحی شیشه ای برای تاشو تلفن های لمسی

این محافظ ها در واقع محفظه یا صفحه نمایش شفافی هستند که می توانند روی کف تلویزیون (LCD - LED - 3D - Cro - Curved - Q LED) و از صفحه آن در مقابل چشم افراد نصب شوند. از گونه ها در برابر ضربه احتمالی محافظت کنید. همچنین ، نمونه های با کیفیت از این محافظ ها مانع از ورود گرد و غبار به صفحه تلویزیون شده و دیگر نیازی به تمیز کردن مستقیم صفحه تلویزیون نیست. این در نهایت باعث محافظت از صفحه تلویزیون در برابر خراش و آسیب در حین تمیز کردن می شود.

 

عملکردهای محافظ صفحه تلویزیون

این صفحه نمایش ها معمولاً بر اساس اندازه صفحه یا مدل آن طراحی و ساخته می شوند تا به راحتی روی صفحه قرار بگیرند. اما هنگام خرید ، به خاطر داشته باشید که اگر محافظی که خریداری کرده اید بر اساس مدل تلویزیون شما باشد ، کاملاً قفل می شود ، اما اگر فقط اندازه آن با تلویزیون شما مطابقت داشته باشد ، ممکن است در محل آن شل باشد یا فقط بخشی از قسمت های پوشش از دستگاهی که نباید پوشانده شود ، از جمله بلندگوها ، بنابراین هنگام خرید مراقب باشید و حتماً محافظ متناسب با تلویزیون خود خریداری کنید.

راهنمای خرید تابه رژیمی

نازنین بازدید : 8 یکشنبه 28 دي 1399 نظرات (0)

 

 

انتخاب و خرید تابه رژیمی, نکاتی برای انتخاب تابه رژیمی

مراقب کیفیت پایین تابه های چینی موجود در بازار باشید

 

یکی از تابه هایی که امروزه شدیدا مد شده است، همین تابه های رژیمی هستند. تابه رژیمی معمولا دو طرفه هستند و هنگام پخت و پز درها روی هم بسته و کاملا قفل می شوند. در نتیجه با کمک بخار آب و بدون نیاز به آب و روغن، غذاهایی مانند مرغ و ماهی را خیلی زود برای خوردن آماده می کنند.

 

لازم به ذکر است که اگر بعد از خرید از دو طرفه بودن تابه رژیمی راضی نبودید، می توانید با باز کردن لولای میانی تابه ها را از هم جدا نموده و دو تابه معمولی داشته باشید. در بعضی از مدل ها یکی از تابه های شیاردار است که برای تهیه غذاهایی مانند استیک بیشتر کاربرد دارد. تابه رژیمی در دو اندازه مختلف دیده می شود.

 

تابه های رژیمی در ابعاد و شکل های مختلف و برای سلیقه های متفاوت در بازار عرضه می شود که نکاتی را در استفاده از آن باید رعایت کنیم.

 

نکاتی قبل از خرید تابه رژیمی

 قبل از انتخاب تابه رژیمی مورد نظر درباره مارک های مختلف موجود در بازار پرس‌ و جو کنید تا دقیقا آنچه را که به آن نیاز دارید، خریداری کرده‌ باشید.

 

 مراقب کیفیت پایین تابه های چینی موجود در بازار باشید.

 باید این نوع ماهی تابه را از مارک های معتبر خریداری کنید تا بتوانید بهترین استفاده را از این تابه بکنید.

 

 قبل از استفاده از تابه رژیمی باید راهنما را به دقت مطالعه کنید و به خوبی از جزئیات استفاده از آن آگاه باشید.

 ماهی تابه های رژیمی در ابعاد مختلفی وجود دارد و باید بسته به نیاز خانواده تان اقدام به خرید کنید.

 

خرید تابه رژیمی,نکاتی برای خرید تابه رژیمی

سطح درونی و بیرونی تابه رژیمی نچسب باشد و از محکم بودن قفل اطمینان حاصل کنید

 

 باید مطمئن باشید سطح درونی و بیرونی تابه رژیمی نچسب است و از محکم بودن قفل اطمینان حاصل کنید

چگونه از کیف های چرم مراقبت کنیم ؟

نازنین بازدید : 9 دوشنبه 22 دي 1399 نظرات (0)

روش مراقبت از کیف های چرم 

برای مراقبت از کیف هاي چرم کافیست به چند تا نکته ي بسیار کلیدی نیز دقت کنیم در ادامه میتوانید ما را دنبال نمایید .

 

کسانی که همه ی وقت به دنیای مد علاقمند میباشند و آن را دنبال می‌کنند؛ می‌دانند که کیف هاي بزرگ و جادار، امروزه جای خود رابه کیف هاي دستی چرمی داده اند.

 

راحت ترین روش نگه داری کیف دستی چرم

در این مقاله می‌خواهیم بدانیم شیوه مناسب نگه داری کیف دستی چرم چیست؟ آیا باید آنها را از یک قلاب آویخته کنیم؟ یا آن را فاقد قاعده اي ناب و مثل سایر لباس ها در کمد بگذاریم؟ هیچ کدام از این روشها، روش درست و صحیح نگه داری از کیف دستی نیست. اگر می‌خواهید به برترین شکل از کیف دستی مورد علاقه تان نگه داری کنید تا عمر طولانی تری داشته باشد، باید و حتماً این مقاله را بخوانید، تا برترین و ساده ترین روش نگه داری از کیف دستی رابه شما معرفی خواهیم کرد.

 

چه چیزهای نیاز دارید

چندین برگه روزنامه، یک کیف نازک و قدیمی پارچه اي که ترجیحاً در سایزی نمونه کیفتان باشد.

 

چه کاری باید انجام دهید

کیف دستی چرمی خودرا دقیقاً خالی کنید و روزنامه ها را مچاله کرده ودر کیف پارچه اي قرار دهید. این کیف پارچه اي پر شده از روزنامه را درون کیف چرمی تان بگذارید، تا کل فضای داخلی کیف را پر کند و همه ی چیز در شکل حقیقی و دقیقاً منظم قرار بگیرد. زمانی که به کیف احتیاجی ندارید آن را دریک طبقه تمیز کمدتان قرار بدهید و به موقعبهرهگیری ازآن، کیف پارچه اي را خارج کرده و از کیف دستی چرمی تان بهرهگیری کنید. خواهید دید که با این روش کیف دستی چرمی شما در برترین حالت خود باقی خواهد ماند و آسیبی نخواهد دید.

 

چه اتفاقی میوفتد؟

کهنگی چرم با خراش ها و پارگی هاي روی آن و از شکل افتادگی مشخص میشود. روزنامه ها فضاهای خالی درون کیف را پر می‌کنند و از پارگی و از شکل افتادگی آن جلوگیري می‌کنند. کیف پارچه اي در برگیرنده روزنامه ها، یک راه حل هوشمندانه برای زمانی هست که روزنامه ها را از کیف چرمی خارج می‌کنید تا بر روی زمین اکران نشوند.

منبع:

نکاتی برای داشتن یک استخر بادی در خانه

نازنین بازدید : 9 دوشنبه 22 دي 1399 نظرات (0)

چگونه استخر بادی در خانه داشته باشیم ؟ 

 

استخر بادی در خانه شاید برای برخی افراد سخت و کسل کننده باشد اما برای داشتن یک استخر بادی مفید باید به نکاتی خواص دقت کرد . 

 

امروزه تعداد زیادی از خانواده‌ها به دنبال افزون کردن استخری خصوصی به خانه‌هاي خود میباشند. هرچند هزینه‌، دوران و فضای مورد نیاز برای ساخت این استخرها بسیار عمده هست و به همین علت بیشماری به سراغ خرید استخر بادی و قابل حمل میروند.

 

این استخرها در ابعاد گوناگون، از حوضچه‌هاي کوچک تا ابعاد یک استخر عادی، در معرض میباشند و هزینه‌ خرید و نگه داری انها کم هست. در صورتی که به دنبال آب تنی در محیط امن خانه هستید و هنوز برای خرید استخرهای بادی متقاعد نشده‌اید، با ما دوست باشید.

 

صرفه جویی در هزینه و زمان

هزینه‌ خرید یک استخر بادی بسیار کمتر از هزینه‌ ساخت یک استخر در حیاط خانه هست. این مزیت احتمالاً مهم ترین علت برای خریدن یک استخر بادی هست. همینطور استخرهای بادی بزرگ میتوانند هزینه‌هاي عضویت دریک استخر عمومی را از بین ببرند. زمانی که برای رفتن به یک استخر عمومی صرف میشود نیز از این طریق به انجام کارهای بهتر صرف خواهد شد.

 

دوام استخر بادی

یکی از سخت ترین کارها در نگه داری استخرهای عادی، سرویس و آماده‌سازی سالانه‌ آن پیش از آغاز فصل گرما هست. دردسری که با بهرهگیری از استخرهای بادی از بین میرود.

 

این استخرها همینطور از مواد با دوامی ساخته شده‌اند که طول عمر آن‌ها را افزایش می دهد. تعداد زیادی از آن‌ها نیز به دوست صافی و پمپ ارائه می شوند.

 

امنیت استخر بادی

این مورد بستگی به نوع بهرهگیری‌ شما از این استخرها دارد. اما در حالت عادی، استخرهای بادی برای کودکان بسیار امن میباشند. از آنجایی که دیواره هاي استخر از زمین بالاترند؛ خطر افتادن کودکان و حیوانات خانگی به درون آب را تقریباً از بین میبرند. همینطور می توان در اطراف انها به سادگی محافظ قرار داد.

 

نکاتی برای داشتن یک استخر بادی در خانه

استخرهای بادی در ابعاد گوناگون، در معرض میباشند و هزینه‌ خرید و نگه داری آنها کم هست

 

نصب آسان استخر بادی

نصب استخرهای بادی بسیار آسان هست. این استخرها اکثراً از فایبرگلاس «Fiberglass» ساخته شده‌اند و بلافاصله قابل راه‌اندازی میباشند. همینطور به دوست تعداد زیادی از تولیدات، دی‌وی‌دی و دفترچه راهنما نیز ارائه می شود که به راه اندازی آسان تر انها کمک می کند.

 

هرچند در بیشماری موارد، نصب استخر به سادگی و بدون نیاز به خواندن راهنما قابل انجام هست. تنها کافی هست حلقه‌هاي استخر را باد کنید، در صورتی که استخر بزرگ هست میله‌هاي فلزی مرتبط به آن را نصب کنید و سپس درون استخر آب بریزید.

 

نکاتی برای داشتن یک استخر بادی در خانه

اگر استخر بزرگ هست میله‌هاي فلزی مرتبط به آن را نصب کنید و سپس درون استخر آب بریزید

 

زیبایی و نگه داری آسان استخر بادی

تمیزکردن و نگه داری از استخرهای بادی بسیار کم هزینه و آسان هست. پیشنهاد می شود که استخر را تا زمانی که همان‌ گونه برپا هست تمیز کنید. هرچند این استخرها نیازمند نظافت پیوسته، تصفیه کردن و ضدعفونی نیستند. به همین علت بهرهگیری و نگه داری از آنها بسیار ساده خواهد بود.

 

همینطور با دقت به اندازه‌ کوچک آن‌ها، گرم نگهداشتن آب استخر کار عمده سختی نیست.

 

نکاتی برای داشتن یک استخر بادی در خانه

پیشنهاد می شود که استخر را تا زمانی که همان‌ گونه برپا هست تمیز کنید

 

تنوع انتخاب ها

در ابتدای ساخت خود، استخرهای بادی تنها در ابعاد کوچک و برای بهرهگیری‌ کودکان طراحی می‌شدند. هرچند امروزه، به علت تقاضای بالا، این استخرها در انواع مدل‌ها و اندازه‌ها قابل دسترسی میباشند.

 

همینطور این استخرها به شکل شخصی‌سازی شده نیز در بازار ارائه میشوند. با این تنوع، هرکسی میتواند استخری مطابق سلیقه‌هاي خود پیدا کند.

 

مناسب برای کودکان

استخرهای بادی عمق و اندازه‌ کمتری نسبت به استخرهای عادی دارند. به همین علت برای کودکان و افرادی که در شناکردن ماهر نیستند ایده آل به نظر می‌رسند.

 

این استخرها میتوانند کودکان را در شرایط امن، برای ساعت ها سرگرم کنند. پس با مطالعه‌ چند مضمون‌ ایمنی ساده، میتوان کودکان رابه سهولت و با آسایش خاطر برای آب تنی آماده کرد.

منبع:

راهنمای خرید کولر گازی

نازنین بازدید : 6 پنجشنبه 11 دي 1399 نظرات (0)

 

نکاتی برای خرید کولر گازی, راهنمای خرید کولرگازی

کولرهای گازی از یک دستگاه بخار کننده دارند که وظیفه آن جذب گرمای هوا است

 

با آغاز فصل گرما یکی از دغدغه های بسیاری از افراد خرید کولر گازی مناسب است. مدل های زیادی از برندهای مختلف در صنعت کولرسازی پدید آمده اند. در مناطقی مانند شمال کشور و جنوب کشور کولرهای آبی کاربردی ندارند و نمی توانند در گرمای خوزستان و یا رطوبت شمال نیاز افراد را برطرف کنند.

با آغاز فصل گرما یکی از دغدغه های بسیاری از افراد خرید کولر گازی مناسب است. مدل های زیادی از برندهای مختلف در صنعت کولرسازی پدید آمده اند. در مناطقی مانند شمال کشور و جنوب کشور کولرهای آبی کاربردی ندارند و نمی توانند در گرمای خوزستان و یا رطوبت شمال نیاز افراد را برطرف کنند.

 

برای خرید یک کولر گازی مناسب باید به نکاتی توجه داشت که لازمه توجه کردن به این نکات داشتن اطلاعات کافی درباره کولر گازی است. به یاد داشته باشید که همیشه معروفترین مارک ها بهترین کولرها نیستند. همینطور کولرهای گازی قرآن قیمت هم لزوما کیفیت بالایی ندارند.

 

کارکرد کولر گازی

کولر گازی یک دستگاه خنک کننده برای محیط های گرم است، کولر گازی به سرعت گرمای محیط را به سرما تبدیل می کند. کارکرد کولر گازی مثل یخچال است یعنی گاز را به مایع تبدیل می کند این کار را به کمک افزایش فشار انجام می دهد نتیجه آن تولید سرما در اثر تبدیل گاز به مایع است.

 

کولرهای گازی از یک دستگاه بخار کننده دارند که وظیفه آن جذب گرمای هوا است، یک کمپرسور که با افزایش دما ایجاد سرما می کند همچنین از یک کندانسور و دمنده تشکیل شده است.

 

انواع کولر گازی 

کولرهای گازی مدل های مختلفی دارند که براساس نیاز از هر کدام می توان استفاده کرد انواع کولرهای گازی عبارت اند از؛

1.     کولر گازی پنجره ای

2.     کولر گازی اسپلیت یا دو تکه

3.     کولر گازی قابل حمل یا پرتابل

4.     کولر گازی ایستاده

 

کولر پنجره ای

کولر پنجره ای مناسب برای افرادی هستند که به دنبال استفاده از کولرگازی در اتاق های کوچک هستند. این کولر با توجه به ابعاد و اندازه ای که دارد مناسب برای نصب بر پنجره ها و درب ها است. کولر گازی تمام قطعاتی مثل کمپرسور، کویل خنک کننده و.... را در یک جعبه قرار داده است. کولر پنجره ای نسبت به دیگر کولرهای گازی از حمل و نقل آسان تری برخوردار است.

 

خرید کولر گازی,انواع کولر گازی

کولر گازی پنجره ای مناسب اتاق های کوچک هستند

 

کولر گازی اسپلیت

کولر گازی اسپلیت که به کولر های دو تکه شهرت دارند. این کولر دارای دو قسمت است که یک قسمت پنل آن است که در داخل اتاق قرار می گیرد. و  قسمت دیگر جعبه آن است که موتور، فن، کمپرسور و.... قرار می گیرد که این قسمت در بیرون از اتاق قرار می گیرد این نوع کولر سرمای بیشتری نسبت به کولرهای پنجره ای دارند. کولرها اسپلیت یا دو تکه فضای بیشتری نسبت به کولر پنجره ای اشغال می کنند و در حمل و نقل آن هم نسبت به کولر پنجره ای مشکل تر است.

 

کولر گازی پرتابل

این نوع کولر گازی نسبت به دیگر کولرهای گازی کوچک تر است و همانند کولر پنجره ای تمامی قطعات در یک جعبه قرار می گیرند این نوع کولر از سروصدای بیشتری نسبت به دیگر کولرها برخوردار است اما به خوبی می تواند یک اتاق را سرد کنند، این نوع کولر مناسب برای فروشگاه ها و ادارات است.

 

اصول خرید کولر گازی, روش های خرید کولر گازی

کولر گازی پرتابل نسبت به دیگر کولرهای گازی کوچک تر و پرصداتر است

 

کولرهای گازی ایستاده

این نوع کولر کاربردی متفاوت نسبت به بقیه کولرها دارد چرا که به دلیل ابعادی دارد مناسب برای مکان های عمومی مثل مساجد، فروشگاه ها، ترمینال، فرودگاه، سالن های اجتماعات و ... است. این نوع کولر همانند کولرهای دو تکه دارای دو قسمت است که یک قسمت آن در داخل محوطه قرار می گیرد، و قسمت دیگر که حاوی موتور و ... است در بیرون از محوطه قرار می گیرد.

 

کولرهای گازی ایستاده سرمای بیشتری نسبت به دیگر کولرها برخوردار است. اگر منزل شما امکان نصب کولرهای گازی پنجره ای و دو تکه ندارد می توانید از کولر گازی ایستاده استفاده کنید. البته این نکته لازم به ذکر است که کولرهای گازی ایستاده نسبت به دیگر کولرهای گازی از حمل و نقل دشوارتری برخوردار است.

 

خرید اسپلیت,آشنایی با انواع اسپلیت

کولرهای گازی ایستاده سرمای بیشتری نسبت به دیگر کولرها دارد

 

چگونه یک کولر گازی مناسب انتخاب کنیم؟

حال که با مدل های کولر گازی آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که یک کولر گازی مناسب را انتخاب کنیم، اگر نگاهی به فروشگاه هایی که کولر گازی می فروشند کنید متوجه می شوید که برندهای زیادی اقدام به ساخت کولرهای گازی کرده اند که انتخاب از بین آن ها قدری دشوار است. دقت داشته باشید که برندی که معروف تر و پرطرفدارتر است لزوما بهترین کولر نیست، چرا که ممکن است به دلیل پرطرفدار بود این برند، مدل های تقلبی با سو استفاده از این برند ساخته شده باشد و روانه بازار شده باشد.

منبع:

نکاتی که درباره کابینت باید بدانیم

نازنین بازدید : 8 پنجشنبه 11 دي 1399 نظرات (0)

 

 نگهداری کابینت, راههای نگهداری کابینت

باید در انتخاب مدل و رنگ کابینت های آشپزخانه حسابی دقت کنید

 

این کابینت ها هستند که دکوراسیون آشپزخانه را تشکیل می دهند و سبک طراحی آن را مشخص می کنند به همین دلیل است که می گویند کابینت ها در آشپرخانه حرف اول را می زنند، پس باید در انتخاب مدل و رنگ کابینت های آشپزخانه حسابی دقت کنید.

نکات مهم درباره دکوراسیون کابینت ها

این کابینت ها هستند که دکوراسیون آشپزخانه را تشکیل می دهند و سبک طراحی آن را مشخص می کنند به همین دلیل است که می گویند کابینت ها در آشپرخانه حرف اول را می زنند، پس باید در انتخاب مدل و رنگ کابینت های آشپزخانه حسابی دقت کنید.

 

آشپزخانه قلب هر خانه است پس باید برای زیباتر شدن دکوراسیون قلب خانه سلیقه به خرج داد، کابینت های آشپرخانه در انواع مدل های مختلف و جدید وجود دارند که انتخاب آن ها کامل سلیقه است اما برای انتخاب آن ها بد نیست یک سری نکات را بدانید.

 

کابینت های مدرن و مینیمال انتخاب کنید

برای انتخاب کابینت بهتر است سراغ کابینت های مدرن و مینیمال بروید زیرا این سبک از کابینت هیچوقت از مد نمی افتد، کابینت هایی به سبک مینیمال دکوراسیون آشپزخانه تان را ساده مدرن می کنند. کابینت های کلاسیک امروه طرفداران کمی دارند زیرا خانه های مدرن امروزی نیازمند اجزای دکوراسیونی مدرن است به همین دلیل نمی توان در آشپزخانه های مد روز و باکلاس از کابینت های کلاسیک استفاده کرد.

 

انتخاب رنگ کابینت ها

انتخاب رنگ کابینت های آشپزخانه بستگی به سلیقه افراد دارد اما در کل کابینت هایی به رنگ روشن مناسب تر اند مثلا برای منزل عروس کابینت های سفید، کرمی، یاسی و ... بسیار عالی هستند. کابینت های به رنگ روشن فضای آشپزخانه را بازتر می کنند و بهتر است که اگر آشپزخانه تان کوچک است با استفاده از کابینت های رنگ روشن آشپزخانه را بزرگتر جلوه دهید.

 

قفسه بندی باز کابینت ها

قفسه بندی های باز برای نشان دادن وسایل و دکوری های آشپزخانه هستند، درست است که باعث زیباتر به نظر رسیدن آشپزخانه می شوند اما تمیز کردن آن ها و از بین بردن گرد و غبار از روی آن ها زمان بر است.

 

نکاتی درباره کابینت,تمیز کردن کابینت

اگر آشپزخانه تان کوچک است با کابینت های روشن آشپزخانه را بزرگتر جلوه دهید

 

با روش های مراقبت و تمیز نگه داشتن کابینت آشنا شوید:

مراقبت بهتر، عمر طولانی تر

متاسفانه بعضی از خانواده ها نمی دانند چطور باید از کابینت ها نگهداری کنند، بنابراین کاملا طبیعی است که کابینت در این خانه ها خیلی زود خراب می شود. اما با استفاده از روش هایی می توانید مدت زمان بیشتری از کابینت های خود استفاده کنید.

 

* اول از همه به یاد داشته باشید در صورتی که کابینت آشپزخانه خراب شد و مشکلی برایش پیش آمد، به جای این که خودتان آن را تعمیر کنید، حتما از فردی که در این کار مهارت دارد، کمک بگیرید تا مشکل به طور کامل رفع شود.

 

البته باز هم مانند بقیه امور زندگی و خانه، بهتر است ابتدا از ایجاد خرابی و مشکل پیشگیری کنید تا نیازی به تعمیر نباشد؛ بعضی از کابینت ها فلزی است و در مقابل آب مقاوم تر است، ولی جنس بعضی دیگر چوبی یا از مواد MDF است و اگر با آب تماس داشته باشد، به مرور می پوسد و از بین می رود.

 

بنابراین اگر کابینت های خانه شما هم چوبی است، هیچ وقت آن را با آب تمیز نکنید. به جای این کار از مواد شوینده مناسب و دستمال نمدار کمک بگیرید. البته در کابینت های فلزی که امروزه کمتر از آن ها استفاده می شود نیز امکان زنگ زدگی وجود دارد.

 

* بهتر است هنگام خرید یا ساخت کابینت، جنس مرغوب و مناسبی انتخاب کنید. برخی از قسمت ها مانند کابینت های اطراف سینک ظرفشویی معمولا در معرض رطوبت بیشتری قرار دارد و خیلی زود خیس می شود، به همین دلیل بهتر است برای این قسمت ها جنسی انتخاب شود که در برابر آب مقاوم است. علاوه بر این، همیشه پس از پایان کارتان تمام قسمت های کابینت را خشک کنید تا آب روی آن نماند. (مطلب پیشنهادی:بهترین مارک و جنس کابینت آشپزخانه)

 

* حتی اگر صفحات کابینت ضدآب باشد، باز هم نباید به طور مستقیم روی آن آب بریزید و به این شیوه کابینت را بشویید، چون در هر صورت رطوبت، عمر آن را کم می کند. یادتان باشد حرارت هم عامل مهمی است که باعث آسیب دیدن کابینت ها می شود؛ بنابراین قابلمه، ماهی تابه و ظرف های داغ را مستقیم روی کابینت نگذارید و مراقب باشید صفحات آن حرارت نبیند.

 

* گوشت، مرغ، نان و… را هم نباید مستقیم روی کابینت برش دهید. با این کار نه  تنها روی صفحه کابینت خش می افتد و ظاهر نامناسبی پیدا می کند بلکه به مکان مناسبی برای تجمع باکتری ها و آلودگی های مختلف نیز تبدیل می شود.

 

* همیشه به لولاهای در کابینت توجه داشته باشید و نقاط لازم را روغن کاری کنید تا بر عمر آن افزوده شود.

 

* دقت کنید که پایه های کابینت متناسب و هم اندازه باشد و در صورت نیاز آن ها را تنظیم کنید. توصیه جدی ما این است که از چسباندن اشیای تزیینی حتی با استفاده از آهن ربا به کابینت ها خودداری کنید چون این کار باعث خش دار شدن تدریجی بدنه کابینت می شود. به خصوص اگر کابینت فلزی باشد.

 

کابینت ها هم مانند قسمت های دیگر آشپزخانه باید به طور مرتب تمیز شود، ولی حواستان باشد تمیز کردن آن ها قانون خاص خودش را دارد. مثلا هیچ وقت نباید برای نظافت کابینت ها از اسکاچ های زبر یا سیم های ظرفشویی استفاده کنید، چون این لوازم باعث خش افتادن روی سطح کابینت می شود.

 

به جای این کار از یک اسفنج نرم یا دستمال های مخصوص کمک بگیرید. در ضمن اگر می خواهید از مواد شوینده ای که در بازار وجود دارد، استفاده کنید ابتدا حتما شیوه مصرف آن را بخوانید و مطابق آن نظافت را شروع کنید.

منبع:

اتفاقات آشپزخانه‌اي

نازنین بازدید : 7 یکشنبه 07 دي 1399 نظرات (0)اتفاقات آشپزخانه‌اي, آشپزخانه‌, زودپز, قابلمه‌

تا به حال فكر كرده‌ايد چه اتفاقاتي ممكن است خانم‌هاي خانه را تهديد كند و اگر چنين مشكلاتي ايجاد شود، چطور بايد با آنها مقابله كرد؟ همه ما درباره نمونه‌هايي از اين حوادث خانگي شنيده‌ايم و در روزنامه‌ها و اخبار درباره آنها مطالبي خوانده يا شنيده‌ايم، اما به ‌طور معمول فكر مي‌كنيم چنين اتفاقاتي هيچ‌وقت براي ما رخ نمي‌دهد و فقط ديگران با اين مشكلات روبه‌رو شده يا مي‌شوند.

اگر شما هم چنين طرز فكري داريد، خوب است بدانيد ممكن است چنين اتفاقات ناخوشايندي براي همه افراد پيش بيايد؛ ولي آنچه مهم است و چهره حوادث را تغيير مي‌دهد، شيوه پيشگيري و نيز برخورد و نحوه رويارويي با آنهاست.خوشبختانه براحتي و با كمي دقت و توجه مي‌توان از بروز اين مشكلات جلوگيري كرد؛ تنها كافي است از قبل به فكر باشيم و با رعايت نكات ايمني اين موارد را به حداقل برسانيم.

زودپزها را دريابيد

خيلي از خانم‌هاي خانه‌دار كه تجربه كمي دارند يا تازه زندگي جديد را شروع كرده‌اند و هنوز خيلي خوب شيوه كار كردن با لوازم آشپزخانه را نمي‌دانند، ممكن است با اين مشكل روبه‌رو شوند؛ البته نكته مهم اين است كه به خاطر بسپاريد كار كردن اشتباه با زودپز حتي مي‌تواند جان افراد را بگيرد و ده‌ها مشكل جسمي و مالي برايشان فراهم كند.

بنابراين قبل از استفاده، از سالم و تميز بودن سوپاپ اطمينان و در زودپز مطمئن شويد تا خطري براي شما ايجاد نشود.

دسته قابلمه‌ها را كنترل كنيد

شايد ساده و حتي خنده‌دار به نظر برسد، اما شل يا خراب بودن دسته‌هاي قابلمه و ماهيتابه مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. براي اين‌كه هيچ‌وقت با چنين مشكلاتي روبه‌رو نشويد، هميشه قبل از برداشتن و استفاده از آنها، دسته‌ها را كنترل كنيد و مطمئن شويد كه سالم و محكم است.

البته همين‌قدر كه دسته‌هاي شل و خراب ظروف مي‌تواند دردسرساز شود، استفاده از ظروف نامناسب هم مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد؛ تصور كنيد وقتي غذايي داغ يا سرد را داخل ظروف شيشه‌اي مي‌ريزيد و ناگهان با تكه‌هاي شيشه روبه‌رو مي‌شويد كه به اطراف پرتاب مي‌شود، چه حسي خواهيد داشت؟ اگر شما هم دوست نداريد شاهد چنين صحنه‌اي در آشپزخانه‌تان باشيد، حتما قبل از استفاده از هر نوع ظرف، نحوه كاربرد آن را مطالعه كرده و با اطمينان از آنها استفاده كنيد.

وسايل برقي خطرناك است

بارها كارشناسان در مورد استفاده صحيح و ايمن از لوازم برقي موجود در آشپزخانه هشدار داده‌اند و گفته‌اند چه مشكلاتي ممكن است براي افراد ايجاد شود. اما در اغلب موارد، ما فكر مي‌كنيم همه اين دردسرها مربوط به بچه‌هاست و ما بزرگترها بخوبي مي‌توانيم از اين لوازم استفاده كنيم، بدون اين‌كه كوچكترين مشكلي ايجاد شود.


  منبع:
https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/culinary-events.html

رازهای خرید لوازم خانگی

نازنین بازدید : 7 یکشنبه 07 دي 1399 نظرات (0)

رازهای خرید لوازم خانگی, لوازم خانگی این نوشته درباره خریدن یا نخریدن یک محصول خاص نیست بلکه بیشتر روی ایده های طلایی انتخاب لوازم خانگی، قیمت معقول و امکاناتی که باید داشته باشند تاکید شده است. انتخاب لوازم خانگی می تواند هیجان انگیز باشد. وقتی در میان مدل های متنوع گم می شوید و انتخاب بین طراحی های مختلف برای تان سخت می شود، وقتی فروشندگان دست از تعریف و تمجید از مدل تازه به بازار آمده برنمی دارند. کار جایی سخت می شود که بخواهید با بودجه ای مشخص آشپزخانه تان هم زیبا و مدرن به نظر برسد هم متناسب با نیازتان باشد. اینجاست که راهنمای زیر با مشخص کردن نکات ضروری خرید لوازم خانگی به دردتان می خورد. این راهنما تنها برای انتخاب لوازم آشپزخانه ایرانی با سلیقه ایرانی مناسب است. زمان خرید به این فکر کنید که قصد ندارید آشپزخانه ای برای یک تبلیغ تلویزیونی داشته باشید؛ در نتیجه بهتر است تا جایی که ممکن است لوازم را بسته به نیازتان انتخاب کنید. این نوشته درباره خریدن یا نخریدن یک محصول خاص نیست بلکه بیشتر روی ایده های طلایی انتخاب لوازم خانگی، قیمت معقول و امکاناتی که باید داشته باشند تاکید شده است. ظرفیت لوازم خانگی به اندازه سایز لباستان مهم است لوازم خانگی را هم باید مثل لباس متناسب با اندازه و نیازتان خریداری کنید. ظرفیت و گنجایش لوازم خانگی رابطه مستقیم با قیمت آنها دارد. هر چه ظرفیت محصول انتخابی تان بالاتر باشد مبلغ بیشتری بابت خرید آن پرداخت خواهید کرد. به علاوه اگر محصولی با گنجایش بیشتر از نیازتان بخرید در طولانی مدت هزینه بیشتری پرداخت خواهید کرد که به لحاظ اقتصادی اصلا به صرفه نیست. از طرفی نه تنها به خاطر هزینه بلکه به خاطر ابعاد لوازم خانگی هم مراقب ظرفیت آنها باشید. ابعاد لوازم آشپزخانه تان باید کاملا متناسب با فضای آشپزخانه انتخاب شوند. با این کار هم فضای بیشتری به لوازم می دهیدتا بهتر کار کنند و بازده بالاتری داشته باشند و هم خودتان استفاده راحت تری خواهید داشت. برای مثال حتی اگر بودجه تان به شما اجازه می دهد ماشین ظرفشویی 12 نفره بخرید و آشپزخانه تان فضای کافی برای قرار دادن آن را ندارد سراغ مدل های رومیزی با ظرفیت هشت نفره بروید. کمی اقتصادی تر فکر کنید. حتی اگر محصول انتخابی تان ظرفیت بالا و قیمت مناسبی دارد، سراغ خرید آن نروید. لوازم خانگی آنقدر متنوع هستند که با جست و جوی کمی می توانید محصولی با ظرفیت و متناسب با نیازتان پیدا کنید. ظاهربین نباشید؛ به طراحی اهمیت بدهید یکی از ابتدایی ترین ترفندهای شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی برای جذب مشتری طراحی زیبای بدنه محصولات است. اینکه بخواهیدت طبق سلیقه تان خرید کنید هیچ اشکالی ندارد اما مراقب باشید گول ظاهر لوازم را نخورید. برای داشتن یک آشپزخانه زیبا به رنگ بدنه و نوع طراحی شان دقت کنید و سعی کنید لوازم انتخابی تان هم رنگ باشند. اگر به فکر خرید ارزان تر یا صرفه جویی هستید مدل هایی با بدنه سفید رنگ را انتخاب کنید که به طور متوسط حدود 50 هزار تومان قیمت ارزانتری دارند اما بیشتر از رنگ به چیدمان گزینه ها و صفحه تنظیمات آنها دقت کنید. خریدن یک لباسشویی با ظاهری بسیار مدرن و چشمگیر لذتبخش است اما تنظیمات دشوار آن و سر و کله زدن با گزینه های متعددش چندان هم لذتبخش نخواهد بود. هر چه نمایشگر روی بدنه پیشرفته تر باشد یا گزینه های غیرضروری بیشتری روی بدنه طراحی شده باشد قیمت محصول بالاتر می رود. پس باهوش باشید، دقت کنید امکانات و قابلیت هایی که انتظار دارید را روی بدنه ببینید اما بابت امکانات غیرضروری و بلکه هم جذاب پول بیشتری پرداخت نکنید. خرید از یک برند خاص؟ این اشتباه را نکنید خرید از برندهای معتبر، با گارانتی و ضمانت رسمی کاملا عاقلانه است اما خرید تمام لوازم آشپزخانه از یک برند چطور؟ خریدن تمام لوازم آشپزخانه تان از یک برند دقیقا مثل این است که بخواهید برای یک تبلیغ تلویزیونی، آشپزخانه ای کامل را به تصویر بکشید. اینکه یخچال و فریزرهای یک برند خاص کیفیت بسیار بالایی دارد دلیل بر این نیست که لباسشویی یا ظرفشویی همان برند هم این کیفیت را داشته باشد یا حتی برای شما مناسب باشد. حتی در بین محصولات برندهای شناخته شده و امتحان پس داده هم ممکن است لوازمی پیدا کنید که نه تنها کیفیت مناسبی ندارد بلکه اصلا برای استفاده در ایران مناسب نیست. مثلا اجاق گازهای وارداتی به خاطر مصرف بالای برق برای استفاده در ایران مناسب نیستند. برای خرید هر کدام از لوازم خرد یا درشت آشپزخانه سراغ برند متفاوتی بروید. برای خریدن لوازم خرد آشپزخانه بهتر است برندهای داخلی را انتخاب کنید. این محصولات قیمت ارزانتری دارند اما امکاناتشان تقریبا با مدل های مشابه وارداتی برابری می کند منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/secrets-buying-appliances1.html

تکنیک های خانه داری را بهتر بشناسید

نازنین بازدید : 9 یکشنبه 07 دي 1399 نظرات (0)

 

 

  آیا می‌خواهید آشپز بهتری باشید؟ خب! شاید یكی از راه‌هایش این باشد كه روز و شب‌تان را لابه‌لای كتاب‌های آشپزی بگذرانید. اما این تنها راهش نیست، گاهی تجربه است كه به كارتان می‌آید؛ تجربیات ساده اما به درد بخور. شاید لازم باشد چندین و چند بار اشتباه كنید تا سرانجام چم و خم كار را یاد بگیرید. شاید باید آنقدر زحمت بكشید كه فوت و فن‌ها را بیاموزید. اگر واقعا قصد دارید آشپز بهتری باشید این را بدانید كه هدف ما كمك به شماست.

تخم‌مرغ تازه، تخم‌مرغ كهنه!

تکنیک های خانه داری, کاربرد جدید لیمو ترش

چقدر برایتان مهم است تخم‌مرغی كه برای خوردن و آشپزی انتخاب می‌كنید تازه باشد؟ اگر جزو‌ آن دسته آدم‌هایی هستید كه تازه بودن یا كهنه بودن تخم‌مرغ برایتان به شدت حائز اهمیت است، پس بهتر است 2، 3 امتحان ساده را تجربه كنید كه به شما نشان می‌دهد آیا یك تخم‌مرغ سالم است یا خیر...

1- از ظاهر تخم‌مرغ می‌توانید به تازگی یا كهنگی آن پی ببرید. یادتان باشد كه تخم‌مرغ‌های تازه ظاهری زبر و خشن دارند و پوست آنها درست مانند گچ می‌ماند اما تخم‌مرغ‌هایی كه كهنه هستند ظاهری صاف و شفاف دارند.

2- ته تخم‌مرغ خام را شكسته، قدری از پوسته آن را بردارید. در این قسمت معمولا هوا جمع می‌شود. هرچه مقدار هوا بیشتر باشد یعنی فضای بیشتری را به خود اختصاص داده باشد تخم‌مرغ كهنه‌تر است اما اگر حجم تخم‌مرغ بیشتر و  هوای موجود در آن كمتر باشد تخم‌مرغ تازه‌تر است.

امان از بوی زهم!

تکنیک های خانه داری, کاربرد جدید لیمو ترش

اگر موقع طبخ مرغ، دست بر قضا متوجه شدید كه در خانه پیاز ندارید نباید بابت بوی زهم آن نگران شوید. در این مواقع باید سراغ هویج بروید. كافی است یك عدد هویج را درسته یا خرد كرده همراه مرغ در حال طبخ بپزید تا بوی زهم آن گرفته شود. هویج در عین حال باعث خوشمزه‌تر شدن و لعاب‌دار شدن آب مرغ شما هم خواهد شد.

نوشابه وارد می‌شود!

تکنیک های خانه داری, کاربرد جدید لیمو ترش

بیشتر آدم‌ها نوشابه را به پای ثابت سفره‌های غذایشان تبدیل كرده‌اند. هر چند نوشابه خوراكی‌ای خوشمزه و مضر برای سلامت افراد است بااین حال شما می‌توانید از قابلیت‌های دیگر آن بهره برده  و نهایت استفاده را از آن ببرید. آیا از  لك و پیس‌های داخل سینك ظرفشویی خانه‌تان كلافه شده‌اید؟ آیا احساس می‌كنید هیچ وقت این امكان وجود ندارد كه یك سینك براق و درست و حسابی داشته باشید؟ خب بهتر است بابت هیچ كدام از این مسائل ناراحت نباشید چون همان نوشابه‌ای كه برای سلامت جسم شما ضرر دارد اینجا حسابی به كارتان خواهد آمد. شما می‌توانید با استفاده از نوشابه سینك ظرفشویی‌تان را برق بیندازید. اسكاج را بردارید، نوشابه را داخل سینك بریزید با اسكاج بشویید و سپس آن را با آب بشویید. آبكش كنید. نتیجه فوق‌العاده‌ای را خواهید دید.

نحوه نگهداری از کفش های زمستانی در تابستان

نازنین بازدید : 6 سه شنبه 25 آذر 1399 نظرات (0)

 

نگهداری کفش های زمستانی,راهنمای نگهداری از کفش های زمستانی

نحوه نگهداری از چکمه ها در تابستان


زمانی که در کمدتان جایی برای صندل ها باز می‌کنید کفش های زمستانی تان را نیز با روش مناسبی جمع کنید، در نتیجه سال بعد که آن‌ها را در می‌آورید نو خواهند بود.

تمیز کردن :
با استفاده از یک برس نرم گرد و غبار روی کفش‌ها را تمیز کنید. سپس از یک پاک کننده یا کرم مناسب روی آن استفاده کنید.

 

نگهداری کفش های زمستانی,راهنمای نگهداری از کفش های زمستانی

نحوه نگهداری از کفش های زمستانی در تابستان


تعمیر :
کفش‌های آسیب‌دیده را تعمیر کنید و در هر کفش یک خوشبوکننده قرار دهید تا تازه و نو باقی بمانند.

نگهداری :
از قالب کفش یا روزنامه استفاده کرده و درون کفش‌ها را پر کنید تا شکل خود را حفظ کنند. از نگهداری کفش در قفسه یا کمدهای روباز خودداری نمایید زیرا کفش‌ها آلودگی بیشتری به خود جذب می‌کنند.


  منبع:
https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/winter1-storage1-shoes.html

آموزش سرویس کولر آبی

نازنین بازدید : 12 سه شنبه 25 آذر 1399 نظرات (0)راه اندازی کولر آبی,نحوه سرویس کولر آبی

چگونه کولر آبی را سرویس کنیم

 

با شروع فصل گرما باید ابتدا کولر ها را سرویس کرده و چنانچه نیازی به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود. هر چند خوب است سرویس کولر آبی را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیری شود؛ اما ممکن است گاهی اوقات هم مجبور شوید خودتان این کار را انجام دهید. پس با خواندن این مطلب با روش سرویس کولر آبی آشنا شوید.

یک کولر سرویس نشده، تمام تلاش ها برای صرفه جویی در مصرف برق و آب را به باد می دهد، پس بهتر است خاموش باشد،‌ اما بعضی از ما چنان به خنکای کولر عادت کرده ایم که در خانه ای با کولر خاموش، دچار تنگی نفس می‌شویم و کولر را یک نفس به کار می‌گیریم، تا زمانی‌که قبض‌های رعب آور از راه برسد و شیرینی خنکای دلپذیر را به کاممان تلخ کند.

كولرهای آبی، امكان انتخاب و تنظيم درجه سرما را ندارند و نهايتا دور تند و كند را می ‌توان از آنها انتظار داشت. پس بهتر است در بسياري از ساعت ها خاموش باشند. اما در بعضی از روزهای فصل گرم سال، كاسه های صبر را لبريز می ‌كند، پس كولر‌ها را سرويس كنيد تا حداقل انرژی كمتری را هدر بدهند. بعضی از قطعات كولر بايد همزمان با آغاز فصل گرما، معاينه دقيق شوند. ضريب فرسايش بعضی از اين قطعات بالاست و ممكن است بر اثر فرسوده شدن، مصرف كولر را بالا ببرند. پس سرويس كولر، پيش از فصل گرما، كاملا ضروری است. در اين مطلب با نحوه سرویس کولر آبی و راه اندازی کولر آبی آشنا شوید.


فرآیندها و تجهیزات
کولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا تشکیل یافته است که این دو گردش توسط دو موتور جداگانه انجام می‌شود. سیستم گردش آب کولر توسط پمپ آب و سیستم گردش هوا به وسیله‌ی موتور اصلی کولر صورت می‌پذیرد.


قطعات و تجهیزات کولر آبی به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
– الکتریکی: شامل کلید سه دکمه‌ای قطع و وصل، پمپ آب و موتور کولر
– مکانیکی: شامل توربین هوا، تسمه و شناور
– ثابت: دریچه‌ها، بدنه، اتصالات شبکه‌ی آبرسانی و شیر تخلیه

 

قبل از هر چیز لازم است از خاموش بودن کولر و عدم اتصال جریان برق اصلی (فاز) به کولر مطمئن شوید. اگر کولر دارای فیوز جداگانه است آن را قطع کنید در غیر این صورت با پشت دست به بدنه کولر بزنید تا از برق نداشتن آن مطمئن شوید.

از کسی که داخل منزل و پای کلید قطع و وصل ایستاده است ابتدا بخواهید کولر را یک بار قطع و وصل کند تا مطمئن شوید در حال سرویس کولر آبی خودتان هستید نه کولر همسایه!
ابتدا می بایست دریچه های خروجی باد کولر را در اتاق ها و سالن های منزل باز کنید تا در صورت شروع به کار کولر به موتور آن فشار وارد نشود.


پوشال‌ها را عوض كنيد
كولر‌ها بايد هر سال بررسی شوند و بعضی از بخش های آن مثل پوشال ها، حتما عوض شود. پوشال ها، محل مناسبی برای رشد باكتری ‌ها و قارچ هاست. اين باكتری ها و قارچ ها كه در طول زمستان بين بافت پوشال پديد آمده اند، زمانی كه آب روی پوشال ها جاری شود، جان می گيرند و معمولا بوی ناخوشايندی ايجاد می كنند.

 

اما مشكل فقط بوی بد نيست، آنها خطر ايجاد بيماری ‌های تنفسی را به همراه دارند. پوشال قيمت چندانی ندارد و بر اين اساس بهتر است هر سال عوض شود و چنانچه فكر می كنيد خيلی خوب آنها را شسته ايد، در صورتی که پوشال آن کهنه شده است آن را تعویض کنید یا در غیر این صورت آن ها را با آب بشویید تا خاک های آن وارد فضای کولر نشود، هر دو سال یکبار پوشال ها را عوض کنید. البته تعویض پوشال ها بسته به آب شهر ممکن است هر سال ضروری باشد.


برای تهیه پوشال جدید حتماً پوشال هم‌سایز با ظرفیت کولر بگیرید. مثلاً اگر پوشال کولر 4500 را بر روی کولر 3500 ببندید، تراکم بالای پوشال‌های بزرگتر از سایز، موجب اختلال در سیستم گردش هوای کولر می‌شود و هوا به درستی به کولر نمی‌رسد.


در موقع تعویض پوشال باید ابتدا آن را خیس کرده و در محل مخصوص خود گذاشته و سپس شبکه سیمی مخصوص را روی آن قرار دهید.

 

سرویس کولر آبی,سرویس کولر

چگونه کولر را سرویس کنیم

 

موتور‌‌، قلب‌تپنده كولر
كولر يك پمپ آب و يك دينام دارد كه اولي، فرايند گردش آب و دومي عمل گردش هوا را به انجام مي‌رساند. اين موتور‌ها هرقدر سالم‌تر باشند، كولر عملكرد بهينه‌تري خواهد داشت و انرژي كمتري را هم مصرف خواهد كرد. در زمان بازديد از اين ۲ موتور، ابتدا بايد گرد و غبارشان را گرفت و بعد آنها را روغن‌كاري كرد. موتور كولر، ۲ قطعه ياتاقان دارد كه بايد حتماً روغن‌كاری شوند. پيش از روشن كردن كولر نيز بايد ابتدا پروانه را با دست چند دور بچرخانيد تا روان شود. توصيه شده كه يك دينام نبايد بيشتر از ۷ ساعت بي‌وقفه كار كند. اين موتور به همراه پمپ آب، در خطر سوختن بر اثر كاركرد زياد قرار دارند. پس به موتورهايي كه دارند بي‌توقف مي‌چرخند هم فكر كنيد.

سايه بانی بر سر كولرها
بدنه فلزي كولر در تابش مستقيم آفتاب، گاهي چنان داغ مي‌شود كه حتي لمس كردنش ناممكن است. انتظار خنكاي كامل از كولري با اين شرايط، چندان منطقي نيست. پس سايه‌باني براي كولر تعبيه كنيد تا خنك بماند و خنكي بدهد. در ضمن مصرف انرژي كولر با سايه‌بان هم پايين مي‌آيد.

 

سايه‌بان كولر‌ها ۲ نوع است؛ یک نوع كه قيمت بيشتري دارد و به سايه‌بان سنتي معروف است، هماني است كه از 4 عدد پايه فلزي و يك سقف برزنتي تشكيل شده است. پايه‌ها روي زمين قرار مي‌گيرند و سقف بر سر كولر گسترده مي‌شود.

 

دوم اينكه پايه‌هاي فلزي آنها بر سطح پشت‌بام قرار مي‌گيرد و تدريجاً به عايق ايزوگام آسيب مي‌رساند. بر اين اساس نوع جديدتري از سايه‌بان‌ها توليد شده كه با پايه‌هايي فلزي روي سقف كولر نصب مي‌شوند. اين پايه‌ها با زاويه ۴۵درجه، به چهار گوشه سقف كولر پيچ مي‌شوند و سايه‌بان روي آنها قرار مي‌گيرد.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/cooler2-servicing-guide2.html

همه آنچه باید درباره اسباب‌کشی بدانید

نازنین بازدید : 6 شنبه 22 آذر 1399 نظرات (0)

 

فصل تابستان و شروع جابه‌جایی‌هاست. جایی خواندم که انگلیسی‌ها می‌گویند سه بار اسباب‌کشی کردن به اندازه یک آتش سوزی به شما ضرر می رساند؛ حتی تصور اسباب کشی هم ممکن است من و شما را به وحشت بیندازد.

بعد از مرحله پراسترس و خسته‌کننده یافتن خانه جدید نوبت به هم ریختگی و آشفتگی هنگام بسته‌بندی اقلام ریز و درشت می‌رسد که از آن گریزی نیست ولی می‌توانیم با رعایت برخی نکات این ترس و وحشت را به خاطره‌ای به‌یادماندنی و یک اسباب کشی بدون دردسر تبدیل کنیم. همراهان همیشگی، پیشنهاد می‌کنم این موارد را با ما مرور کنید.

انتخاب شرکت حمل و نقل برای اسباب کشی
شرکت حمل و نقل مورد نظرتان را با توجه به توصیه نزدیکان یا از طریق آگهی روزنامه می‌توانید بیابید. برخی از شرکت‌های حمل و نقل خودشان مسئولیت بسته‌بندی وسایل را نیز بر عهده می‌گیرند و شما از این بابت آسوده خواهید بود؛ البته از قبل روی هزینه بسته‌بندی با آنها به توافق برسید تا در آخر به مشکل برنخورید.

اصول اسباب کشی,نحوه اسباب کشی کردن

شرکت حمل و نقل مورد نظرتان را با توجه به توصیه نزدیکان یا از طریق آگهی روزنامه بیابید


برنامه ریزی برای اسباب کشی
برای اینکه در روزهای اسباب‌کشی سردرگم نشوید، بهتر است فهرستي از تمام کارهایی که باید انجام دهید و وسایلی که باید جمع و جور کنید، تهیه کنید. شما می‌توانید یک برنامه زمان‌بندی برای بسته‌بندی کردن وسایل هم تدارک ببینید که مطابق آن وسایل‌تان را جمع و جور کنید و تمام فشار کاری را در یک روز متحمل نشوید؛ البته سعی کنید این کار نفس‌گیر را بین اعضاي خانواده تقسیم کنید و از آنها بخواهید هر روز مقداری از وسایل را بسته بندی کنند. (بیشتر بخوانید: ترفند هایی برای اسباب کشی )

 

تهیه لوازم برای بسته بندی
اگر شما هم جزو افرادی هستید که فکر می‌کنید هيچ‌کس به اندازه خودتان براي وسايل خانه‌تان ارزش قائل نيست و دل نمي‌سوزاند، بهتر است بسته‌بندی را خودتان انجام دهید. در این صورت برای بسته‌بندی به اقلام زیر نیاز خواهید داشت:

- کارتن‌های ضخیم که بهتر است در تعداد بالا و سالم تهیه شوند تا حمل و نقل هم در زمان کمتر و هم با هزینه کمتری انجام شود.

- چسب نواری پهن و طناب برای بسته‌بندی ایمن کارتن‌ها
- ماژیک برای نوشتن محتویات روی کارتن‌ها
روزنامه باطله و پلاستیک‌های حباب‌دار مخصوص بسته‌بندی شکستنی‌ها

جمع آوری وسایل و تفکیک آنها
جمع آوری درست اقلام خرده‌ریز یکی از مهم‌ترین راهکارهای انجام یک اسباب‌کشی بی‌دردسر است. برای این کار ابتدا وسایلی را که مدت‌هاست از آنها استفاده نکرده‌اید، جدا کنید. بهتر است اینگونه وسایل را به افراد نیازمند ببخشید.

نکاتی برای اسباب کشی,تکنیک های اسباب کشی

جمع آوری درست اقلام خرده ریز از مهم ترین راهکارهای انجام یک اسباب کشی بی‌دردسر است


بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله با در نظر گرفتن تحمل کارتن‌ها وسایل مرتبط با هم و وسایل هر اتاق را در کنار هم بسته بندی کنید تا هنگام باز کردن بسته‌ها در خانه جدید بتوانید سریع و راحت‌تر آنها را بچینید. حتما به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه صدمه‌ای برای وسایل شکستنی از روزنامه‌های باطله یا پلاستیک‌هاي حباب‌دار در این مرحله استفاده کنید.

نوشتن روی کارتن ها
بعد از اتمام جمع‌آوری وسایل با ماژیک فهرست وسایل و اینکه متعلق به کدام قسمت منزل هستند را روی کارتن مرقوم کنید. به این ترتیب هر یک از جعبه‌ها به محض انتقال به مکان جدید، در محل خود قرار می‌گیرند. در صورتی که اجناس داخل کارتن شکستنی بود با ماژیک قرمز، کلمه شکستنی را روی آن بنویسید تا هنگام حمل آنها احتیاط بیشتری صورت بگیرد.

جابه جایی مدارک و اشیای گرانقیمت
برای اینکه در زمان جابه‌جایی و بعد از آن به مشکل برنخورید، بهتر است سوابق تحصیلی مدرسه، سندها، شناسنامه‌ها، مدارک پزشکی و کل مدارک مهم‌تان را منظم و آنها را از قبل جمع‌آوری کنید. همین‌طور وسایلی مثل طلا و جواهر را مانند مدارک باید خودتان حمل کنید. به هیچ‌وجه اين وسايل را در کارتن‌ها بسته‌بندی نکنید و حتما آنها را قبل از اسباب‌کشی به منزل یکی از نزدیکان‌تان برده تا پروسه اسباب‌کشی به پایان برسد.

وسایلی که اتصالات خاصی دارند
بعضی از وسایل مانند قاب‌ها یا آینه‌ها با پیچ یا وسایل خاصی آویزان شده‌اند كه هنگام جابه‌جایی ممکن است اتصالات کنده شوند یا در اين میان گم شوند؛ بنابرین قبلا آنها را جدا کنید و داخل کیسه نایلوني بسته‌بندی کرده و روی وسیله بچسبانید یا جداگانه با برچسبی که روی آن اسم وسیله را نوشته‌اید، بسته‌بندی کنید.

جابه‌جایی وسایل بزرگ و حساس
وسایل بزرگ‌تر مثل یخچال و گاز یا لوازم صوتی و تصویری را حتما در داخل جعبه‌های خودشان قرار دهید تا بر اثر جابه‌جایی آسیب نبینند. مبلمان به ویژه آنها که روشن‌تر هستند را با پارچه‌های بزرگ بپوشانید یا از شرکت حمل و نقل برای بسته‌بندی‌شان کمک بگیرید؛ البته خوب است بدانيد برای بسته‌بندی این وسایل مبلغ جداگانه‌ای دریافت می‌کنند. تا حد امکان اینگونه وسایل را بدون بسته‌بندی و پوشش مناسب جابه‌جا نکنید چون خسارت نهایی غیر قابل جبران خواهد بود.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/sundries/know2-about-moving2.html

۱۵ پیام تبریک تولد مادر شوهر رسمی و صمیمانه

نازنین بازدید : 12 شنبه 22 آذر 1399 نظرات (0)

مادر شوهر عزیزم

در سالروز تولدت آرزو میکنم که هدیه برای تولد مادر شوهر چی بخریم؟ سایه پرمهرت و محبت بی دریغت سال‌های سال بر سرمان باشد.

عمرت دراز و سایه ات از زندگی مان کم مباد.

تولدت مبارک

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادرشوهر عزیزم

مهربانی‌های ... (نام همسر خود را بنویسید.)

انعکاسی از وجود سراسر مهر و محبت توست

من قدردان این هدیه ارزشمند الهی هستم و از صمیم قلب از شما سپاسگزارم.

تولدتان مبارک

عروس شما... (نام خود را بنویسید.)

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادر شوهر عزیزم

امیدوارم همیشه در سایه الطاف الهی، روزگاری خوش و دلی پرامید داشته باشی.

تولدت مبارک

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

پیام تبریک تولد مادر شوهر

♥∗ متن تبریک تولد مادر شوهر ∗♥

 

همچنین بخوانید: متن زیبا درباره مادر شوهر

 

مادر شوهر عزیز و دوست داشتنی من

می‌گویند پشت سر هر مرد موفقی، یک زن قدرتمند ایستاده است

و من چقدر خوشبختم که بگویم این زن قدرتمند، مادر دوم من است.

دوستت دارم و تولدت مبارک

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادرشوهر عزیزم

همین که تکه‌ای از مهربانی هایت

بخشی از قلب با صفایت

و سخاوت بی اندازه‌ات

را در وجود (نام همسر خود را بنویسید.) به ودیعه گذاشته‌ای

هزاران بار خدا را شاکرم.

تولدت مبارک، الهی صد سال زنده باشی.

عروس شما ... (نام خود را بنویسید.)

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادر شوهر عزیزم

برای من آغاز بهار مصادف است با تولد گلی که با روییدنش فصل سرخ عشق را به پا کرد.

امیدوارم زیبایی وجودتان همیشه سایه بان زندگی مان باشد.

از طرف پسر و عروس شما ... (نام خود و همسرتان را بنویسید.)

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادر شوهرم

بوی بهار می‌دهد

بوی سخاوت و مهر

و قلبی دارد سرشار از عشق و عشق وعشق

مادرشوهر عزیزم، در این روز خجسته، تولدتان را تبریک می‌گویم

و برایتان از درگاه ایزد تعالی، عمری طولانی و با برکت همراه با سلامتی آرزومندم.

عروس کوچک شما... (نام خود را بنویسید.)

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

پیام تبریک تولد مادر شوهر

♥∗ متن تبریک تولد مادر شوهر ∗♥

 

همچنین بخوانید: مجموعه بهترین تبریک تولد عاشقانه کوتاه

 

مادرشوهر خوب و مهربانم

از راه دور، صمیمانه‌ترین تبریکاتم را همراه با قلبی آکنده از عشق و محبت نثارتان میکنم.

باشد که دعای خیرتان همیشه بدرقه راهمان باشد.

عروس شما ... (نام خود را بنویسید.)

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادر شوهر عزیزم

زمانی که به یاد می‌آورم تو پرورش دهنده‌ یکی از معجزه‌های الهی روی زمین هستی،

بیش از هر زمان دیگر سر بر آستان دوست می‌سایم و به خاطر نعمت وجودت، خداوند را شکر می‌کنم.‌

ای خورشید عشق

همیشه بمان و بر زندگی مان بتاب.

تولدت مبارک

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادر شوهر عزیزم

تو همان گل سرخی هستی که عطر وجودش همه را مست می‌کند.

تو همان بارانی هستی که طراوات زیبایش، به جانمان روحی دوباره می‌بخشد

و بوستان‌های پر شکوفه بهار، در برابر زیبایی بی اندازه روحت، کم می‌آورند.

دوستت دارم

و از صمیم قلبم روز میلادت را تبریک می‌گویم.

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

مادرشوهر عزیزم

در سبزترین روز سال

بهترین‌ها را برایت آرزو میکنم.

باشد که خداوند ما را قدردان وجود سراسر مهر و زیبایی‌ات قرار دهد.

تولدت مبارک

♥∗♥∗♥∗♥∗♥

 

در این شب سرد زمستانی، در کنار کرسی گرم خانه‌ات، قلب‌هایمان را دوباره به هم پیوند می‌زنیم

تا ستایشگر قلب مهربانی باشیم که عشق و سخاوت را به ما آموخت.

مادرشوهر عزیزم، تولدت مبارک

روش هایی برای صرفه جویی آب در حیاط و باغچه

نازنین بازدید : 7 شنبه 22 آذر 1399 نظرات (0)با کم کردن مصرف آب در حیاط و باغچه تان در پول و زمانتان هم صرفه جویی کنید. مهم نیست کجا زندگی می کنید، هرجا که باشید آب حیاتی و باارزش است.

 

هیچ جایی از خشکسالی در امان نیست بنابراین حتی اگر اکنون هم با خشکی روبرو نیستید، هوشمندانه است که محوطه تان را نسبت به شرایط خشکی آماده و انعطاف پذیر کنید.

1- از مالچ یا خاکپوش استفاده کنید.
یک لایه 2 تا 3 اینچی از مالش ارگانیک مثل کاه، خاک اره، برگ یا پوست گیاهان، گیاهان علفی خرد شده، لاش برگ روی باغچه خود قرار دهید. مردم اغلب به مالچ به عنوان یک هزینه و کار اضافی نگاه می کنند. اما مالچ یک گزینه درجه یک برای حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از تبخیر و بهبود محیط برای رشد ریشه است. مالچ همچنین علف های هرزی که برای به دست آوردن رطوبت با گل و گیاه شما رقابت می کنند را پایین نگه می دارد. مالچ همچنین خاک را تجزیه می کند و آن را بهبود می بخشد و باعث می شود آب بیشتری جذب کند.

صرفه جویی آب حیاط و باغچه,نحوه صرفه جویی در مصرف آب

برای صرفه جویی در مصرف آب باغچه از مالچ استفاده کنید


2- گیاهانی را انتخاب کنید که شرایط خشک برایشان اهمیتی ندارد.
برخی از گیاهان نشانه هایی از خود بروز می دهند که نسبت به شرایط خشکسالی بهتر از بقیه هستند. به دنبال گیاهانی باشید که مثل گوش بره برگ های پرزدار دارند که تبخیر را به حداقل می رسانند. یا از گیاهان شاداب که برگ های گوشتی و آبداری دارند و آب را در خود ذخیره می کنند. فراموش نکنید هر گیاه جدیدی که به باغچه تان اضافه می کنید هرچقدر هم در برابر خشکی مقاوم باشد تا یکی دوسال اول که مستقر شود، به آبدهی منظم نیاز دارد.

روش هایی برای صرفه جویی آب,صرفه جویی آب در حیاط و باغچه

برای باغچه خود به دنبال گیاهانی باشید که برگ های پرزدار دارند که تبخیر را به حداقل می رسانند


3- به دنبال گیاهان بومی باشید.
گیاهان بومی نسبت به شرایط خاک و سطح بارش در منطقه شما مقاوم تر هستند.

بهترین روش آبیاری باغچه, تکنیک های آبیاری به درختان

برای باغچه گیاهان بومی انتخاب کنید زیرا نسبت به خاک و سطح بارش آن جا مقاوم تر هستند


4- از آنچه که طبیعت به شما می دهد بهترین استفاده را کنید.
ناودان خانه تان را به یک بشکه متصل کنید و به این ترتیب آب باران را جمع آوری کنید. از بشکه هایی استفاده کنید که یک شیرآب در قسمت پایین دارند و می توانید آب پاش کوچکتان را پر کرده و جایی که نیاز است ببرید.

نکاتی برای آبیاری درختان,راههای صرفه جویی در مصرف آب

ناودان خانه تان را به یک بشکه متصل کنید و به این ترتیب آب باران را جمع آوری کنید


5- صبح ها آبیاری کنید.
آب وقتی خنک باشد دیرتر تبخیر می شود. گیاهانتان را صبح زود آبیاری کنید تا هم کمتر تبخیر شود و هم مقاومت لازم در برابر گرمای روز را به دست آورند. از یک سر پخش کننده که قابلیت قطع و وصل داشته باشد استفاده کنید تا هنگام جابجایی بین گلدان ها یا باغچه ها آب هدر نرود. همچنین آبیاری صبح زود به برگ گیاهان شانس خشک شدن می دهد، که در نتیجه آن خطر ابتلا به بیماری های قارچی که در شرایط مرطوب پیش می آید، کاهش می یابد.

نحوه صرفه جویی در مصرف آب, تکنیک های صرفه جویی در مصرف آب

گیاهانتان را صبح زود آبیاری کنید تا هم کمتر تبخیر شود و هم مقاومت لازم را به دست آورند

 

 


6- از شیلنگ جذب کننده و آبیاری قطره ای استفاده کنید.
شیلنگ های جذب کننده در تمام طول خود سوراخ های ریزی دارند که سرعت تراوش را کم می کند. آبیاری قطره ای و لوله های جذب کننده بسیار کارآمدتر از آبیاری از بالا هستند زیرا مستقیما به سیستم ریشه ای گیاه تحویل داده می شوند و مرحله تبخیر در مسیر رسیدن آب به زمین حذف می شود.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/sundries/save-water1-garden1.html

درباره حقوقم چگونه صحبت کنم؟

نازنین بازدید : 6 جمعه 21 آذر 1399 نظرات (0)

 

رعایت نکاتی برای دریافت حقوق,نکاتی در مذاکره حقوق

هرگز در مذاکره برای حقوق از شایعات استفاده نکنید

 

مذاکره برای حقوق مانند هر نوع مذاکره‌ی دیگر است - به جز این‌که کلماتی که استفاده می‌کنید می‌تواند بی‌نهایت قدرتمند باشد، چون این گفت‌وگو یک جنبه‌ی شخصی دارد. این مذاکره بر سر یک ارزش و قیمت یک شئ بی‌جان نیست، بلکه بر سر ارزش شما برای یک کسب و کار است.


شما در مصاحبه موفق شدید، بهترین تلاش‌تان را کردید، و شغل را به دست آوردید. حالا قسمت سخت آن رسیده‌است: مذاکره برای حقوق. استیو کین، کارشناس نیروی انسانی می‌گوید: "مذاکره برای حقوق مانند هر نوع مذاکره‌ی دیگر است - به جز این‌که کلماتی که استفاده می‌کنید می‌تواند بی‌نهایت قدرتمند باشد، چون این گفت‌وگو یک جنبه‌ی شخصی دارد.” "این مذاکره بر سر یک ارزش و قیمت یک شئ بی‌جان نیست، بلکه بر سر ارزش شما برای یک کسب و کار است.” در ادامه با ما همراه باشید تا 16 کلمه و عبارت را بشناسید که شاید در مذاکره برای حقوق بیش از آن که مفید باشد، آسیب بزند.

[ نخستین پیشنهاد را ] می‌پذیرم
به یاد داشته‌ باشید: رایان کان، مشاور حرفه‌ای، بنیان‌گذار موسسه‌ی خدمات حرفه‌ای هایرد گروپ، و نویسنده‌ی استخدام شدم! رهنمودی برای تازه فارغ التحصیلان، می‌گوید این یک مذاکره است، پس دقت کنید قبل از این‌که حتی شانسی برای شروع به آن بدهید، مذاکره را تمام نکنید.

من به دنبال مبلغ X هستم
هرگز نخستین رقم را پیشنهاد ندهید. لین تیلور، نویسنده‌ی ستمگر سرکش محل‌کارتان را رام کنید: رفتار بچگانه‌ رییس را مهار کنید و در شغل تان موفق شوید، می‌گوید: "شما باید فضایی برای گفت‌وگو بگذارید.”


کان موافق است و می‌گوید: "یک استراتژی خوب برای مذاکره این است که بگذارید کارفرما نخستین رقم را پیشنهاد بدهد. این شما را در موضعی قرار می‌دهد که رقم پیشنهادی او را بررسی کنید و به شما فرصت می‌دهد تا رقم مذاکره را از آن مبلغ بالا ببرید.”

تمام پیشنهادتان برای من همین است؟
هرگز این جمله را نگویید، یا هر چیزی شبیه این که برای کارفرما توهین‌آمیز باشد- حتی اگر فکر می‌کنید دستمزد پیشنهادی او خنده‌دار است.

در حال‌ حاضر پیشنهادهای قابل توجه دیگری دارم که پرمنفعت تر است
تیلور می‌گوید حتی اگر این حقیقت دارد، نباید از این "برگ برنده” استفاده کنید تا کارفرما را تحت فشار بگذارید. "فقط درباره‌ی پیشنهاد فعلی گفت‌وگو کنید.” و اگر پیشنهاد دیگری ندارید، قطعا باید از این حربه اجتناب کنید. تیلور می‌گوید "شما می‌توانید ناخواسته خودتان را در وضعیت بدی قرار دهید. ممکن است مدیر استخدام از شما بخواهد بیش‌تر توضیح دهید و اگر بلوف بزنید، حفظ ظاهر بسیار دشوار خواهدبود.”

نه
کان می‌گوید "در مذاکرات، باید به انعطاف پذیری تمایل داشته‌ باشید و هنگامی که پیشنهاد مطرح شده برایتان مطلوب نیست، پیشنهاد متقابل ارائه کنید.” با "نه” گفتن می توانید به سرعت در را به روی پیشنهاد فعلی ببندید.

حرف آخر، این پیشنهاد نهایی/ آخرین پیشنهاد من است
کان می‌گوید این عبارت‌ها تهدید‌آمیز است، و عموما مذاکره را به پایان می‌رساند. "اگر هر یک از این عبارت ها را بگویید، و کارفرما خواسته تان را نپذیرد، مذاکره تمام می‌شود و باید آماده باشید تا از آن‌جا بروید.”

می دانیم شاید کمی تند به نظر برسد، اما…
اگر منطق تان بر پایه‌ی واقعیت است، هرگز نباید درخواست تان را با این نوع عبارت رفع تکلیف کننده آغاز نکنید.

از اینکه چنین چیزی را درخواست کنم نفرت دارم، اما…
درست است، درخواست پول کار آسانی نیست- اما گفتن این‌که "از این کار نفرت دارید” یک دروغ فاحش است. به علاوه، واقعا روشی افتضاح برای آغاز مذاکره است.

من نیاز دارم…
شما هرگز نباید بگویید به خاطر مخارج یا بدهی مبلغ X را نیاز دارید. تیلور می‌گوید: "مسائل خصوصی را مطرح نکنید؛ این مذاکره درباره شایستگی تان و لیاقت تان برای آن شغل است.”

شنیده ام به جان پیشنهاد X را داده‌اید، و من سخت کوش تر هستم
هرگز در مذاکره برای حقوق از شایعات استفاده نکنید- و قطعا نباید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. این کار ناپسند و غیرحرفه‌ای است. البته خوب است (و توصیه می‌شود) درباره‌ی میزان دستمزد تحقیق کنید - اما این کار باید در وب گاه هایی مانند گلس دور و پی اسکیل انجام شود… نه در کنار آب سرد‌کن محل کار.

من فکر می‌کنم…
جسیکا میلر- مرل، مدیرعامل موسسه‌ی مشاوره‌ی کسب و کار نیروی کار استثنایی، می‌گوید از عبارات "من فکر می‌کنم” یا "شاید” یا هر نوع "عبارت نامطمئن” دیگر استفاده نکنید. همیشه با اعتماد به نفس حرف بزنید.

مایل به پذیرفتن حداقل مبلغ X هستم
اگر پارامترهای کمترین پیشنهادی را که مایل به دریافت هستید، به آنها بگویید، این می‌تواند چیزی باشد که دریافت خواهید کرد.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/talk-about1-rights1.html

بهترین هدیه روز مادر چیست؟

نازنین بازدید : 5 جمعه 21 آذر 1399 نظرات (0)

یکی از مهمترین مناسبتهای هر زن روز زن یا روز مادر است. هدیه برای تولد مادر شوهر چی بخریم؟ همانطور که می بینید ، هر مناسبت هدیه خاص خود را دارد و روز مادر فرصتی است که شما باید بهترین هدیه روز مادر را که به افتخار وی است ، به او بدهید.

 

یکی از نگرانی های شیرین مردم یافتن بهترین هدیه روز مادر برای مادر و مادرشوهرتان است. در این مقاله سعی کردیم هدایای روز مادر را ارائه دهیم.

 

 

موضوعاتی که در این مقاله با آنها آشنا خواهیم شد:

 

تاریخچه روز مادر در ایران

تاریخ روز مادر 98

ما هدیه ای برای روز مادر به شما تقدیم می کنیم

قیمت هدیه روز مادر

هدایای ارائه شده توسط مصرف کنندگان

تاریخچه روز مادر در ایران

بیستم جمادی الثانی هر سال روز تولد بانوی نمونه اسلام ، فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است که روز مادر نامیده می شود.

 

تاریخ روز مادر 98

تاریخ آفتابی روز مادر 1398: شنبه 26 بهمن 1396.

 

تاریخ قمری روز مادر: 20 جمادی الثانی 1441

 

تاریخ تولد: 15 فوریه 2020

 

برای روز مادر چند هدیه پیشنهاد دهید

1. هدایای دست ساز

یک گزینه خوب ، هدیه دست ساز برای روز مادر است. هدایای دستباف زیادی وجود دارد که می توانید خودتان بسازید یا بخرید و به مادرشوهر خود بدهید.

 

صنایع دستی چوبی ، کارهای سفالی ، نقاشی های رنگ روغن ، نقاشی های برجسته رنگی ، گلدان های برنزی از جمله این هدایا هستند که تنوع زیادی دارند.

 

پتینه و دکوپاژ نیز بسیار متنوع است و در بیشتر فروشگاه ها و وب سایت ها یافت می شود.

 

 

2. لباس و لباس

نوع دیگر هدیه مناسب روز مادر لباس است. برخی از ما عادت کرده ایم که روسری و روسری را فقط برای روز مادر بخریم که این یک هدیه تکراری است و پیشنهاد خوبی نیست. اگر حتی می خواهید سراغ هدایای روتین بروید ، نوآوری و خلاقیت خود را در آن خرج کنید و هدیه های مختلف بخرید.

 

محصولات روز مادر را مشاهده کنید:

هدیه روز زن

3 کیسه ای

کیف نیز یکی از هدایایی است که می توان هدیه خاصی برای تولد مادر یا روز مادر در نظر گرفت که از نظر جنسیت و طرح از تنوع زیادی برخوردار است. کیف و جیب های چرمی جذاب برای ارائه هدایای روز مادر در کارت هدیه موجود است که می توانید در قسمت کالاهای چرمی مشاهده کنید.

 

 

4- عطر و ادکلن

عطر و ادکلن هدیه ای است که برای هر سن و جنس مناسب است و می تواند هدیه ای محبوب برای هر زنی باشد ، فقط کافی است رایحه مورد علاقه مادر یا مادر شوهر خود را بدانید تا بتوانید هدیه جذابی برای او بگیرید.

چه زمانی برای درخواست افزایش حقوق بهتر است؟

نازنین بازدید : 6 جمعه 21 آذر 1399 نظرات (0)

 

زمان درخواست افزایش حقوق,نحوه درخواست افزایش حقوق

بهترین موقع درخواست افزایش حقوق، بعد از گذشت یک سال است


انتخاب زمان مناسب در تأیید شدن درخواست افزایش حقوق نقش مهمی دارد. اما پیش از آنکه به فکر چنین درخواستی باشید، اول باید از این موضوع اطمینان حاصل کنید که کار شما نیز به همین اندازه خوب است؛ یا حداقل پیشرفت ثابتی را تجربه می کند.


چه زمانی از رئیسم بخواهم حقوقم را زیاد کند؟
انتخاب زمان مناسب در تأیید شدن درخواست افزایش حقوق نقش مهمی دارد. اما پیش از آنکه به فکر چنین درخواستی باشید، اول باید از این موضوع اطمینان حاصل کنید که کار شما نیز به همین اندازه خوب است؛ یا حداقل پیشرفت ثابتی را تجربه می کند. از این مهم تر، باید ببینید آیا تلاش های شما از سوی رئیس و همکارانتان مورد توجه قرار می گیرد یا خیر. شما باید وضعیت فعلی و آینده سازمان خود را نیز بسنجید. آیا اوضاع آن خوب پیش می رود؟ آینده روشنی دارد؟ در مقایسه با رقبا چه وضعیتی دارد؟ آیا اخیراً تغییرات قابل توجهی رخ داده است؟ و آیا کار شما متناسب با این تغییرات به کل شرکت کمک می کند؟

کسانی که بیشترین ارزش را در شرکت های خود دارند و بیشترین افزایش حقوق را کسب می کنند، همان هایی هستند که با عملکرد شرکت هایشان هماهنگی دارند. بنابراین، ابتدا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهید و وقتی حس کردید از پس مسئولیت های خود به خوبی بر می آیید و تلاش هایتان نقش مؤثری در پیشرفت شرکتتان دارد، سعی کنید زمان مطرح کردن درخواست افزایش حقوق خود را با یکی از این موقعیت های اصلی هماهنگ کنید.

زمانی که خودتان به پول بیشتر نیاز دارید
شما باید درخواست افزایش حقوق خود را به گونه ای مطرح کنید که با اهداف کار و سازمانتان همخوانی داشته باشد. اما معنای این حرف آن نیست که شرایط شخصی خودتان هیچ ربطی به این موضوع ندارد. گاهی اوقات شرایط شخصی افراد اوضاعی را رقم می زند که در نگاه اول ممکن است کار را برای طرح درخواست افزایش حقوق کمی دشوار کند. برای مثال وقتی تازه در شرکتی استخدام شده اید و همسر شما می گوید باردار شده است، شاید با خودتان فکر کنید برای طرح افزایش حقوق فرصت مناسبی نیست. اما بین ترس از مطرح کردن این درخواست و اهمیت همسر و فرزندتان، قطعاً مورد دوم ارزش بیشتری دارد.

در حالت ایده آل، رابطه میان کارفرما و کارمند بر پایه احترام متقابل بنا می شود. حتی اگر تازه استخدام شده باشید، می توانید تا حد زیادی روی سرمایه گذاری بلندمدت او روی خودتان حساب کنید. بنابراین اگر رئیس شما از کارتان رضایت دارد در طرح خواسته خود تردید نکنید.

زمانی که رئیستان احساس خوبی دارد
افراد وقتی خوشحال هستند تمایل بیشتری به دست و دلبازی از خود نشان می دهند. به دنبال موقعیتی بگردید که رئیستان در کل احساس خوبی دارد و به ویژه از کار شما راضی است. مطرح کردن درخواست افزایش حقوق در چنین موقعیتی احتمال موافقت رئیستان با آن را بالا خواهد برد.

بعد از گذشت یک سال
سالگرد استخدام شما در شرکت خود معمولاً زمان مناسبی برای مذاکره مجدد درباره حقوقتان محسوب می شود، به ویژه اگر اوضاع خوب پیش رفته باشد. در دنیای کسب و کار افزایش سالانه حقوق امری متداول در نظر گرفته می شود. به این ترتیب هیچ کس از شنیدن درخواست افزایش حقوق شما در این زمان تعجب نخواهد کرد. همین کافی است تا سالگرد استخدام شما را بتوان زمان مناسبی برای طرح این درخواست با کمترین نگرانی در نظر گرفت.

زمانی که مسئولیت های شما افزایش یافته اند
افراد بسیار زیادی وجود دارند که مسئولیت های بیشتری بر عهده شان گذاشته می شود بی آنکه افزایشی در حقوقشان منظور شود. و یا اینکه رو در رو به خاطر مسئولیت جدید به آنها تبریک گفته می شود اما با ایمیل یک افزایش حداقلی به اطلاعشان رسانده می شود. حقیقت این است که اگر از این به بعد قرار است کار بیشتر، سخت تر یا پر مسئولیت تری انجام دهید، باید درخواست افزایش حقوق داشته باشید.

زمانی که به شما پیشنهاد ترفیع می شود
باور کنید یا نه، خیلی ها پیشنهاد ترفیع دریافت می کنند، بدون آنکه حقوقشان ذره ای افزایش یابد. معمولاً در چنین مواقعی فرد آنقدر خوشحال می شود که فراموش می کند درباره افزایش حقوق با رئیس خود مذاکره کند.

زمانی که سازمان شما عملکرد فوق العاده مثبتی دارد
یک ضرب المثل قدیمی می گوید یک موج خروشان تمام قایق ها را نیز با خود بالا می برد. اما اغلب مواقع باید به موج خروشان مورد نظر یادآوری کرد کدام قایق ها را باید بالا برد. اگر شرکت شما عملکرد خیلی خوبی داشته است و همه در مورد آینده آن نظر مثبتی دارند و مشتاق هستند، می توان مطمئن بود اغلب کسانی که در جمع خود می شناسید، یا درخواست افزایش حقوق داده اند یا حقوقشان افزایش پیدا کرده است. شما نیز باید همین کار را بکنید.

زمانی که پیشنهاد دیگری به شما داده می شود
هیچ اتفاقی مثل یک پیشنهاد دیگر با حقوق بیشتر نمی تواند باعث افزایش حقوق شما شود.اگر سازمانی که در آن کار می کنید را دوست دارید و نمی خواهید آنجا را ترک کنید، ۲۰ درصد بالاتر از پیشنهاد جدیدتان درخواست کنید. از طرف دیگر اگر قصد دارید پیشنهاد رقیب را بپذیرید، از آنها نیز ۲۰ درصد بیشتر از حقوقی که پیشنهاد داده اند درخواست کنید. این یکی از دلایل مهمی است که باعث می شود با تغییر شغل حقوقتان افزایش پیدا کند.

زمانی که حقوق همکارتان افزایش می یابد
وقتی حقوق همکار شما به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا می کند و شما نیز می دانید کارش بهتر از شما نیست، زمان آن است که با رئیس خود صحبت کنید. به هیچ وجه درباره افزایش حقوق همکارتان و اینکه از این موضوع اطلاع دارید صحبتی نکنید. فقط روی این موضوع متمرکز باشید که به رئیستان نشان دهید چرا کاری که انجام می دهید ارزش حقوق بالاتری را دارد.

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/ask1-raise1.html

8 کاربرد طلایی برای دانه‌های قهوه

نازنین بازدید : 7 سه شنبه 18 آذر 1399 نظرات (0)

 

کاربردهای جالب قهوه , خواص قهوه

بسیاری از ما قهوه را به دلیل طعم و عطر خوشی که دارد دوست داریم و معمولا آن را به عنوان یک نوشیدنی خوش طعم عصرگاهی در کنار عزیزانمان تجربه می‌کنیم اما شاید گروه اندکی از ما با خواص و کاربردهای این نوشیدنی خوش طعم و دانه‌های خوش عطر آن در زندگی روزمره آشنا باشیم.

1. برای دور کردن مورچه‌ها از آپارتمان یا حیاط خانه‌تان نیز از قهوه استفاده کنید؛ برای این کار کافی است مقداری پودر قهوه را مقابل خانه آنها بریزید. به این ترتیب آنها را از خانه خود فراری می‌دهید.

2. اگر یخچال شما مدتی است بوی مواد غذایی مختلف را به خود گرفته بهترین راه آن است که یک کیسه پارچه‌ای پر از قهوه را درون طبقات یخچال قرار دهید تا تمام بوها را به خود جذب کند.

3. اگر در خانه گلدانی دارید که کود موجود در خاک آن موجب بدبویی اتاقتان می‌شود می‌توانید مقداری قهوه روی خاک گلدان بریزید و به این ترتیب از ایجاد بوی  نامطبوع در خانه پیشگیری کنید.

4. بعد از پاک کردن ماهی یا پوست کندن پیاز بهترین راه برای از بین بردن بوی بد دست‌ها این است که دست‌هایتان را با پودر قهوه خوب آغشته کنید و بعد آن را بشویید.

5. در صورتی که گربه‌ها زیاد به باغچه خانه‌تان می‌آیند و فضولات خود را در آنجا خاک می‌کنند، با ریختن قهوه درون باغچه می‌توانید آنها را از این محل دور کنید. زیرا گربه‌ها از بو کردن قهوه گریزانند.

6. اگر تصمیم دارید یک جاسوزنی پارچه‌ای در منزل تهیه کنید، بهتر است درون آن را با دانه‌های قهوه پرکنید. چراکه قهوه موجب حفظ قابلیت سوزن و مانع از زنگ زدن آن می‌شود.

7. با پرکردن دانه های قهوه در گلدان یا لیوان بلوری که در آن لوازم‌التحریر خود را قرار می‌دهید، می‌توانید هم فضای میز کارتان را زیبا کنید و هم موجب خوشبو شدن فضای خانه و اتاقتان شوید.

8.اگر روی مبلمانتان خراش و زدگی ایجاد شده می‌توانید با کمک خمیری که از مخلوط آب و قهوه تهیه می‌کنید این خراشیدگی را از بین ببرید. کافی است خمیر را روی خراشیدگی مبل بکشید و به این ترتیب آسیب سطحی وارد آمده به مبلمانتان را ترمیم کنید.

منبع : https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/used-golden-coffee-beans2.html

خرید کادو برای دختر 12 ساله

نازنین بازدید : 8 سه شنبه 18 آذر 1399 نظرات (0)

یک دختر همیشه و در هر سنی ، هدیه تولد ، هدیه تولد برای دختر 12 ساله تولد و تولد برای او فوق العاده مهم است. فرقی نمی کند دختر 10 ساله باشد یا 12 ساله یا دختر 20 ساله یا 60 ساله! او همیشه منتظر روز تولد خود است و قطعاً منتظر است دیگران سنگ بنای آن روز را بگذارند.

 

به ویژه برای دختران نوجوان که در گروه سنی 10 ، 12 ، 15 تا 20 سال هستند ، اهمیت هدیه تولد دو برابر است. در این سن ، دختران در اوج طراوت و سرزندگی خود هستند و احساسات درونی آنها در قلیان است و شما باید وسواس خاصی را صرف تهیه یک هدیه تولد جذاب و مهیج برای آنها کنید و تولد خود را به یک جشن فوق العاده و به یاد ماندنی تبدیل کنید. روز

 

با این مقدمه می خواهیم 10 هدیه تولد هیجان انگیز که مناسب دختران نوجوان است را به شما معرفی کنیم. محصولات ارائه شده در این مقاله محصولی کاربردی و با کیفیت بالا بوده و همگی بهترین فروش هدیه مجرد به حساب می آیند.

 

هدیه برای یک نوجوان

 

1- بسته بندی ویژه ادکلن مهناز

بسته هدیه مهناز متشکل از متداول ترین هدیه های تولد است که بدون توجه به سن برای هر کسی قابل تهیه است. از ادکلن! بله ، برای این بسته یک مدل ادکلن بسیار معطر و محبوب از مارک بازیافت محترم در نظر گرفته شده است.

 

ادکلن Nice Chance در جعبه کادویی تاشو و زیبای این بسته قرار داده شده است و قسمت بالایی آن (زیر درب) با گل رزهای فومی پوشانده شده است و می توانید حرف اول نام دختر را با گلهای سفید در میان گلهای قرمز Keep color بنویسید. حتی نمی توانید تصور کنید که این هدیه برای یک نوجوان چقدر می تواند هیجان انگیز باشد!

 

یک هدیه تولد هیجان انگیز برای دختری از 12 تا 20 سال

 

ست هدیه برای یک دختر المیرا

 

2- ست هدیه برای یک دختر المیرا

ست المیرا از یک روسری ترکی با کیفیت و بسیار زیبا و همچنین یک آویز خرگوش ناز و مودار تشکیل شده و یک جعبه کادویی زیبا نیز دارد. این ست هدیه فوق العاده جذاب است و از محصولات کاربردی تشکیل شده است. علاوه بر این ، روسری و آویزهای خرگوش نیز در انواع رنگ ها موجود است.

 

یک هدیه تولد هیجان انگیز برای دختری از 12 تا 20 سال

 

یک هدیه هیجان انگیز برای یک نوجوان

 

3- بسته هدیه فلوریا

سومین هدیه مهیجی که به یک نوجوان پیشنهاد می کنیم ، Flora Pack است. این بسته شامل یک روسری زیبا و یک ساعت زیبا است که در یک جعبه هدیه زیبا با گلهای نمدی ، کلوچه های قلب و یک کارت تبریک زیبا تزئین شده است.

 

روسری و ساعت طراحی شده برای این بسته هدیه نیز بسیار زیبا و با کیفیت بوده و با شیدایی عالی انتخاب شده است.

چطور یک عطر خوب بخریم؟

نازنین بازدید : 6 سه شنبه 18 آذر 1399 نظرات (0)راهنمای خرید عطر, خرید عطر و ادکلن

 

در این جا برای‌تان نكات جالبی از دنیای خوش بوی عطرها آورده‌ایم. امیدواریم بهترین انتخاب را داشته باشید.

عطر چیست؟
عطرها از 78 الی 95 درصد الكل طبیعی به علاوه اسانس‌های روغنی ساخته می‌شوند. این‌كه در هر عطری میزان اسانس روغنی به‌كار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می‌دهد كه خوب است شما هم با آن‌ها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

پرفیوم‌ها: پرفیوم‌ها بهترین و بادوام‌ترین نوع رایحه‌ها با 22درصد اسانس روغنی هستند.

ادو پرفیوم‌ها: بعد از پرفیوم‌ها، ادوپرفیوم‌ها قرار می‌گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22درصد روغن‌های معطر رتبه دوم را به‌دست می‌آورند.

ادوتویلت‌ها: این دسته8 تا 15درصد اسانس روغنی دارند.

ادكلن‌ها: كه برای مردان استفاده می‌شود تنها حدود 4درصد روغن دارند.

ادوفرش‌ها: اما رقیق‌ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می‌شوند كه 3درصد اسانس روغنی دارند و به كار آن‌هایی می‌آیند كه دل‌شان می‌خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هرچقدر میزان اسانس روغنی یك عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری‌اش زیادتر خواهد بود.برای همین با توجه به استفاده‌ای كه از عطرتان می‌كنید یكی از دسته‌های بالا را انتخاب كنید. معمولا برای مهمانی‌ها دسته اول و دوم گزینه‌های بسیار مناسبی هستند، به‌خصوص آن‌هایی كه دوست ندارند عطرشان را به همراه‌شان ببرند و مجددا تجدیدش كنند. برای استفاده‌های روزمره و محیط‌های كاری، از ادوتویلت‌ها و ادوفرش‌ها استفاده كنید كه رایحه‌های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم‌ها و ادوتویلت‌ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم‌های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هردو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

نگهداری عطر
بعد از استعمال عطر از محكم بسته شدن درش مطمئن شوید. شیشه عطرها را در جاهای گرم یا در معرض نور خورشید قرار ندهید. این كار باعث از بین رفتن بخش زیادی از بوی عطر و در عین حال تیره شدنش می‌شود. به همین خاطر است كه خیلی از تولید‌كنندگان عطرها شیشه‌های تیره یا مات را برای عطرشان انتخاب می‌كنند.


سعی كنید عطری را انتخاب كنید كه انگار برای شما ساخته شده است، عطری كه با آن احساس راحتی كنید. به این‌كه این عطر روی بدن فلان دوست یا آشنا خوش بوست اكتفا نكنید. عطرها را حتما باید روی بدن خودتان امتحان كنید. پوست هر كسی، میزان خشك یا چرب بودنش و حتی رایحه شخصی هر فردی با دیگران متفاوت است. وقتی برای خرید عطر به فروشگاهی می‌روید، آن عطر را روی بدن‌تان اسپری كنید و بگذارید 10 دقیقه بماند. معمولا بعد از 10دقیقه عطرها خودشان را نشان می‌دهند و می‌توانید تشخیص بدهید برای شما مناسب هستند یا نه اما هستند عطرهایی كه در یك ساعت اول چندان دوست داشتنی به‌نظر نمی‌رسند و تازه بعد از گذشت یك ساعت خودی نشان می‌دهند. سعی كنید برای خرید عطر اصلا و ابدا عجله نكنید. باور كنید آدم لباسی با پارچه زبر را راحت‌تر از عطر نامناسب تحمل می‌كند!  (بیشتر بخوانید: چگونه بوی عطر را ماندگار کنیم؟)


عطر ارزان قیمت هرگز!
دقت داشته باشید كه هیچ گرانی بی‌حكمت نیست! مسلما یك عطر ارزان قیمت نه چندان معروف نمی‌تواند جای برند‌های معتبر سازنده عطر را بگیرد. در مورد عطرهای نامرغوب باید بدانید كه ممكن است كمی پس از استفاده بدبو شوند. برای همین اگر از این نوع عطرها دارید آن‌ها را به هیچ‌وجه روی لباس‌تان اسپری نكنید. این كار باعث می‌شود بوی بد به خورد لباس برود و به سختی بتوانید از دستش خلاص شوید اما اگر روی مچ دست‌های‌تان اسپری شده باشد با شست‌وشو به راحتی از بین خواهد رفت.
عطر را معمولا روی لباس اسپری نمی‌كنند، به‌خصوص پرفیوم‌ها و ادوپرفیوم‌ها، چون میزان روغن آن‌ها بالاست و روی لباس لكه می‌اندازد، ولی اگر خیلی دوست دارید لباس‌تان هم بوی عطر بدهد، می‌توانید عطر را روی لباس‌های تیره و با فاصله اسپری كنید، آن هم در محل‌هایی كه به چشم نمی‌آیند، مثل زیر تای یقه لباس.

رایحه‌های اصلی
عطرها با این‌كه خیلی متفاوت هستند اما در ساخت‌شان معمولا از یكسری رایحه‌های اصلی استفاده می‌شود، رایحه‌هایی مثل، عطر گل‌ها، رایحه‌های شرقی، تركیب گل و رایحه‌های شرقی، چوب صندل و میوه‌ها جزو اصلی‌ترین‌ها هستند. همچنین گیاهانی مثل بادیان رومی، گل سرخ، ترنج، هل، چوب سدار، اكالیپتوس، كندر، یاسمن، شمعدانی، زنبق، اسطوخودوس، لیمو، یاس بنفش، لی لی، ماگنولیا، خزه، بهار نارنج، پرتقال، زنبق زرد، نعنا، كاج، تمشك، رز، گل مریم و وانیل جزو موارد بسیار محبوب و پرطرفدار به حساب می‌آیند. نوع عطر این گیاهان و میوه هاست كه تعیین می كند عطر شما سرد است یا گرم.
شاید از خودتان بپرسید؛ چطور می‌شود عطری كه تركیبی از روغن‌های معطر و الكل است ماندگار شود؟ در حالی كه الكل می پرد و روغن‌های معطر هم ممكن است زیاد با دوام نباشند.

راز ماندگاری عطر با بخش دیگری از طبیعت تكمیل می‌شود: حیوانات! جالب است بدانید عطر را با كمك گرفتن از بعضی از حیوانات ماندگار می‌كنند. حیواناتی مثل آهو، با ایجاد مشك به دوام عطرها كمك می‌كنند. یعنی معمولا سازندگان عطرهای خوشبو مقداری مشك و عنبر هم به عطرشان اضافه می‌كنند تا این عطرها مدت زمان بیشتری رایحه‌شان را حفظ كنند و روی بدن بمانند.
 معمولا میزان ماندگاری پرفیوم ها و ادوپرفیوم ها به همین خاطر بیشتر از سایز عطرهاست. بنابراین اگر میزان ماندگاری عطر برای تان مهم است به سراغ این دو دسته بروید.

 

 

 

  بیشتر بخوانید: درست كردن عطر خانگي

 

نحوه درست استفاده‌ كردن از عطر
خیلی‌ها فكر می‌كنند همین كه عطر را روی بدن اسپری كنند، كار تمام است! اشتباه نكنید. عطر زدن آداب مخصوص به‌خودش را دارد، البته اگر دل‌تان می‌خواهد ماندگاری عطرتان بیشتر شود و مرتبا مجبور به استفاده مجدد نباشید؛ عطر را روی قسمت‌های نبض‌دار بدن اسپری كنید آن هم نه از فاصله خیلی نزدیك. عطری كه از فاصله نزدیك اسپری شود روی یك نقطه جمع می‌شود و احتمال این‌كه بوی آن به تلخی بزند زیاد می‌شود. مچ دست‌ها، گردن (در مواردی ممكن است باعث ایجاد حساسیت شود) و آرنج‌ها محل‌های اصلی اسپری شدن عطر هستند. دست‌تان را در فاصله 10 تا 15 سانتی‌متری این نقاط بگیرید و به آرامی عطر را اسپری كنید. در مورد مچ دستان یك نكته را به خاطر داشته باشید؛ بعد از استفاده از عطر، مچ‌ها را به هم نسایید؛ این كار باعث خراب شدن بوی عطرتان می‌شود.
بعضی‌ها عطر را تنها روی گردن‌شان اسپری می‌كنند اما فقط به گردن اكتفا نكنید چون بخش زیادی از بوی عطرتان رو به بالا خواهد رفت و كمرنگ می‌شود. مچ دست‌ها برای تكمیل این پروژه عالی است!

منبع:

https://www.beytoote.com/housekeeping/skill/buy2-good1-perfume.html

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 137
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 23
 • باردید دیروز : 6
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 110
 • بازدید ماه : 351
 • بازدید سال : 1,157
 • بازدید کلی : 2,908